16 | 07 | 2019

Αθήνα 25/02/2005
Αρ. Πρωτ.:  1084109/2173/Α0012
ΠΟΛ. 1031

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 490/2004 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 490/2004 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
 

Σύμφωνα μ΄ αυτή, το Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα) γνωμοδότησε ομόφωνα ότι οι τόκοι δανείου που έχει συναφθεί μετά την 1/1/2003 για αποπληρωμή παλιού (δηλαδή προ της ημερομηνίας αυτής συναφθέντος) στεγαστικού δανείου, που είχε ληφθεί για απόκτηση πρώτης κατοικίας. υπάγονται στη διάταξη της υποπερίπτ. αα΄ της περ. γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή αναγνωρίζεται μείωση κατά ποσοστό 15% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων του νέου δανείου από το φόρο και δεν εμπίπτουν στη διάταξη της υποπερίπτ. αα΄ της περ. ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του αυτού Κώδικα, δηλαδή δεν εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του δανειολήπτη.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16