Open menu
25 | 01 | 2021

Αθήνα 4 Μαρτίου 2003

Αριθ. Πρωτ.: 1021847/453/ΔΜ

ΠΟΛ : 1042

 

ΘΕΜΑ: Απλούστευση διαδικασίας κατά την υποβολή δήλωσης μεταβολής διεύθυνσης κατοικίας ή τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης.


Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνεχίζοντας τις προσπάθειες βελτίωσης των διαδικασιών με στόχο και την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω των παρεχομένων απλοποιήσεων αλλά και την εξυπηρέτηση των ίδιων των υπηρεσιών του με την αποσυμφόρηση αυτών, παρέχει στους φορολογούμενους πολίτες την παρακάτω διευκόλυνση:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 2873/2000 καθώς και της παρ. 1β του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 προβλέπεται ότι στην περίπτωση αλλαγής είτε της διεύθυνσης κατοικίας είτε του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης επιχείρησης υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., δήλωση μεταβολής είτε ατομικών στοιχείων (Μ1) είτε εργασιών (Μ2 ή Μ3), κατά περίπτωση.

2. Η υποβολή των δηλώσεων ακολουθεί τη συνήθη διαδικασία υποβολής, δηλαδή μετάβαση του φορολογούμενου ή του νομίμου εκπροσώπου του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Με την παρούσα παρέχεται σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες η δυνατότητα υποβολής των σχετικών δηλώσεων μεταβολής είτε ηλεκτρονικά (με e - mail) είτε μέσω ΦΑΞ, ή ταχυδρομικά. Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση αυτή υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της προηγούμενης δ/νσης για να είναι δυνατή η μεταγραφή της εικόνας του φορολογούμενου και η μεταφορά του σχετικού φακέλου στη νέα Δ.Ο.Υ.
Περαιτέρω τα στοιχεία της μεταβολής θα εισάγονται οίκοθεν από την υπηρεσία στο υποσύστημα του Μητρώου και στη συνέχεια οι εκδοθείσες βεβαιώσεις της δηλούμενης μεταβολής και μεταγραφής θα αποστέλλονται στο φορολογούμενο ταχυδρομικά.

4. Διευκρινίζεται ειδικά για τις επιχειρήσεις ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία εφαρμόζεται, τόσο στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης, όσο και στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης των εγκαταστάσεων εσωτερικού (υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λπ).

5. Οι υπόχρεοι που επιλέγουν τον καινούργιο τρόπο υποβολής της δήλωσης μεταβολής, εκτός από την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης, είναι σκόπιμο να αναγράφουν υποχρεωτικά, για δική τους διευκόλυνση, και τον αριθμό τηλεφώνου της επιχείρησης.
6. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο τρόπος αυτός υποβολής της δήλωσης μεταβολής αποστερεί τη Δ.Ο.Υ. από τη δυνατότητα οποιουδήποτε ελέγχου πριν από τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης μεταβολής, οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. οφείλουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο των περιπτώσεων αυτών, με βάση κριτήρια που αντικειμενικά παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον (φορολογική συμπεριφορά της επιχείρησης εν γένει, αντικείμενο εργασιών κ.λπ.). Κατά τη διενέργεια αυτού του ελέγχου θα επαληθεύονται τα στοιχεία της δήλωσης μεταβολής με την επίδειξη από το φορολογούμενο και των δικαιολογητικών εκείνων (μισθωτήριο κ.λπ.) που συνοδεύουν σύμφωνα με την ΑΥΟ 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ 1169/98, τη δήλωση μεταβολής εργασιών.
7. Στις περιπτώσεις που η δήλωση μεταβολής υποβληθεί εκπρόθεσμα συνεχίζουν να επιβάλλονται τα πρόστιμα της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2948/2001.

Για το σκοπό αυτό θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται η σχετική πράξη επιβολής προστίμου. Το πρόστιμο οφείλει ο φορολογούμενος να το καταβάλλει μέσα στις νόμιμες προθεσμίες στη Δ.Ο.Υ. έκδοσης.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm