Open menu
26 | 02 | 2024

Αθήνα 18/12/2023
Αρ. πρωτ.: 110291


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 90097/29-09-2022 κοινής υπουργικής απόφασης: «A. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες. Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Β΄ 5106).

 

 

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 90097/29-09-2022 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο:

 

«Α. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες.

Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Β΄ 5106) όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Α. Επί του Κεφαλαίου Α:

1. Η έκτη υποπαρ. της παρ. 8Β του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής:

«Σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5,5 εκατ. ευρώ ανά έτος ανά επιχείρηση. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. (ιστ) του ανωτέρω Κανονισμού, οι ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 11 εκατ. ευρώ ανά έτος ανά επιχείρηση. Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων (παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ).».

2. Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επιχειρήσεις άτομα που κατά το τελευταίο 24μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση.

Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατή η υπαγωγή των ιδίων ατόμων, εφόσον πρόκειται για άτομα με αναπηρία.».

3. Η υποπαρ. 3 του παρ. Β) του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δημόσια Δαπάνη- Διάρκεια υλοποίησης: Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για οκτώ (8) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 16.800 ευρώ [24ΜΗΝΕΣ x 700ευρώ],

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ με Αναπηρία 16.800 ευρώ [24ΜΗΝΕΣ x 700 ευρώ].

Σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5,5 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, ανά έτος.

Σύμφωνα με την περ. (ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού, οι ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 11 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, ανά έτος.

Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων (παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ).

Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολο της.

Οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα.».

Β. Επί του Κεφαλαίου Β:

4. Η πέμπτη υποπαρ. της παρ. 8Β του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής:

«Σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5,5 εκατ. ευρώ ανά έτος ανά επιχείρηση. Το ανωτέρω όριο δεν επιτρέπεται να καταστρατηγείται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων (παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ).».

5. Το στοιχείο i. της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής:

«i. άνεργες μητέρες, οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 15 (δεκαπέντε) ετών και εξάμηνη ανεργία,».

6. Το στοιχείο i. της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής:

«i. άνεργες μητέρες οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 15 (δεκαπέντε) ετών και εξάμηνη ανεργία.».

7. Το στοιχείο i. της παρ. 2 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β ως εξής:

«i. Οι άνεργες μητέρες οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 15 (δεκαπέντε) ετών, να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και άνω.».

8. Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επιχειρήσεις άτομα που κατά το τελευταίο 24μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα από την επιχείρηση, είχαν απασχοληθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση.».

9. Το στοιχείο i. της περ. 1.1 της υποπαρ. 1 της παρ. Α) του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β, αντικαθίσταται ως εξής:

«i. άνεργες μητέρες, οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 15 (δεκαπέντε) ετών και εξάμηνη ανεργία,».

10. Στο τέλος της υποπαρ. 3 της παρ. Α) του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Μη Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των δικαιούχων: Επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και του ν. 3812/2009 (Α΄ 234).».

11. Το στοιχείο i. της υποπαρ. 1 της παρ. Β) του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β, αντικαθίσταται ως εξής:

«i. άνεργες μητέρες, οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 15 (δεκαπέντε) ετών και εξάμηνη ανεργία,».

12. Η υποπαρ. 3 της παρ. Β) του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δημόσια Δαπάνη - Διάρκεια Υλοποίησης

Για την πρόσληψη ατόμων που ορίζονται στην υποπαρ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος κεφαλαίου, η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο είναι 8.400ευρώ = 12 ΜΗΝΕΣ x 700ευρώ.

Σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, οι ενισχύσεις για την πρόσληψη ωφελουμένων στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5,5 εκατ. ευρώ ετησίως ανά επιχείρηση.

Το όριο αυτό δεν επιτρέπεται να καταστρατηγείται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ.

Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολο της. Οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα.».

Γ. Επί του Κεφαλαίου Γ:

13. Η παρ. 9 του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η Δ.ΥΠ.Α., για τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, αποστέλλει στο Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολο­γισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς δημοσίευση στον σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε. εντός 6 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, πληροφορίες για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 όπως έχουν τροποποιηθεί από την παρ. 8 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1315.

Οι αναρτημένες στον σχετικό ιστότοπο πληροφορίες, πρέπει να είναι διαθέσιμες για 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, όπως ισχύει.».

14. Η παρ. Β της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 του Παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:

«Β. Η ενίσχυση που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες, ή/και Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα συνδεδεμένη επιχείρηση) με καθεστώς ενίσχυσης το άρθρο 32 ή 33 του Καν. ΕΕ 651/2014, δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.500.000 ή 11.000.000 ευρώ αντίστοιχα.

Ως ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.».

15. Το Παράρτημα ΙΙΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΠΑ2 με μειωμένη στελέχωση σε Διοικητικό Προσωπικό) και το Παράρτημα V [Ορισμός Προβληματικής επιχείρησης σύμφωνα με το στοιχείο 18 του άρθρου 2 του ΓΚΑΚ 651/2014, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 2023/1315 της 23ης Ιουνίου 2023 (L 167/8 30.06.2023)], αντικαθίστανται ως εξής:

 

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΠΑ2 με μειωμένη στελέχωση σε Διοικητικό Προσωπικό

 

Α/Α

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2

ΡΟΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ όπως περιγράφεται στο Οργανόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. ως Ενδιάμεσος Φορέας για τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο θα εφαρμόζεται και για δράσεις απασχόλησης που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Απόφαση ΔΣ: 2505/57/24.07.2018 όπως ισχύει).

1

ΝΑΞΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2

ΠΑΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ

3

ΘΗΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ

4

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

5

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

6

ΘΑΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

7

ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ

8

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ

9

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

10

ΣΑΠΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

11

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ

12

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ

13

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ

14

ΑΛΜΥΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ

15

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ

16

ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

17

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

18

ΣΗΤΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

19

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

20

ΚΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

21

ΧΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

22

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ

23

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ

24

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

25

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

 

Σημείωση: Σε περίπτωση τροποποίησης του προσωπικού του ΚΠΑ2, ο Πίνακας θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.».

 

 

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Ορισμός Προβληματικής επιχείρησης σύμφωνα με το στοιχείο 18 του άρθρου 2 του ΓΑΚ 651/2014, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 2023/1315 της 23ης Ιουνίου 2023 (L 167/8 30.06.2023)

 

Προβληματική επιχείρηση είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 21 παρ. 3 στοιχείο β) και τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου εταιρικού της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου εταιρικού κεφαλαίου.

Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ιδίως στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, κάθε διαφορά από έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο.

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 21, παρ. 3 στοιχείο β) και τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης

ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 90097/29-09-2022 (Β΄ 5106) κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει.

 

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm