22 | 08 | 2019

Αθήνα 30/06/2005
Αρ. Πρωτ.: 1064358/10923/Β0012
ΠΟΛ. 1096

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών λόγω της απεργίας των Τραπεζικών υπαλλήλων.

 

Έχοντας υπόψη:......

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


 

1. Παρατείνουμε μέχρι και την 6η Ιουλίου 2005, την ημερομηνία καταβολής των βεβαιωμένων χρεών στις Δ.Ο.Υ., που έπρεπε να καταβληθούν μέχρι 30 Ιουνίου 2005.
2. Παρατείνουμε μέχρι και την 6η Ιουλίου 2005, την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης φόρου εισοδήματος, καθώς και του φόρου που προβλέπεται από το
άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3296/2004, οι οποίες λήγουν στις 30 Ιουνίου 2005.
3. Παρατείνουμε μέχρι και την 6η Ιουλίου 2005, την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που έληξε την 26η Ιουνίου 2005 και είχε παραταθεί μέχρι και την 1η Ιουλίου 2005, σύμφωνα με την
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1094/05. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., θα γίνει αποκλειστικά και μόνο, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α.

Η διαδικασία αυτή, θα ακολουθηθεί ακόμα και στην περίπτωση, που είτε η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet, είτε έχει δοθεί εντολή πληρωμής προς την μεσολαβούσα Τράπεζα.
4. Παρατείνουμε μέχρι και την 6η Ιουλίου 2005, τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων των λοιπών φόρων, τελών και εισφορών, που έληγαν από 20 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2005.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16