20 | 07 | 2019

Αθήνα 22/03/2005
Αρ. Πρωτ.:  1027258
ΠΟΛ. 1053

 

ΘΕΜΑ: Επαναπροσδιορισμός των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε όλες τις περιοχές της χώρας.
 

Στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε όλες τις περιοχές της χώρας, θα απαιτηθεί η σύνταξη πορίσματος από τις επιτροπές του αρθρ.41 του Ν.1249/82 για τις περιοχές αρμοδιότητας τους (εντός ή εκτός σχεδίου):

 

Για να εκδοθούν Υπουργικές αποφάσεις για τον ορισμό των μελών των παραπάνω επιτροπών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ της έδρας του Νομού (και όπου υφίστανται περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ, ο Προϊστάμενος της Α' Δ.Ο,Υ του Νομού), παρακαλείται να μεριμνήσει, ούτως ώστε να συγκεντρωθούν τα στοιχεία των μελών της κάθε επιτροπής, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής:

α) Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ της έδρας του Νομού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
β) Οι εκάστοτε Προϊστάμενοι των υπόλοιπων Δ.Ο.Υ της συγκεκριμένης Νομαρχίας, ως μέλη.
γ) Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
δ) Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
ε) Ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
στ) Ο εκπρόσωπος τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμου ή Κοινότητας), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
ζ) Ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί Εφοριακός υπάλληλος, που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

-Όλα τα στοιχεία αυτά οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ του κάθε Νομού θα τα διαβιβάζουν, το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν της 30.04.2005, στη Δ/νση Οργάνωσης - Τμήμα Α', Λεωχάρους 2, 101 84 ΑΘΗΝΑ.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16