Open menu
06 | 07 | 2022

Αθήνα 31/07/2006

Π.Κ. 98

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων - στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων.

 

Στην Αθήνα σήμερα 26 Ιουλίου 2006. οι υπογράφοντες αφενός: 1)Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ. 2) Β. Παπαδημητρίου. Γενική Διευθύντρια. ως εκπρόσωπος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και αφετέρου οι 1) Π. Τσίχλης και Κ. Λιαπάτης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
 

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο ισχύος


Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων τροφίμων, τύπου SΝΑCΚS-ΣΝΑΚΣ (γαριδάκια, chiρs, κλπ συναφή προϊόντα, καθώς και παρασκευής τυποποιημένων κρουασάν), οι οποίες δεν μπορούν να υπαχθούν στους κλάδους παραγωγής αρτοσκευασμάτων και ζαχαρωδών προϊόντων ή ειδών ζαχαροπλαστικής, καθώς και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις παρασκευής αφυδατωμένων τροφίμων στιγμιαίας παρασκευής (σούπες, κύβοι, ζελέδες) έτοιμης σάλτσας (κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα) και σαλάτας, που δεν μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία των κονσερβοποιημένων τροφών.
Σε όποιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις που αφορά η παρούσα ΣΣΕ διαθέτουν και άλλους κλάδους ή τμήματα παραγωγής τροφίμων ή προϊόντων πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, οι εργαζόμενοι στους διαφορετικούς αυτούς κλάδους ή τμήματα δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας, αλλά από τις συλλογικές ρυθμίσεις που τυχόν ισχύουν.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια


Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 σε ποσοστό 3,2% Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους περιοδεύοντες πωλητές.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Επιδόματα


1. Στους υπαγόμενους σ’ αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας που διανύθηκε στον κλάδο και μέχρι (8) οκτώ τριετίες.
2. Σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10%, επί των ανωτέρω βασικών ημερομισθίων.
Το επίδομα γάμου χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες και στον άγαμο γονέα, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους.
3. Στους αναφερόμενους στη παρούσα ΣΣΕ περιοδεύοντες πωλητές, και εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%. Επίσης στους περιοδεύοντες πωλητές που διαχειρίζονται χρήματα και εφόσον κάνουν εισπράξεις - πληρωμές, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών εκ 26 € το μήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Επιδόματα


Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη αναμόρφωσης της παρούσας Σ.Σ.Ε. με στόχο να περιλάβει όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται στον κλάδο.
Από κοινού τα δύο μέρη θα συντάξουν σχέδιο εθνικής κλαδικής Σ.Σ.Ε. που θα περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες του κλάδου.
 

ΑΡΘΡΟ 5


Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ. όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 12.4.2006 ΕΓΣΣΕ ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγομένους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Λοιπές διατάξεις


Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγουμένων ΣΣΕ και διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με τη παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
 

ΑΡΘΡΟ 7

Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2006.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm