16 | 07 | 2019

Αθήνα 04/03/2005
Αρ. Πρωτ.:  1022490/1168/228/Β0014
ΠΟΛ. 1039

 

ΘΕΜΑ: Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη ...

κλπ.

 

Αποφασίζουμε.

 

Η αποζημίωση των συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 7 της απόφασης Π. 953/432/64/ΠΟΛ. 41-3-2-88, προκειμένου για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1/1/2005, αυξάνεται από 6 Ευρώ σε  6,2 Ευρώ ανά αγρότη.
Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται μόνο για τις αρχικές αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. των αγροτών και δεν καταβάλλεται από τους αγρότες αλλά βαρύνει μόνο τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16