Open menu
18 | 01 | 2022

Αθήνα 08/09/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2146

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12του ν. 4714//2020 (ΦΕΚ 148 Α ́) με τις οποίες τροποποιήθηκε το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

 

Σχετ: Η αριθ πρωτ. ΓΔΦΔ 1092464 ΕΞ 2020/03-08-2020 εγκύκλιος κοινοποίησης των διατάξεων του ν. 4714/20 (Α148/31-07-2020).

 

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου κοινοποίησης του ν.4714/20 παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000), ως προς τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Ειδικότερα:

Α. Με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 11 επέρχεται μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε έξι τοις εκατό (6%)στη μουσική που παρουσιάζεται χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη της ΔΚ 49.04 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. 2658/87, όπως ισχύει).

ΗΔΚ 49.04 περιλαμβάνει κάθε είδους μουσική, ορχηστρική ή φωνητική, τυπωμένη ή σε χειρόγραφο, δεμένη ή μη, εικονογραφημένη ή μη, όποια και αν είναι η μορφή των χρησιμοποιηθέντων μουσικών σημείων (πχ. κλειδιά, σύμβολα, αριθμητικά σύμβολα, μουσική με στοιχεία Braille κλπ).

Η μουσική της κλάσης αυτής μπορεί να είναι τυπωμένη ή γραμμένη σε χαρτί ή άλλο υλικό και μπορεί να έχει τη μορφή χωριστών φύλλων (συμπεριλαμβανομένου του χαρτονιού), δεμένων βιβλίων, κτλ, είτε είναι εικονογραφημένα είτε όχι, είτε συνοδεύονται από κείμενο είτε όχι.

Επιπροσθέτως, η κλάση αυτή περιλαμβάνει είδη όπως τα μουσικά βιβλία ύμνων, τις παρτιτούρες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μινιατούρες), τις μεθόδους μουσικής διδασκαλίας, με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν τεμάχια μουσικής για εκτέλεση ή άσκηση, καθώς και εκπαιδευτικά κείμενα.

Τα καλύμματα που χορηγούνται μαζί με τα είδη αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος τους.

Τέλος στην ανωτέρω Δ.Κ. δεν περιλαμβάνονται:

α) Τα τυπωμένα βιβλία, κατάλογοι κλπ, που περιέχουν μουσικά σημεία, τα οποία αποτελούν απλά δευτερεύον στοιχείο ή εικονογράφηση του κειμένου, πχ. ένα συγκεκριμένο θέμα ή σχήμα που αναφέρεται στο κείμενο του βιβλίου (κλάσεις 49.01 ή 49.11)

β) Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανάκρουσης (κλάση 92.09).

Τα αγαθά αυτά που δεν περιλαμβάνοντα στη ΔΚ 49.04 υπάγονται στον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ πχ 49.01 σε 6% , 92.09 σε 24% κλπ.

Β. Στο κεφάλαιο Β ́ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) και, επί ειδικής προβλέψεως, στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (6%).

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4714/2020 τροποποιείται το Κεφάλαιο Β ́ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, μετά την παράγραφο 1α του Κεφαλαίου Β ́ προστίθεται νέα παράγραφος 1β σύμφωνα με την οποία για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως και 30.6.2021, τα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων περιλαμβάνονται πλέον στο Παράρτημα αυτό και υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%).

Πρόκειται για εισιτήρια που εκδίδονται για την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων, όπως για παράδειγμα αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλεϋ κ.ά. ανεξάρτητα αν στους αγώνες αυτούς μετέχουν ΠΑΕ (ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες), ερασιτεχνικά σωματεία, όμιλοι κ.τ.λ.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (13%) περιορίζεται μόνο στα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων και δεν ισχύει για τα εισιτήρια που εκδίδονται για την παρακολούθηση όλων ανεξαιρέτως των αθλητικών εκδηλώσεων (απονομή μεταλλείων, τελετή έναρξης κλπ) για τα οποία συνεχίζει να εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ (24%).

Περαιτέρω, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%)εφαρμόζεται και στην περίπτωση που το εισιτήριο εκδίδεται εκ των προτέρων εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από 1.9.2020 έως και30.6.2021 και αφορά την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων οι οποίοι θα λάβουν χώρα στο μέλλον (εισιτήρια διαρκείας).

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm