Open menu
30 | 05 | 2024

Αθήνα 02/05/2024
Αρ. πρωτ.:

Α. 1075


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του Ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β΄ 1826) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 5994).

 


 

Άρθρο Μόνο

 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1157/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.).

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β΄ 1826) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε» (Β΄ 5994), ως ακολούθως:

1. Μετά την παρ. 2.7 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α. 1157/2023 προστίθενται νέες παράγραφοι 2.8, 2.9, 2.10 και 2.11 ως εξής:

«2.8. Οι οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ ή είναι κάτοχοι αυτών και εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου 1 της Α. 1073/2023 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί παράτασης της χρήσης και υποχρέωσης δήλωσης οριστικής παύσης τους έως και την 01.07.2024, έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν με το Ταμειακό Σύστημά τους που λειτουργεί είτε με ΦΗΜ είτε με Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, με το οποίο αντικαθιστούν την οριστικώς αποσυρόμενη ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κατά την ημερομηνία οριστικής παύσης της ΕΑΦΔΣΣ και σε κάθε περίπτωση έως τις 02.07.2024.

Τα ανωτέρω δεν αίρουν την υποχρέωση διασύνδεσης λοιπών τύπων ΦΗΜ πλην ΕΑΦΔΣΣ ή λογισμικού Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων που η οντότητα τυχόν χρησιμοποιεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2.5 ή 2.7 κατά περίπτωση.

2.9. Πρατήρια καυσίμων, που χρησιμοποιούν για την έκδοση των λογιστικών τους στοιχείων ΦΗΜ ή Πάροχο Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων που καθοδηγείται από αντλία καυσίμου, έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν με το Ταμειακό Σύστημά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. από την 01.01.2025.

2.10. Εξαιρετικά οι οντότητες που διαθέτουν τύπο ΦΗΜ ο οποίος δεν δύναται να διασυνδεθεί με τον τύπο Μέσου Πληρωμών που διαθέτει η οντότητα για τεχνικούς λόγους ως προκύπτει από τον Πίνακα ετοιμότητας διασύνδεσης μοντέλων POS με τύπους ΦΗΜ, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στη διεύθυνση https://www.aade.gr/syndyasmoi- tameiakon-mihanon-pos, δύνανται να προβούν σε διασύνδεση του Ταμειακού τους Συστήματος και των Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν έως και την 10η Ιουνίου 2024 ανεξαρτήτως αν θα επιλέξουν να αντικαταστήσουν τον ΦΗΜ ή το Μέσο Πληρωμών.

2.11. Οι οντότητες που η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας τους έπεται των ως άνω, κατά περίπτωση, ημερομηνιών, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους έγκαιρα και πληρούν τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κατά την ημέρα της πρώτης συναλλαγής που θα διενεργήσουν.».

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm