Open menu
30 | 11 | 2020

Αθήνα, 19/10/2001
Αρ.Πρωτ 1097441/5278/7668/0014
ΠΟΛ :1242
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση των επιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/ 99 ΦΕΚ Β' 1437/22.20.2001
 


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....

κλπ.

 

Αποφασίζουμε

 

Ορίζουμε τις προϋποθέσεις τους όρους και τις διαδικασίες για την
εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του N. 2753/99, ως ακολούθως:

 

¶ρθρο 1

 

Οι επιχειρήσεις εμπορίας και παραγωγής που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του K.B.Σ., καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία B ή προαιρετικά Γ κατηγορίας του K.B.Σ., υποχρεούνται για κάθε τριετία λειτουργίας τους, με έτος αφετηρίας την χρήση 1999, να συγκρίνουν τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησαν με το άθροισμα τεσσάρων προσδιοριστικών παραγόντων.
Ως τριετία λειτουργίας των επιχειρήσεων νοούνται τρεις συνεχόμενες διαχειριστικές περίοδοι, ανεξάρτητα έαν πρόκειται για μικρότερο ή μεγαλύτερο του έτους χρονικό διάστημα.
Στην περίπτωση διενέργειας τακτικού ελέγχου πριν την παρέλευση τριετίας, από την επομένη του οριστικού ελέγχου διαχειριστική περίοδο αρχίζει νέα τριετία.
Εφόσον τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα της τριετίας είναι μικρότερα από το άθροισμα των προσδιοριστικών αυτών παραγόντων, επί της διαφοράς οφείλεται Φ.Π.A., χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων.
Προκειμένου για επιχ/σεις που ασκούν δραστηριότητα η οποία για τις διατάξεις του Φ.Π.A. λογίζεται ως παροχή υπηρεσιών ενώ για τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος ως πώληση αγαθών (π.χ.  εστιατόριο), για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεωρείται ότι τα ακαθάριστά τους έσοδα προέρχονται από πώληση αγαθών.

 

 

¶ρθρο 2

 

Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή:

α) στις τεχνικές επιχειρήσεις για τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούν από την εκτέλεση Δημοσίων έργων,
β) στις επιχειρήσεις που εντός τις τριετίας τηρούν εκτός από βιβλία B ή προαιρετικά Γ κατηγορίας και βιβλία A κατηγορίας,
γ) στους αμιγώς ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 48 του ν. 2238/94,
δ) στην περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών της επιχείρησης πριν την έναρξη της τρίτης διαχειριστικής περιόδου,
ε) στις επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια καθ' όλη την τριετία και
στ) στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες έστω και για μία διαχειριστική περίοδο, εντός της τριετίας πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα άνω των 20.000.000 δρχ. Επίσης στις μικτές επιχειρήσεις οι οποίες από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα άνω των 20.000.000 δρχ. έστω και για μία διαχειριστική περίοδο εντός της τριετίας.

 

¶ρθρο 3

 

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες ορίζονται ως κάτωθι:

α) Οι αγορές που πωλήθηκαν ή αναλώθηκαν μέσα στη χρήση. Ως τέτοιες αγορές θεωρούνται, οι αγορές της χρήσης συν τις αγορές της απογραφής έναρξης μείον τις αγορές της απογραφής λήξης.
Αν δεν υπάρχει απογραφή, ως απογραφή έναρξης θεωρείται ποσοστό 10% επί των αγορών της προηγούμενης χρήσης, ενώ ως απογραφή λήξης ποσοστό 10% επί των αγορών της τρέχουσας χρήσης.
Προκειμένου για τις επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών, στην απογραφή θα λαμβάνεται υπόψη, το κόστος των ετοίμων, ημιετοίμων ή ημικατεργασμένων αγαθών, σύμφωνα μ' όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 186/92 (K.B.Σ.), περί απογραφής.
Στον προσδιοριστικό αυτόν παράγοντα μειωτικό στοιχείο αποτελεί η αξία των καταστραφέντων ή απωλεσθέντων εμπορεύσιμων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, εφόσον η αξία αυτή αποδεικνύεται ή δικαιολογείται με νόμιμα παραστατικά.
β) Οι πραγματικές δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε η επιχείρηση κατά χρήση όπως, μισθώματα, μισθοί, εργοδοτικές εισφορές, λογαριασμοί ρεύματος, νερού, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, γενικά έξοδα διοίκησης καθώς και άλλες επαγγελματικές δαπάνες.
γ) Οι αναλογούσες στην κάθε χρήση αποσβέσεις παγίων στοιχείων, σύμφωνα μ' όσα ορίζονται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.

Αντί των αποσβέσεων αυτών παρέχεται η δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη το 1% του αθροίσματος των ανωτέρω α και β προσδιοριστικών παραγόντων, προκειμένου για εμπορικές επιχειρήσεις και το 3%, προκειμένου για μεταποιητικές. Εάν η επιχείρηση έχει και τους δύο κλάδους προκειμένου να υπολογισθούν οι αποσβέσεις με το συντελεστή 1% ή 3% θα λαμβάνεται υπόψη ο κλάδος της κύριας δραστηριότητας.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν διενεργηθεί και καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία οι αναλογούσες αποσβέσεις.
Ο προσδιοριστικός αυτός παράγοντας δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης μη ύπαρξης αναπόσβεστης αξίας παγίων στοιχείων.
δ) Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στο άθροισμα των τριών προηγούμενων προσδιοριστικών παραγόντων α, β, γ, με την εφαρμογή του Μοναδικού Συντελεστή καθαρού κέρδους (M.Σ.K.K.). Προκειμένου για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν περισσότερους του ενός M.Σ.K.K., ως μοναδικός συντελεστής θα λαμβάνεται, ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προκύπτει από την διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των M.Σ.K.K. κατά κατηγορία εσόδου δια των συνολικά δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων της κάθε χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις ή μικτές.

 

 

¶ρθρο 4

 

Η τυχόν προκύπτουσα διαφορά, από την σύγκριση του αθροίσματος των τεσσάρων ανωτέρω προσδιοριστικών παραγόντων με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα στην τριετία, κατανέμεται ισομερώς κατά χρήση και επ' αυτής οφείλεται Φ.Π.A.
Προκειμένου να υπολογισθεί ο οφειλόμενος Φ.Π.A., η κατά τα ανωτέρω κατανεμηθείσα διαφορά επιμερίζεται κατ' αναλογία των δηλωθέντων κατά χρήση εκροών σε:

- εκροές φορολογητέες κατά συντελεστή,
- εκροές με δικαίωμα έκπτωσης και
- εκροές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης,

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη για τον επιμερισμό εκροές οι οποίες δεν αποτελούν ακαθάριστα έσοδα, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, πράξεις λήπτη, αυτοπαραδόσεις, πωλήσεις παγίων στοιχείων, αγορές επενδυτικών αγαθών βάσει A.Y.O. Π. 2869/87, καθώς και οι πάσης φύσεως επιδοτήσεις,  επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις.

 

 

¶ρθρο 5


Εφόσον προκύπτει διαφορά ακαθαρίστων εσόδων κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται στη Δ.O.Y. Ειδικό Σημείωμα υπολογισμού Φ.Π.A. βάσει άρθρου 6, ν. 2753/99, όπως το συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα και μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους της τελευταίας χρήσης της τριετίας για τους τηρούντες βιβλία B κατηγορίας του K.B.Σ. και στις προθεσμίες υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.A. της τελευταίας χρήσης της τριετίας για τους τηρούντες προαιρετικά βιβλία Γ κατηγορίας του K.B.Σ., προκειμένου:

- να καταβληθεί το χρεωστικό ποσό του φόρου,
- να δηλωθεί η μεταβολή του πιστωτικού υπολοίπου.

Η καταβολή του φόρου γίνεται χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Ειδικού Σημειώματος υπολογισμού Φ.Π.A., η ημερομηνία έναρξης του εκπροθέσμου αρχίζει από την επόμενη ημέρα των οριζόμενων προθεσμιών στο πρώτο εδάφιο αυτού του άρθρου.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις των οποίων η τρίτη διαχειριστική περίοδος έληξε εντός του έτους 2001, ως προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος υπολογισμού Φ.Π.A. ορίζεται η 31 Μαρτίου 2002".

 

 

 

¶ρθρο 6


Το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) EYPΩ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή του Ειδικού Σημειώματος υπολογισμού Φ.Π.A..
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις Δημόσιες υπηρεσίες των πέντε επομένων μηνών.
Τα οφειλόμενα ποσά εγγράφονται στον ειδικό κωδικό εσόδων 1116.

 

 

¶ρθρο 7

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm