17 | 07 | 2019

Αθήνα 22/02/2005
Αρ. Πρωτ.:  1100644/7757/372/Ε0016
ΠΟΛ. 1029

 

ΘΕΜΑ: Κατάσχεση πλοίου από το Δημόσιο λόγω οφειλών προς αυτό. Διορισμός φύλακα.
 

Σας κοινοποιούμε την 620/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ως προς τη γνώμη της μειοψηφίας.

Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό, ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ.280/2000 , οι οποίες αναφέρονται στην υποχρέωση πρόσληψης φύλακα στα πλοία τα οποία τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής κατάσχεσης. δεν αφορούν. και το επισπεύδον Δημόσιο.
 Η φύλαξη του πλοίου ευρίσκει επαρκές νομικό έρεισμα στο συνδυασμό των διατάξεων, άρθρα 35 παρ.1 , 40 , 15 παρ.3 και 5 του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ.356/74) , που αφορούν στην είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων, στις οποίες ήδη έχει προβλεφθεί ο ορισμός μεσεγγυούχου ή διαζευκτικά φύλακα, με τις προϋποθέσεις του νόμου επί του πλοίου, τα καθήκοντα των οποίων δεν μπορούν να νοηθούν, κατά περιεχόμενο, ότι διαφέρουν εκείνων των φυλάκων του Προεδρικού Διατάγματος.
 Επομένως δεν απαιτείται νεώτερη ρύθμιση για το ίδιο αντικείμενο.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16