Open menu
21 | 02 | 2024

Αθήνα 10/09/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1201

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019 (Α201), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

 

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων


Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης τέλους που επιβάλλεται επί του συνόλου των υπό ελληνική σημαία αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, καθώς και ρυμουλκών πλοίων των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους, έχει όπως τα δύο σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα (έντυπα Α και Ρ αντίστοιχα).

 

 

 

Άρθρο 2
Διαδικασία και προθεσμία υποβολής δήλωσης και βεβαίωση του τέλους


1. Οι πλοιοκτήτες τα πλοία των οποίων είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο ή λεμβολόγιο ή βιβλίο εγγραφής μικρών σκαφών (ΒεμΣ), την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους (με πρώτη εφαρμογή την 31/12/2020), υποβάλλουν δήλωση απόδοσης του τέλους για το έτος αυτό μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου του επόμενου έτους (με πρώτη εφαρμογή τον Μάρτιο του 2021) σε έντυπη μορφή, όπως τα δύο (2) συνημμένα υποδείγματα Α και Ρ.

Αρμόδια φορολογική αρχή για την υποβολή της δήλωσης του τέλους αυτού είναι η αρμόδια αρχή για τη βεβαίωση του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας.

Με την υποβολή της δήλωσης του τέλους γίνεται άμεσος προσδιορισμός αυτού και η καταβολή του γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις στο έτος υποβολής της δήλωσης και ειδικότερα, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Ιουνίου και Οκτωβρίου, αντίστοιχα.
Τα έσοδα από το τέλος αλιευτικών και ρυμουλκών πλοίων καταχωρούνται στον ΚΑΕ 1150601001 και στα είδη φόρων 1279 και 1280 αντίστοιχα.
2. Ειδικά, οι πλοιοκτήτες ρυμουλκών πλοίων που είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο ή λεμβολόγιο ή βιβλίο εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ), την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους (με πρώτη εφαρμογή την 31/12/2020), υποχρεούνται πριν την υποβολή των δηλώσεων του τέλους να υποβάλλουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους (με πρώτη εφαρμογή τον Φεβρουάριο του 2021), στην ίδια ως άνω αρμόδια φορολογική αρχή υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από κατάσταση με τα στοιχεία όλων των ρυμουλκών πλοίων κυριότητάς τους, από την οποία να προκύπτουν τα υπαγόμενα και μη στο τέλος πλοία.

Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης και της κατάστασης των ρυμουλκών πλοίων είναι σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα 1 και 2 της παρούσας.

 

 

 

Άρθρο 3
Τρόπος προσδιορισμού του χρόνου δραστηριοποίησης των ρυμουλκών στις θαλάσσιες μεταφορές


Το τέλος επιβάλλεται από τη νηολόγηση των πλοίων ή την εγγραφή στο βιβλίο εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ) και μέχρι το χρόνο που λαμβάνει χώρα το γεγονός που επιβάλλει τη διαγραφή τους από αυτά.
Για την επιβολή του τέλους στα ρυμουλκά πλοία ο χρόνος δραστηριοποίησής τους αμιγώς σε υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να μην υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους μέσα στο έτος εκμετάλλευσης (φορολογική περίοδος).

Ο χρόνος αναμονής των ρυμουλκών μέσα στο έτος εκμετάλλευσης εξομοιώνεται ως προς το είδος των υπηρεσιών (θαλάσσιων μεταφορών ή μη) με τον χρόνο δραστηριοποίησης του είδους των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν μέχρι να τεθούν σε αναμονή, οι οποίες μπορεί να συνιστούσαν ή όχι θαλάσσιες μεταφορές.

Ο προσδιορισμός του χρόνου δραστηριοποίησης γίνεται με βάση τα αναγραφόμενα στο θεωρημένο ημερολόγιο του πλοίου για όλη τη φορολογική περίοδο.
Με ανάλογο τρόπο γίνεται και ο προσδιορισμός του χρόνου αναμονής του ρυμουλκού σε κάθε έτος εκμετάλλευσής του από την έναρξη του έτους μέχρι την πρώτη παρασχεθείσα υπηρεσία του πλοίου στο έτος αυτό.

Ο χρόνος αναμονής της περιόδου αυτής σε κάθε έτος εξομοιώνεται με το είδος της τελευταίας παρασχεθείσας υπηρεσίας του πλοίου σε κάθε προηγούμενο έτος αντίστοιχα.
Οι υπηρεσίες ρυμούλκησης που εκτελούνται σε λιμένες, καθώς και οι υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε αυτοκινούμενο σκάφος, προκειμένου να προσλιμενιστεί ή να διέλθει διώρυγα δεν αποτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών.
Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται τα αμιγώς ναυαγοσωστικά πλοία που εκτελούν αποκλειστικά εργασίες διάσωσης και θαλάσσιας αρωγής.
 

 

 

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις αναγνώρισης αργίας του πλοίου - δικαιολογητικά


Σε περίπτωση πλήρους αποδεδειγμένης αργίας λόγω έλλειψης εργασιών ή επισκευής του πλοίου άνω των είκοσι (20) συνεχών ημερών ανά έτος εκμετάλλευσης, το τέλος μειώνεται ανάλογα με τις ημέρες αργίας.

Για τη μείωση αυτή απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια φορολογική αρχή, καθώς και η έγκριση αυτής πριν την υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης απόδοσης του τέλους για το έτος που έλαβε χώρα η αργία.
Με την υποβολή της σχετικής αίτησης στην αρμόδια φορολογική αρχή, συνυποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής ή προξενικής αρχής ή ελλείψει αυτών πιστοποιητικό αλλοδαπής αρχής του τόπου ναυλοχίας του πλοίου επίσημα μεταφρασμένο και σε περίπτωση έλλειψης όλων των ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο του ημερολογίου του πλοίου, όπου προβλέπεται η τήρησή του από τις διατάξεις του Κ.Δ.Ν.Δ.
 

 

 

Άρθρο 5
Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά


1. Για τα ρυμουλκά πλοία με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας συνυποβάλλονται αντίγραφο του θεωρημένου ημερολογίου του πλοίου από το οποίο προκύπτει ο χρόνος δραστηριοποίησής του σε υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών και στην περίπτωση που υφίσταται νέα καταμέτρηση της ιπποδύναμης αυτού, συνυποβάλλονται επιπλέον

α) αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου ή του πιστοποιητικού κυριότητας αυτού και

β) αντίγραφο Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε) ή Άδειας Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π) του πλοίου, ώστε να αποτυπωθεί στη δήλωση του τέλους ρυμουλκών η τελευταία καταμέτρηση της ιπποδύναμής τους.

Τα παραστατικά α) και β) συνυποβάλλονται και κατά την υποβολή της δήλωσης του τέλους ρυμουλκών.

2. Για τα αλιευτικά πλοία με τη δήλωση απόδοσης του τέλους υποβάλλεται αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου ή του πιστοποιητικού κυριότητας αυτού, ενημερωμένο από πιστοποιητικό καταμέτρησης του πλοίου στην περίπτωση που υφίσταται νέα καταμέτρηση του μήκους αυτού και Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άδεια εκτέλεσης πλόων της αρμόδιας λιμενικής αρχής σε ισχύ.
 

 

 

Άρθρο 6
Ισχύς της απόφασης


Η παρούσα απόφαση ισχύει για την εκμετάλλευση ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm