17 | 07 | 2019
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 13/09/2013
Αρ. πρωτ.: 29914/Δ1.6859/2013

ΘΕΜΑ:Καθορισμός πρόσθετου ειδικού κριτηρίου αποτίμησης προσόντων, κατ΄ εφαρμογή της περ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (167 Α΄).


ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζεται ως πρόσθετο ειδικό κριτήριο για την αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, η άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή Εργασίας κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του Ν. 3996/2011 , ως ακολούθως:

ΧΡΟΝΟΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΜΟΡΙΑ

Για τα πρώτα δεκαπέντε (15) έτη η άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή Εργασίας (αριθμός ετών Χ συντελεστή 1)

15

Για τα επόμενα είκοσι (20) έτη η άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή Εργασίας (αριθμός ετών Χ συντελεστή 2)

40

Μέγιστο

55

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16