Open menu
03 | 12 | 2023

Αθήνα 15/12/2022
Αρ. πρωτ.:

Α. 1176


ΘΕΜΑ:
Καθορισμός α) των προϋποθέσεων και διαδικασιών για την πιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών ζυθοποιείων της παρ. 3 του άρθρου 87 του N . 2690/2001 και την αυτοπιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών των προϊόντων των άρθρων 80, 88 και 92 του N . 2960/2001 και β) των κυρώσεων, σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, κατ΄ εξουσιοδότηση της περ. α. της παρ. 5 του άρθρου 93Γ του N . 2960/2001.


 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1
Σκοπός - Ορισμοί


1. Με την παρούσα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την πιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών ζυθοποιείων και την αυτοπιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών των προϊόντων των άρθρων 80, 88 και 92 του Ν. 2960/2001, καθώς και οι κυρώσεις, σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, κατ΄ εφαρμογή της περ. α. της παρ. 5 του άρθρου 93Γ του ιδίου ως άνω νόμου.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται, ως:

α) «Ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία», τα ζυθοποιεία που παράγουν τα προϊόντα του άρθρου 86 του Ν. 2960/2001, όπως ειδικότερα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 87 του ιδίου νόμου.
β) «Ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί», οι παραγωγοί των προϊόντων των άρθρων 80, 88 και 92 του Ν. 2960/2001, όπως ειδικότερα ορίζονται στις περ. α), γ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 93Γ του ίδιου νόμου.
γ) «Πιστοποιητικό ανεξάρτητου μικρού παραγωγού» το έντυπο το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2021/2266, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως «πιστοποιητικό».

 

 


Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές


Ως αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται οι τελωνειακές αρχές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
 

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΩΝ


Άρθρο 3
Χορήγηση πιστοποιητικού ανεξάρτητου μικρού ζυθοποιείου1. Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων μπύρας του άρθρου 86 του Ν. 2960/2001 από ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος μέλος, η τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν οι εγκαταστάσεις του ζυθοποιείου, κατόπιν αιτήματος, χορηγεί ετήσιο πιστοποιητικό ανεξάρτητου μικρού παραγωγού, το οποίο συμπληρώνεται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2021/2266 και με το οποίο επιβεβαιώνεται

α) η ετήσια συνολική παραγωγή προϊόντων του άρθρου 86 του Ν. 2960/2001 από το ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο και

β) η συμμόρφωσή του με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 87 του Ν. 2960/2001 .

Ως ετήσια συνολική παραγωγή θεωρείται η συνολική παραγωγή προϊόντων μπύρας του άρθρου 86 του Ν. 2960/2001, τα οποία παρήχθησαν, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
2. Η έκδοση του πιστοποιητικού πραγματοποιείται, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί η έγκριση υπαγωγής του ζυθοποιείου στην παρ. 3 του άρθρου 87 του Ν. 2960/2001, κατ΄ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Γ 5054272 ΕΞ 2011/28-12-2011 Α.Υ.Ο.
3. Το πιστοποιητικό λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό σειράς, ο οποίος αποτελείται από 14 αλφαριθμητικά στοιχεία, ως εξής:

Ο αριθμός σειράς αρχίζει με τον διψήφιο αριθμό που αναφέρεται στο έτος έκδοσης του πιστοποιητικού ήτοι 22 για το έτος 2022 και ακολουθούν διαδοχικά: ο κωδικός EL ο οποίος είναι ο κωδικός αναγνώρισης του κράτους μέλους έκδοσης, o τετραψήφιος κωδικός της τελωνειακής αρχής έκδοσης του πιστοποιητικού, ο τετραψήφιος κωδικός SEED του προϊόντος μπύρα ήτοι Β000 και εν συνεχεία ο αύξων αριθμός έκδοσης του πιστοποιητικού από την τελωνειακή αρχή.

Αντίγραφο του πιστοποιητικού τηρείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή που το εκδίδει, στο αρχείο των εγκρίσεων υπαγωγής των ζυθοποιείων στην παρ. 3 του άρθρου 87 του Ν. 2960/2001, οι οποίες εκδίδονται, κατ΄ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Γ 5054272 ΕΞ 2011/28-12-2011 Α.Υ.Ο.
 

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 4
Αυτοπιστοποίηση ανεξαρτήτων μικρών παραγωγών


1. Οι ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί δύνανται να πιστοποιούν οι ίδιοι τη συνολική ετήσια παραγωγή τους, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα, στις περ. α), γ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 93Γ του Ν. 2960/2001, κριτήρια για τον χαρακτηρισμό τους, ως ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί.
Ως ετήσια συνολική παραγωγή, θεωρείται η συνολική παραγωγή των, κατά περίπτωση, προϊόντων των άρθρων 80, 88 και 92 του Ν. 2960/2001, τα οποία παρήχθησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ειδικά για τα νεοσύστατα ζυθοποιεία, εάν το πρώτο έτος λειτουργίας τους είναι μικρότερο των 12 μηνών η συνολική ποσότητα θα υπολογίζεται με αναγωγή σε ετήσια βάση.
Η αυτοπιστοποίηση των ως άνω παραγωγών πραγματοποιείται για κάθε αποστολή, επί των Συνοδευτικών Διοικητικών Εγγράφων για την ενδοενωσιακή διακίνηση των προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) 2021/2266.
2. Στην περίπτωση διακίνησης προϊόντων από μικρούς ανεξάρτητους παραγωγούς των ως άνω κατηγοριών, υπό καθεστώς αναστολής, δηλαδή υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ), το τετραγωνίδιο 17ιβ του διοικητικού εγγράφου, όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 684/2009 συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, με τον ακόλουθο όρο:

«Με το παρόν πιστοποιείται ότι το περιγραφόμενο προϊόν έχει παραχθεί από:

- ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός οίνου και μπύρας ή
- ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ενδιάμεσων προϊόντων ή
- ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο»

Επίσης, στο τετραγωνίδιο 17ιβ δηλώνεται ο αριθμός αδείας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αριθμός SEED) ή ο ΑΦΜ (αριθμός ΦΠΑ), εφόσον ο μικρός ανεξάρτητος παραγωγός δεν διαθέτει αριθμό SEED.
Στο τετραγωνίδιο 17ιδ του διοικητικού εγγράφου αναγράφεται η ετήσια παραγωγή του ανεξάρτητου μικρού παραγωγού, η οποία αναγράφεται σε εκατόλιτρα, εκτός από την περίπτωση διακίνησης αιθυλικής αλκοόλης από ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο που η ετήσια παραγωγή αναγράφεται σε εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης.
3. Στην περίπτωση διακίνησης από μικρό ανεξάρτητο παραγωγό φορολογημένων προϊόντων, με την κάλυψη του απλουστευμένου συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.) του Καν. ΕΟΚ αριθ. 3649/92, όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2264, το τετραγωνίδιο 14 του εν λόγω διοικητικού εγγράφου συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, με την ακόλουθη φράση:

«Με το παρόν πιστοποιείται ότι το περιγραφόμενο προϊόν έχει παραχθεί από:

- ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός οίνου και μπύρας ή
- ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ενδιάμεσων προϊόντων ή
- ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο».

Επιπλέον στο εν λόγω τετραγωνίδιο δηλώνονται:

- η ετήσια παραγωγή σε εκατόλιτρα τελικού προϊόντος, εκτός από την περίπτωση αποστολής αιθυλικής αλκοόλης από ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο που η ετήσια παραγωγή δηλώνεται σε εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης,
- ο αριθμός αδείας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αριθμός SEED) ή ο ΑΦΜ (αριθμός Φ.Π.Α.), εφόσον ο μικρός ανεξάρτητος παραγωγός δεν διαθέτει αριθμό SEED,
- η εμπορική περιγραφή των αλκοολούχων ποτών, σε περίπτωση που η διακίνηση των προϊόντων περιλαμβάνει διαφορετικά αλκοολούχα ποτά και η επιβολή μειωμένου Ε.Φ.Κ. προβλέπεται μόνο σε ορισμένα από αυτά.

 Άρθρο 5
Υποχρεώσεις ανεξάρτητου μικρού παραγωγού που εφαρμόζει τη διαδικασία της αυτοπιστοποίησης


Ο ανεξάρτητος μικρός παραγωγός, ο οποίος προβαίνει στην ενδοενωσιακή διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ., με τη διαδικασία της αυτοπιστοποίησης, οφείλει, πριν από την έναρξη της πρώτης αποστολής των προϊόντων του, να υποβάλει, στην τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν οι εγκαταστάσεις αυτού, δήλωση γνωστοποίησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι της παρούσας, στην οποία δηλώνει, υπεύθυνα, την ετήσια συνολική παραγωγή του, κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και ότι πληροί τις προϋποθέσεις της νομικής και οικονομικής ανεξαρτησίας από άλλο παραγωγό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 93Γ του Ν. 2960/2001 .

Η ως άνω δήλωση γνωστοποίησης υποβάλλεται, άπαξ ετησίως και καλύπτει τις διακινήσεις των προϊόντων για το ημερολογιακό έτος, μέσα στο οποίο αυτή υποβλήθηκε.
 

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 6
Κυρώσεις


1. Σε περίπτωση μη τήρησης της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 119Α του Ν. 2960/2001 , με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.
2. Αρμόδια τελωνειακή αρχή για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων είναι η τελωνειακή αρχή, η οποία, είναι αρμόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού ανεξάρτητου μικρού ζυθοποιείου ή την αποδοχή της δήλωσης γνωστοποίησης του ανεξάρτητου μικρού παραγωγού, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5, αντίστοιχα.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm