21 | 08 | 2019

Αθήνα 14/02/2005
Αρ. Πρωτ.:  1016387/52/0013
ΠΟΛ. 1023

 

ΘΕΜΑ: Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 ορισμένων κατηγοριών φυσικών και νομικών προσώπων.

 

Έχοντας υπόψη:......

κλπ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Ορίζουμε την 15η Ιουλίου 2005 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2005 μαζί με τη δήλωση φόρου εισοδήματος, για τις εξής κατηγορίες φυσικών προσώπων:

α. Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατοικούν στην αλλοδαπή, δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, έχουν όμως υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, καθώς και εξ αυτού του λόγου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2005.
β. Για τα φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τα οποία δεν θα είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αλλά υποχρεούνται σε αυτήν επειδή έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

2. Ειδικά για όλα τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994  και για τις είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους για εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας και επικαρπίας ή δικαιώματα χρήσης που έχουν σε ακίνητα εκτός της χερσονήσου του ¶θω, δεν υπάρχει υποχρέωση συνυποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το έντυπο Ε9 έτους 2005 μπορεί να υποβληθεί μέχρι 15.7.2005.
3. Το αυτό ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που τελούν υπό εκκαθάριση ή διέκοψαν τις εργασίες τους και γι΄ αυτό υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005, μέχρι 31.12.2004.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16