20 | 07 | 2019

Αθήνα 12/02/2019
Αρ. πρωτ.:
49

 

Θέμα : Εάν υπό το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς επιτρέπεται η δημοσίευση Δημόσιας Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία θα αναφέρει επιβληθείσες πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς και τα ονόματα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τους οποίους αφορούν οι κυρώσεις.

 

Πρόεδρος/Προεδρεύων

:

ΔΕΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Εισηγητής/Γνωμοδοτών

:

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Κατάσταση :

 

Αποδεκτή

Περίληψη

:

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) δύναται να δημοσιοποιήσει πειθαρχικές κυρώσεις και ονόματα πειθαρχικώς τιμωρηθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ο.Ε.Λ.), μόνον εφόσον κριθεί από τους αποκλειστικώς αρμόδιους προς τούτο, ότι συντρέχουν λόγοι υπέρτερου εννόμου συμφέροντος για τη δημοσίευση αυτή σε σχέση με το δικαίωμα καθενός εκ των ανωτέρω Ο.Ε.Λ., ως υποκειμένου προστασίας των προσωπικών του δεδομένων (ομόφ.).

Διατάξεις

:

Ν 3148/2003Α1Π1, Ν 3148/2003Α1Π2, Ν 4449/2017Α35Π10, Ν 4449/2017Α35Π11, ΚανΕΕ 2016/679Α4, ΚανΕΕ 2016/679Α6, ΚανΕΕ 2016/679Α35, ΚανΕΕ 2016/679Α36, ΚανΕΕ 2016/679Α51, ΚανΕΕ 2016/679Α55, ΚανΕΕ 2016/679Α82, ΚανΕΕ 2016/679Α86, ΚανΕΕ 2016/679Α94

 

 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16