Open menu
07 | 12 | 2023

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2004

Αριθμ. Πρωτ.1009662/168/Α0012

ΠΟΛ . 1012

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο πιστοποιητικού και υπεύθυνων δηλώσεων άρθρου 81 Ν.2238/1994

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....

κ.λ.π.

Αποφασίζουμε

 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3220/2004 ορίζεται η κατάργηση των πιστοποιητικών του άρθρου 81 του Ν.2238/1994 και θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, με εξαίρεση μόνο στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων και εκδίκασης αγωγής έξωσης μισθωτή ακινήτου, που διατηρείται η έκδοση πιστοποιητικού.

2. Κατόπιν τούτου, ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται:

α) για την απόκτηση γεωργικού εισοδήματος, προκειμένου για καταβολή γεωργικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, την έκδοση άδειας αγροτικού αυτοκινήτου και άδειας πώλησης αγροτικών προϊόντων,

β) για μη απόκτηση εισοδήματος και

γ) για την απόκτηση: αα) μισθωμάτων ακινήτων που δηλώθηκαν εμπρόθεσμα και ββ) καθαρού γεωργικού εισοδήματος των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, και

δ) για τη μεταβίβαση σκάφους αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικοπτέρου ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και του πιστοποιητικού που εκδίδεται:

α) στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων και

β) στην περίπτωση εκδίκασης αγωγής έξωσης μισθωτή ακινήτου, που έχουν αντίστοιχα όπως τα σχετικά υποδείγματα, τα οποία επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην απόφαση αυτή.

2. Η 1028284/426/Α0012/ ΠΟΛ.1066/18-3-1991 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξακολουθεί να ισχύει για τη μεταβίβαση σκάφους αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικοπτέρου, καθώς και για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σ΄ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον, όπου αναφέρεται η λέξη «βεβαίωση» , νοείται «υπεύθυνη δήλωση».

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                  ...........................2004

Δ.Ο.Υ....................................................                                                           Αριθ. Πρωτ..................

Φακ..........................

Πληροφορίες:………………….

Τηλέφωνο:......................

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

 

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ ..................................πιστοποιεί ότι, όπως προκύπτει,  από   τις   δηλώσεις   φορολογίας   εισοδήματος   ν.   2238/1994,   που υποβλήθηκαν στο όνομα του -της (1) κ...........................................................του ............................ κατοίκου................................................................... οδός     ..........................,     αριθμ.     ..............................κατά        τα    οικον. έτη............................................................................................................. δηλώθηκε το μίσθωμα του ακινήτου που βρίσκεται ..........................................

Το   παρόν   ζήτησε   ο   -   η    (2)    κ..................................για   να    το χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ

_________________________

(1) Διαγράφεται, κατά περίπτωση, η μία από τις λέξεις: του - της

(2) »            »         »               »        »        »    ο –η

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(Παράγραφος 16.17 και 18 ¶ρθρου 81 ν. 2238/1994)

 

Προς τ…………………………………………………………………………………………………………(1)

 

Ο-Η (2) όνομα...................................................................................... Επώνυμο .................................................................. του (όνομα πατέρα ή συζύγου).......................................... κάτοικος -με έδρα (2)...................... οδός ..................................................... αριθ............................. κατά κύριο επάγγελμα-κύρια δραστηριότητα (2)................ Α.Φ.Μ......................... αριθ.    Ταυτότητας ................................ αρμόδια    Δ.Ο.Υ    για    τη    φορολογία μου.................................   δηλώνω   υπεύθυνα   ατομικά   -      ως   κληρονόμος τ..............(2) (όνομα,           επώνυμο,           όνομα           πατέρα           ή συζύγου) .................................................... ................................................. κατοίκου στη ζωή ............................................οδός....................................... αριθμ. ........................................... και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 ν. 2238/1994 ότι τα οικον. έτη  ....................... ............................................... δηλώθηκε καθαρό γεωργικό εισόδημα. (3) Το οικον. έτος...............................

δηλώθηκε καθαρό γεωργικό εισόδημα από την άσκηση των πιο κάτω γεωργικών δραστηριοτήτων:

 

Είδος παραγωγής:

α) είδος καλλιέργειας γης

β) είδος εκτροφής ζώων

γ) είδος άλλης μονάδας

 

 

 

 

Η παρούσα υποβάλλεται για (4)…………………………………………………………………

 

..............................2004

Ο - Η (2) Υπεύθυνα δηλ. …..…………….

(υπογραφή)

____________________________

(1) Αναγράφεται η Υπηρεσία ή το πρόσωπο που απευθύνεται

(2)  Διαγράφονται, κατά περίπτωση, οι λέξεις: Ο - Η, κάτοικος - με έδρα, κατά κύριο επάγγελμα -κύρια δραστηριότητα, ατομικά - ως κληρονόμος τ...

(3)   Η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που το παρόν εκδίδεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994.

(4)   Συμπληρώνεται, κατά περίπτωση ένας από τους πιο κάτω λόγους: (α) για την καταβολή γεωργικών επιδοτήσεων, αποζημιώσεων (β) για τη χορήγηση άδειας αγροτικού αυτοκινήτου (γ) για τη χορήγηση άδειας πώλησης αγροτικών προϊόντων πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ε1ΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(Παράνραφος 1,2 και 4 ¶ρθρου 81 ν. 2238/1994)

 

Προς      τ.........................................................................(1)

 

Ο-Η (2) όνομα.................................................................................... επώνυμο.......................................του (όνομα πατέρα ή συζύγου)............ .......................................... κάτοι κος................................................... οδός ...................... ................................................ αριθ............................. ............... Α.Φ.Μ......................... αριθ.ταυτότητας................................ αρμόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία μου............................ δηλώνω υπεύθυνα ατομικά – ως κληρονόμος τ..............(2) (όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα ή συζύγου)................. κατοίκου στη ζωή ............................................οδός.......................................

αριθμ............................................ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 ν. 2238/1994 ότι το ακίνητο (3).............................. .................................. θέση (4)................................................χρήση (5).............................. επιφάνεια σε τ.μ. ...................... .................. δεν απέφερε   εισόδημα σε μένα - στον αποβιώσαντα (2) κατά το χρόνο που ήμουν - ήταν (2) κύριος, επικαρπωτής ή νομέας και πάντως όχι πέραν της πενταετίας. Η παρούσα υποβάλεται για  6)........................................... ................................................................

……………………………….2004

Ο - Η (2) Υπεύθυνα δηλ……………………

(υπογραφή)

____________________________

(1) Αναγράφεται η Υπηρεσία ή το πρόσωπο που απευθύνεται

(2)  Διαγράφονται, κατά περίπτωση οι λέξεις:   Ο - Η, ατομικά - ως κληρονόμος τ.........σε μένα -στον αποβιώσαντα, ήμουν- ήταν.

(3) Τοποθεσία του ακινήτου - οδός, αριθμός, πόλη, χωρίο, θέση

(4) Ισόγειο, 1ος όροφος κ.τ.λ.

(5) Κατάστημα, οικία, γραφείο, αγρός κ.τ.λ.

(6) Αναγράφεται ο σκοπός υποβολής της.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(Παράγραφος 1.2 και 4 ¶ρθρου 81 ν. 2238/1994)

 

Προς    τ......................................................................(1)

 

Ο-Η (2) όνομα........................................................................................... επώνυμο.................................... του (όνομα πατέρα ή συζύγου)...................... ........................................... κάτοικος......................................................... οδός ............................. ......................................... αριθ.............................. επάγγελμα .....................   ................Α.Φ.Μ.................................................

αριθ.    Ταυτότητας................................αρμόδια    Δ.Ο.Υ    για    τη    φορολογία μου........................... δηλώνω   υπεύθυνα ατομικά       -   ως   κληρονόμος τ......... .....(2) (όνομα,           επώνυμο,           όνομα           πατέρα           ή συζύγου)............................... ..................................................................... κατοίκου στη ζωή ............................................οδός......................................

αριθμ........................................... και σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 81 ν. 2238/1994 ότι δηλώθηκε την τελευταία διετία εμπρόθεσμα το μίσθωμα - το καθαρό     γεωργικό     εισόδημα     (3)     του     ακινήτου     που     βρίσκεται... (4) θέση (5).................... .................................................................................. χρήση (6) ............................. επιφάνεια σε τ.μ. 7)........................... …….............. από μένα - τον αποβιώσαντα (2). Η παρούσα υποβάλεται για (8).....

 

……………………2004

Ο - Η (2) Υπεύθυνα δηλ………………..

(υπογραφή)

_____________________

(1) Αναγράφεται η Υπηρεσία ή το πρόσωπο που απευθύνεται

(2) Διαγράφονται, κατά περίπτωση   οι λέξεις:   Ο - Η, ατομικά - ως κληρονόμος τ........,από μένα - τον αποβιώσαντα.

(3) Διαγράφονται, κατά περίπτωση οι λέξεις: εμπρόθεσμα το μίσθωμα - το καθαρό γεωργικό εισόδημα.

(4) Τοποθεσία του ακινήτου -οδός, αριθμός, πόλη, χωριό, θέση

(5) Ισόγειο, 1ος όροφος κ.τ.λ.

(6) Κατάστημα, οικία, γραφείο, αγρός κ.τ.λ.

(7) Επιφάνεια σε τ.μ.

(8) Αναγράφεται ο σκοπός υποβολής της.

Η. Π. 19/1/2004/ΚΤ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Παράγραφος 10 ¶ρθρου 81 ν. 2238/1994)

 

Προς τ……………………………………………………………………… (1)

 

Ο-Η (2) όνομα........................................................................................... επώνυμο............................................................. του (όνομα πατέρα ή συζύγου) .......................................... κάτοικος.......:....................................................... οδός ...................................................................... αριθ............................... επάγγελμα ....................................................... Α.Φ.Μ. .......................................... αριθ. ταυτότητας................................αρμόδια Δ. Ο.Υ για τη φορολογία μου ...........

................................... δηλώνω υπεύθυνα ατομικά - ως κληρονόμος τ...... ........(2) όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα ή συζύγου).......... ............................................... κατοίκου στη ζωή ............................................οδός....................................... αριθμ.    ........... ................................,    και   σύμφωνα    με   τις   διατάξεις   της παραγράφου 10 του άρθρου 81 ν. 2238/1994 ότι δηλώθηκε κατά το προηγούμενο οικον. έτος η τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης του σκάφους αναψυχής-αεροσκάφους -ελικοπτέρου (2) με τα στοιχεία: (3)

 

για σκάφος αναψυχής Ι.Χ.

Όνομα σκάφους

Αριθμός και λιμάνι νηολογίου

Χώρα νηολόγησης

Μέτρα μήκους

Ποσοστό Συνιδ.

Πρώτη νηολόγηση

Υποχρ.

Συζύγου

 

 

 

 

 

 

 

 

για αεροσκάφος ή ελικόπτερο Ι.Χ.

Στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης

Τύπος

Αριθμός σειράς κατασκευαστή

Αερολιμένας συνήθους παραμονής

Ίπποι ή λίμπρες

Ποσοστό Συνιδ.

Πρώτη         νηολόγηση

Υποχρ.

Συζύγου

 

 

 

 

 

 

 

 

από μένα - τον αποβιώσαντα (2) που ήμουν - ήταν (2) κύριος ή κάτοχος αυτού. Η παρούσα υποβάλλεται για (4) ......................................................

 

...................................2004

Ο - Η (2) Υπεύθυνα δηλ……………………

(υπογραφή)

 

_____________________

(1) Αναγράφεται η Υπηρεσία ή το πρόσωπο που απευθύνεται

(2) Διαγράφονται, κατά περίπτωση οι λέξεις:    Ο-Η, ατομικά - ως κληρονόμος τ......... του σκάφους αναψυχής - αεροσκάφους - ελικοπτέρου, από μένα – τον αποβιώσαντα, ήμουν - ήταν.

(3) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση ένας από τους δύο πίνακες.

(4) Αναγράφεται ο σκοπός υποβολής της.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm