20 | 07 | 2019

Αθήνα 25/06/2004

ΠΟΛ. 1058

 

ΘΕΜΑ: Απλούστευση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για δικαιώματα εισόδου, ζυγίσεων κλπ., του Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών Α.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: .........
κλπ.

Αποφασίζουμε


1. Στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, τα οποία εκδίδει ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε., για τις αμοιβές που αντιστοιχούν στα δικαιώματα εισόδου, κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και ζυγίσεων των μεταφορικών μέσων, να μην αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των αντισυμβαλλομένων με την προϋπόθεση ότι η αξία εκάστης αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α. δεν υπερβαίνει τα πενήντα πέντε (55) Ευρώ και επί αυτών θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16