Open menu
25 | 06 | 2022

Αθήνα 08/01/2008
Π.Κ. 4
 

Σ.Σ.Ε για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων - στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων.


Στην Αθήνα σήμερα την 27.11.2007 οι παρακάτω αναφερόμενοι αφενός α) Παναγιώτης Τσίχλης, Πρόεδρος και β) Κων/νος Λιαπάτης, Γεν. Γραμματέας εκπρόσωποι της ΠανεΜηνίου Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών και αφετέρου Διονύσιος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και Βάσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, με την παρουσία του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. Ιωάννη Ληξουριώτη, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:
 

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο Εφαρμογής


Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων τροφίμων, τύπου SNACKS - ΣΝΑΚΣ (γαριδάκια, chips, κλπ. συναφή προϊόντα, καθώς και παρασκευής τυποποιημένων κρουασάν), οι οποίες δεν μπορούν να υπαχθούν στους κλάδους παραγωγής αρτοσκευασμάτων και ζαχαρωδών προϊόντων ή ειδών ζαχαροπλαστικής, καθώς και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις παρασκευής αφυδατωμένων τροφίμων στιγμιαίας παρασκευής (σούπες, κύβοι, ζελέδες) έτοιμης σάλτσας (κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα) και σαλάτας, που δεν μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία των κονσερβοποιημένων τροφών.
Σε όποιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις που αφορά η παρούσα ΣΣΕ διαθέτουν και άλλους κλάδους ή τμήματα παραγωγής τροφίμων ή προϊόντων πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, οι εργαζόμενοι στους διαφορετικούς αυτούς κλάδους ή τμήματα δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας, αλλά από τις συλλογικές ρυθμίσεις, που τυχόν ισχύουν.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια


Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3,2% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2007 σε ποσοστό 3%. Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους περιοδεύοντες πωλητές.
 

ΑΡΘΡΟ 3

Επιδόματα


1. Στους υπαγόμενους σ’ αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας που διανύθηκε στον κλάδο και μέχρι (8) οκτώ τριετίες.
2. Σε όλους τους έγγαμους εργαζομένους, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10%, επί των ανωτέρω βασικών ημερομισθίων.
Το επίδομα γάμου χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες και στον άγαμο γονέα, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους.
3. Στους αναφερόμενους στην παρούσα ΣΣΕ περιοδεύοντες πωλητές, και εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%.
4. Επίσης στους περιοδεύοντες πωλητές που διαχειρίζονται χρήματα και εφ΄ όσον κάνουν εισπράξεις - πληρωμές, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών εκ 30 € το μήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Εφαρμογή θεσμικών όρων ΕΓΣΣΕ


Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με. την από 12.4.2006 ΕΓΣΣΕ ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς.
 

ΑΡΘΡΟ 5

Λοιπές διατάξεις


Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγουμένων ΣΣΕ και διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας συλλογικής ρύθμισης αρχίζει την 1.1.2007.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm