27 | 05 | 2020

Αθήνα 05/10/2004 
 Αριθ.πρωτ.1071968/5456/983/0014
 ΠΟΛ . 1101

 
ΘΕΜΑ: Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από Φ.Π.Α. 
 
Σχετικά με. τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της απαλλαγής της παραγρ. 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.O. 11003551/8475/Α0014
ΠΟΛ. 1262/2.8.93 , η οποία αναφέρεται στις μετακινήσεις εμπορευσίμων αγαθών μίας επιχείρησης από την Ελλάδα σε άλλο κράτος - μέλος για αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

1) Από το συνδυασμό των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 7 και της παραγρ. 1γ΄ του άρθρου 28 του Ν. 2859/2000. προκύπτει ότι η αποστολή αγαθών σε άλλο κράτος - μέλος για αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση, θεωρείται ενδοκοινοτική παράδοση.
2) Σύμφωνα με την παραγρ. 2 του
άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/93 οι διατάξεις για την απαλλαγή «εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η μετακίνηση αγαθών επιχείρησης από την Ελλάδα σε άλλο κράτος - μέλος θεωρείται παράδοση κατά τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 7», χωρίς όμως να διευκρινίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - για τη χορήγηση του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής.
3) Με αφορμή σχετικά ερωτήματα οι αρμόδιες Διευθύνσεις (Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ.) έχουν δεχθεί ότι σε μετακινήσεις αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος, χωρίς μεταβίβαση κυριότητας, αντί τιμολογίου μπορεί να εκδίδεται μόνο Δελτίο Αποστολής, στο οποίο όμως θα αναγράφεται η αξία των αγαθών, η οποία θα καταχωρείται ως αξία Ενδοκοινοτικής παράδοσης στις δηλώσεις Φ.Π.Α., Listing και Intrastat.
4) Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρακτική εφαρμογή των περιπτώσεων, που προβλέπονται από την παραγράφου 2 του άρθρου 2 της
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/93, διευκρινίζουμε ότι και για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ίδια δικαιολογητικό με τις κανονικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις, εκτός του τιμολογίου πώλησης. Αντί των «τιμολογίων πώλησης» θα προσκομίζονται τα «Δελτία Αποστολής» που εκδόθηκαν για τη διακίνηση των αγαθών και στα οποία θα αναγράφεται και η αξία των αγαθών. Ως αξία θα αναγράφεται η μέση τιμή χονδρικής πώλησης, η οποία και θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου απαλλαγής, που παρέχεται με το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής.

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: Ελληνική επιχείρηση αποστέλλει κατά τη διάρκεια του 2003 εμπορεύσιμα αγαθά της για αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση στη Γαλλία,. όπου έχει αποκτήσει Γαλλικό Α.Φ.Μ. (φορολογικός εκπρόσωπος).
Έστω ότι οι αποστολές των εμπορευμάτων (ενδοκοινοτικές παραδόσεις) έγιναν τμηματικό και πιο συγκεκριμένα τον Απρίλιο μεταφέρθηκαν για αποθήκευση εμπορεύματα αξίας 30.000 Ευρώ, τον Ιούνιο 40.000 Ευρώ και τον Σεπτέμβριο 50.000 Ευρώ.
Το όριο απαλλαγής που δικαιούται η εν λόγω επιχείρηση για το 2004 ανέρχεται στα 120.000 Ευρώ και προκειμένου να θεωρήσει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής θα πρέπει να προσκομιστούν τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής με ισόποση αξία, τριμηνιαίοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικής Παράδοσης, τα οικεία αποδεικτικά μεταφοράς όπως αναλυτικά ορίζονται στο (
άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/93 ).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm