22 | 08 | 2019

Αθήνα 26/07/2005
Αρ. Πρωτ.: 1073390/5298/1013/Α0014

ΠΟΛ. 1109

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α., λόγω της απεργίας των Τραπεζικών υπαλλήλων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Παρατείνεται μέχρι την 27/07/2005, η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, που λήγει την 26/07/2005. H υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών, θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού, έστω και αν έχει υποβληθεί μέσω TAXISnet περιοδική δήλωση χωρίς εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό. Οι υποκείμενοι, οι οποίοι μέχρι την 26 Ιουλίου 2005 έδωσαν εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την περιοδικής τους δήλωση, μέσω του συστήματος TAXISnet μέχρι και την 26η Ιουλίου 2005. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16