24 | 08 | 2019

Αθήνα 26/01/2017
Αρ. πρωτ.: 4026384


ΘΕΜΑ:
Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

 

Ανανεώνουμε την ανάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -Α.Τ.Ε. BANK για την πληρωμή στους δικαιούχους της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, για τα έτη 2015 και 2016, με πίστωση των δικαιούμενων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, δυνάμει της αριθμ. 1075801/3809/0005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1594/ τ.Β΄/04-08-2009).
Η αμοιβή της Τράπεζας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ορίζεται σε 0,10 € ανά συναλλαγή. Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16