feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
26 | 10 | 2020

Ακίνητα

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Α. 1230/2020. Καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την υποβολή της «Δήλωσης COVID» στις περιπτώσεις που έχει επέλθει μείωση μισθώματος τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%). 21 Οκτωβρίου 2020
Α. 1228/2020. Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. 19 Οκτωβρίου 2020
Α. 1225/2020. Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020. 12 Οκτωβρίου 2020
Α. 1214/2020. Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. 29 Σεπτεμβρίου 2020
Α. 1213/2020. Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020. 29 Σεπτεμβρίου 2020
Α. 1206/2020. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του N. 3091/2002 (Α΄ 330) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών. 29 Σεπτεμβρίου 2020
Α. 1209/2020. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, της «Δήλωσης COVID» για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο και από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) απόφαση του Διοικητή τ 24 Σεπτεμβρίου 2020
Α. 1192/2020. Νέα προθεσμία υποβολής για αρχική και τροποποιητική «Δήλωση Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο. 02 Σεπτεμβρίου 2020
Ε. 2141/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο σ 31 Αυγούστου 2020
Α. 1193/2020. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. 26 Αυγούστου 2020
Ε. 2133/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7 , 14 παράγραφος 2, και του άρθρου 96 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου. 12 Αυγούστου 2020
Α. 1171/2020. Εμπρόθεσμη υποβολή της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 23 Ιουλίου 2020
Α. 1170/2020. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Α.1164/09.07.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020» (Β΄ 2867). 23 Ιουλίου 2020
Α. 1164/2020. Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020. 15 Ιουλίου 2020
Ε. 2107/2020. Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου. - Εφαρμογή της απόφασης Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β) 07 Ιουλίου 2020
Ε. 2106/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35 και 46 του ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α ́128) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου. 07 Ιουλίου 2020
Α. 1146/2020. Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 2219). 22 Ιουνίου 2020
Α. 1137/2020. Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου. 21 Ιουνίου 2020
Α. 1139/2020. Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου». 16 Ιουνίου 2020
Α. 1126/2020. Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν εντός του Μαΐου 2020, των προσώπων των διατάξεων του έβδομου εδαφίου του άρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). 05 Ιουνίου 2020
Α. 1052/2020. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικ 27 Μαρτίου 2020
Ε. 2032/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 81 του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201) για την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας. 20 Μαρτίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 10756/2019. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων καταβολής αμοιβής σε πρόσωπα που καταδεικνύουν περιουσιακά στοιχεία του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α'). 10 Φεβρουαρίου 2020
Α. 1012/2020. Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ. 27 Ιανουαρίου 2020
Α. 1013/2020. Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ. 27 Ιανουαρίου 2020
Ε. 2194/2012. Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 3842/2010. 03 Δεκεμβρίου 2019
Α. 1419/2019. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων. 19 Νοεμβρίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 1133016/2019. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων για οικόπεδο δεσμευμένο από την αρχαιολογική υπηρεσία. 13 Νοεμβρίου 2019
ΣΛΟΤ. 1778/2019. Προκαταβολή για αγορά μισθωμένου οικοπέδου και απαιτούμενες προσαρμογές για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 στην σύμβαση μίσθωσης του οικοπέδου στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. 10 Οκτωβρίου 2019
Ε. 2156/2019. Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. 12 Αυγούστου 2019
Α. 1290/2019. Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου. 12 Αυγούστου 2019
Ε. 2150/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.4621/2019 (Α΄ 128) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 12 Αυγούστου 2019
NOMOΣ 4621/2019. Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και άλλες διατάξεις. 14 Αυγούστου 2019
Ε. 2146/2019. Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1103/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης 08 Αυγούστου 2019
Ε. 2144/2019. Αποδεικτικό καταβολής των φόρων κεφαλαίου. 08 Αυγούστου 2019
Ε. 2096/2019. Κοινοποίηση διατάξεων του Πρώτου άρθρου, των άρθρων 36.1.9 και 36.1.12 του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4612/2019 (77 Α΄) και των άρθρων 1 (άρθρο 12 της σύμβασης) και 3 του Ν. 4613/2019 (78Α΄) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου. 05 Ιουνίου 2019
Α. 1194/2019. Τροποποίηση της ΠΟΛ 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 28 Μαϊος 2019
Α. 1193/2019. Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β ́) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α ́) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απ 28 Μαϊος 2019
Ε. 2082/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α΄) για θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. 17 Μαϊος 2019
Ε. 2078/2019. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 (άρθρο 51 παρ. 1 και 52 της Συμφωνίας) και του άρθρου 6 του Ν. 4607/2019 (65 Α) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου. 16 Μαϊος 2019
Ε. 2061/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 παρ.6, 53, 54 παρ.5 και 58 παρ.8 του Ν.4602/2019 (ΦΕΚ Α΄45). 22 Απριλίου 2019
Ε. 2062/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Ζ΄(άρθρα 68 έως 84) του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/1-4-2019) σχετικά με το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας καθώς και των άρθρων 55, 66, 85, 96, 99, 103 και 106 του ίδιου νόμου. 25 Απριλίου 2019
Ε. 2050/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4602/2019 (45 Α) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου. 29 Μαρτίου 2019
Ε. 2016/2019. Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό ή μη τελών χαρτοσήμου σε εισοδήματα από ορισμένες κατηγορίες μισθωμάτων. 30 Ιανουαρίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 1006241/2019. Εγχειρίδιο με τα συνηθέστερα ερωτήματα για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων. 20 Ιανουαρίου 2019
Α. 1002/2019. Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170). 16 Ιανουαρίου 2019
ΠΟΛ. 1232/2018. Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). 26 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1223/2018. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 12 Δεκεμβρίου 2018
NOMOΣ 4571/2018. Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις. 27 Νοεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1194/2018. Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. 28 Οκτωβρίου 2018
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm