Open menu
25 | 07 | 2024

Αθήνα 01/07/2024
Αρ. πρωτ.:

Α. 1102


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1155/9.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα» (Β΄5992 και Β΄ 6514).

 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα Μέσα Πληρωμών, σε περίπτωση επιτυχημένης ολοκλήρωσης της πληρωμής, διαβιβάζουν την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ και ΦΗΜ - (Provider΄s Signature/ECR Token), τη Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής, την Ταυτότητα Μέσου Πληρωμών_TID, το ποσό πληρωμής και ενδεχόμενο φιλοδώρημα (amount tip).

2. Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων, των Μέσων Πληρωμών και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Aquirer,) ή στην περίπτωση αντικατάστασης του ταμειακού συστήματος που διασυνδέεται με το Μέσο Πληρωμών επιτρέπεται η ενεργοποίηση της αυτόνομης λειτουργίας του Μέσου Πληρωμών (POS) με την αποστολή σχετικής κλήσης από το Μέσο Πληρωμών (POS) προς το Μητρώο Pos που τηρείται στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1137/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Η σχετική κλήση περιέχει κατ΄ ελάχιστο τον ΑΦΜ οντότητας και την ταυτότητα του Μέσου Πληρωμών (POS) (TID_MID) καθώς και πεδίο με την τιμή 1 για την περίπτωση της απώλειας διασύνδεσης ή με την τιμή 2 για την περίπτωση αντικατάστασης του διασυνδεόμενου με το Μέσο Πληρωμών ταμειακό σύστημα.

Η ενεργοποίηση της αυτόνομης λειτουργίας του Μέσου Πληρωμών (POS) αφορά ενδεικτικά τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας Υπογραφής Πληρωμής (Provider΄s Signature/ECR Token) είτε από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ΥΠΑΗΕΣ είτε από τον ΦΗΜ.

β) Μη διασύνδεση του Ταμειακού Συστήματος (ERP) και του Μέσου Πληρωμών (POS) για τη λήψη της Υπογραφής Πληρωμής (Provider΄s Signature/ECR Token) από to Μέσο Πληρωμών (POS) [1ο Βήμα Διασύνδεσης].

γ) Μη δυνατότητα ή μη ολοκλήρωση ελέγχου της Υπογραφής Πληρωμής (Provider΄s Signature/ECR Token) από το Μέσο Πληρωμών (POS).

δ) Αδυναμία διαβίβασης αιτήματος πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών (POS) προς τον Acquirer [2ο Βήμα Διασύνδεσης].

ε) Αδυναμία διαβίβασης έγκρισης αιτήματος πληρωμής από τον Acquirer προς το Μέσο Πληρωμών (POS) [3ο Βήμα Διασύνδεσης].

στ) Αδυναμία δημιουργίας Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών (POS).

ι) Αδυναμία επικοινωνίας Μέσου Πληρωμών (POS) και Ταμειακού Συστήματος (ERP) για τη λήψη Υπογραφή Πληρωμής (Provider΄s Signature/ECR Token), Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής, ποσού πληρωμής και τυχόν φιλοδωρήματος [4ο Βήμα Διασύνδεσης].

Για τις παραπάνω περιπτώσεις στις οποίες ενεργοποιείται η αυτόνομη λειτουργία του Μέσου Πληρωμών (POS), οι συναλλαγές που ολοκληρώνονται με τον τρόπο αυτό επισημαίνονται διακριτά και διαβιβάζονται από τα Μέσα Πληρωμών (POS) στο Ταμειακό Σύστημα για σκοπούς συσχέτισης τους με τα παραστατικά που εκδόθηκαν και πληρώθηκαν συνολικά ή κατά μέρος με τη χρήση Μέσου Πληρωμών (POS).

Ο χρόνος έναρξης της αυτόνομης λειτουργίας εκκινεί με την θετική απάντηση της ΑΑΔΕ για την ενεργοποίηση της αυτόνομης λειτουργίας κατόπιν της σχετικής κλήσης από το Μέσο Πληρωμών (POS) προς το Μητρώο POS της υπό στοιχεία Α.1137/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και ολοκληρώνεται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών για τις περιπτώσεις απώλειας διασύνδεσης και εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών για την περίπτωση αντικατάστασης ταμειακού συστήματος που διασυνδέεται με Μέσο Πληρωμής. Η αυτόνομη λειτουργία του Μέσου Πληρωμών (POS) δύναται να ολοκληρώνεται σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο και αντιστοιχεί στον χρόνο λήψης από το Μέσο Πληρωμών (POS) της πρώτης, μετά την έναρξη αυτόνομης λειτουργίας, Υπογραφής Πληρωμής (Provider΄s Signature/ECR Token) και ισοδυναμεί με την αποκατάσταση της απώλειας διασύνδεσης ή της ολοκλήρωσης διασύνδεσης του νεότερου ταμειακού συστήματος με το Μέσο Πληρωμής.

Ειδικά στην περίπτωση αυτόνομης λειτουργίας του Μέσου Πληρωμών λόγω αντικατάστασης του ταμειακού συστήματος και εφόσον εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών δεν ολοκληρωθεί η διασύνδεση με νέο ταμειακό σύστημα, διακόπτεται από τον Πάροχο Μέσων Πληρωμών (NSP) η δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών με κάρτα με το συγκεκριμένο τερματικό.

Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης είτε του Ταμειακού Συστήματος ERP με τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ΥΠΑΗΕΣ ή τον ΦΗΜ είτε του Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ΥΠΑΗΕΣ ή του ΦΗΜ με την ΑΑΔΕ για τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.».

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm