25 | 08 | 2019

Αθήνα 28/03/2001

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1088

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση τέχνες επιχείρησης από πώληση διαμερισμάτων που περιήλθαν σ΄ αυτή λόγω αντιπαροχής.

 

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση, εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του Ιδού νόμου.
2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α? της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994 , θεωρείται ως εισόδημααπό εμπορικές επιχειρήσεις το κέρδος από την άσκηση αγοραπωλησίας ακινήτων γενικά.
3. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν, 2238/1994, ως ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών λαμβάνεται η αξία αυτών όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.
4. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 4444/1964, με τις οποίες τέθηκαν για πρώτη φορά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, ορίζονταν: «Επί πωλήσεως οικοδομών, υπό επιχειρήσεων ασχολουμένων εις την ανέγερση και πώληση αυτών.»
Επίσης, η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, αναφέρεται σε δαπάνες κατασκευής ανεγειρόμενων οικοδομών, πράγμα που υποδηλώνει ότι για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, απαιτείται, εκτός από το στοιχείο της πώλησης και το στοιχείο της ανέγερσης.
5. Με βάση τα πιο πάνω, επιχείρηση η οποία δεν ανεγείρει η ίδια οικοδομή σε οικόπεδο της, ούτε αναθέτει σε τρίτο την ανέγερση αυτής για λογαριασμό της. αλλά η οικοδομή ανεγείρεται από εργολάβο κατά το σύστημα της αντιπαροχής, από την πώληση των διαμερισμάτων που περιήλθαν σ' αυτή, λόγω της αντιπαροχής

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16