21 | 08 | 2019

Αθήνα 09/03/2005
Αρ. Πρωτ.:  1024309/252/0006Δ
 

ΘΕΜΑ: Έκδοση του Φορολογικού Οδηγού Φυσικών Προσώπων, για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών, κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικ. έτους 2005.

 

1. Σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας, τον Φορολογικό Οδηγό Φυσικών Προσώπων, για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών, κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 2005.
 

2. Σας επισημαίνουμε ότι στο Φορολογικό αυτό Οδηγό, ο οποίος έχει καταρτισθεί από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου, έχουν περιληφθεί:

α) τα συνηθέστερα λάθη των φορολογουμένων κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ανά πίνακα και κωδικό αριθμό (ΚΑ) αυτής, όπως διαπιστώθηκαν κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικ. έτους 2004 και
β) σχετικές πληροφορίες, διευκρινίσεις και επισημάνσεις προς τους φορολογούμενους, με σκοπό την αποφυγή επανάληψης των παραπάνω λαθών και τη διευκόλυνσή τους στην ορθή συμπλήρωση των αντίστοιχων σημείων (κωδικών αριθμών) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οικ. έτους 2005.

3. Σημειώνουμε σχετικά ότι η ύλη του παραπάνω Φορολογικού Οδηγού έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο internet (ηλεκτρ. δ/νση: WWW.gsis.gr, θεματική ενότητα: Φορολογικός Οδηγός/ Χρήσιμες Πληροφορίες/ φόρος Εισοδήματος/ Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων έτους 2005), προκειμένου να ενημερώνονται όλο το 24ωρο, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες αυτoύ.

 

Κατεβάστε τον Φορολογικό Οδηγό Φυσικών Προσώπων

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16