20 | 07 | 2019

Αθήνα 21/05/2019
Αρ. πρωτ.:
119

 

Θέμα : Εάν μπορεί το ορισθέν, στα συγκροτηθέντα, με απόφαση της Συνέλευσης ειδικής σύνθεσης του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, δύο (2) Εκλεκτορικά Σώματα, τακτικό μέλος, το οποίο είχε αποχωρήσει από την Υπηρεσία του λόγω συνταξιοδότησης ήδη από την 31.8.2018, να αναπληρωθεί από άλλο μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος ή θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό του ελλείποντος τακτικού μέλους.

 

Πρόεδρος/Προεδρεύων

:

 

Εισηγητής/Γνωμοδοτών

:

ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Κατάσταση :

 

Εκκρεμεί αποδοχή

Περίληψη

:

Η συγκρότηση των δύο (2) Εκλεκτορικών Σωμάτων, στα οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης ειδικής σύνθεσης του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών ως τακτικός εκλέκτορας ήδη συνταξιοδοτηθέν μέλος Δ.Ε.Π., είναι εξ αρχής μη νόμιμη, και ως εκ τούτου, μη χωρούσης αναπλήρωσης, θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Συνέλευση του Τμήματος προκειμένου να συμπληρωθούν τα Εκλεκτορικά Σώματα κατά το μέλος που εκλείπει.

Διατάξεις

:

Ν 4009/2011 Α19Π2, Ν 4009/2011 Α19Π3, Ν 4009/2011 Α19Π4, Ν 2413/1996  Α45Π5

 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16