Open menu
13 | 07 | 2024

Αθήνα 04/08/2017
Αρ. πρωτ.: 1116601


ΘΕΜΑ:
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ/ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ
 
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στη χορήγηση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 64 του Ν. 2960/2001.

Ειδικότερα καθορίζονται:

1. Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή καθώς και για την ανάκληση-ακύρωση της άδειας.

2. Τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία συνυποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο με την αίτηση του καθώς και οι διαδικασίες χορήγησης της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή.

3. Τα είδη της εγγύησης τα οποία παρέχονται από τους ενδιαφερόμενους, ο τρόπος καθορισμού του ύψους αυτής ανά κατηγορία προϊόντος και κατηγορία επιτηδευματιών καθώς και μειώσεις από τις παρεχόμενες εγγυήσεις.

4. Οι υποχρεώσεις τις οποίες οφείλει να τηρεί ο εγκεκριμένος αποθηκευτής μετά την χορήγηση της άδειας.Αρθρο 2
Ορισμοί
 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ορίζονται ως:

1. «Τελωνείο ελέγχου»: η αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία εκδίδει την άδεια φορολογικής αποθήκης και ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο αυτής.

«Γενική Αποθήκη»: οι εγκαταστάσεις ενός εγκεκριμένου αποθηκευτή στις οποίες αποθηκεύονται προϊόντα περισσότερων του ενός εγκεκριμένων αποθηκευτών.

«Κάτοχος Γενικής Αποθήκης»: ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια γενικής αποθήκης.

«Χρήστης Γενικής Αποθήκης»: ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, ο οποίος χρησιμοποιεί γενική αποθήκη, της οποίας ο κάτοχος είναι άλλος εγκεκριμένος αποθηκευτής.


Άρθρο 3

Αρμόδιες Αρχές για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή.

 

Ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές για τη χορήγηση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή ορίζονται οι τελωνειακές περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης καθώς και τα τελωνεία Πατρών, Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης, και Σύρου, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης του αποθηκευτή και έχουν διευρυμένες αρμοδιότητες, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

 


ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ/ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ
 
 
Άρθρο 4
Διαδικασία έκδοσης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή


1. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Για την χορήγηση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή θα πρέπει στο πρόσωπό αυτού να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να παράγει, μεταποιεί, κατέχει, παραλαμβάνει, αποστέλλει, εξάγει στα πλαίσια της άσκησης του επιτηδεύματός του προϊόντα που υπάγονται σε ΕΦΚ, τελούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου και βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη.

β) Να κατέχει ή χρησιμοποιεί φορολογική αποθήκη η οποία έχει συσταθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 2960/2001.

γ) Να μην έχει υποπέσει το φυσικό πρόσωπο ή προκειμένου περί νομικών προσώπων, ο διευθύνων σύμβουλος ή άλλα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με το καταστατικό δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο στις προβλεπόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 64 του Ν. 2960/2001 παραβάσεις. Επιπλέον προκειμένου περί αλκοολούχων προϊόντων να μην έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων αυτών.

δ) Να τηρεί λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

ε) Να παρέχει τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες από την παρούσα εγγυήσεις.

2. Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, τελωνειακή αρχή, ηλεκτρονική αίτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Ο ενδιαφερόμενος με την αίτησή του υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα παρακάτω οριζόμενα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, με εξαίρεση αυτά τα οποία, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή υποχρεούται να αναζητήσει από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα των νόμιμων εκπροσώπων τους.

β) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη επιτηδεύματος ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet όπου περιλαμβάνει τα στοιχεία, τις δραστηριότητες καθώς και τις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης.

γ) Προκειμένου περί Α.Ε. το πρακτικό διοικητικού συμβουλίου περί εκπροσώπησης της εταιρείας και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού ή το τελευταίο δημοσιευμένο εν ισχύ καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή προκειμένου περί Ο.Ε. και Ε.Ε. το καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο πρωτοδικείο.

δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καταδικαστεί για παραβάσεις της παραγράφου 2β του άρθρου 64 του Ν. 2960/2001.

ε) Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου.

στ) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης/ εγκατάστασης καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις της, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή άλλου τύπου πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση συναποθήκευσης σε εγκαταστάσεις άλλου προσώπου παρέλκει η υποχρέωση προσκόμισης της εν λόγω άδειας, ωστόσο στην υποβληθείσα αίτηση δηλώνονται τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου εξ ονόματος του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας.

ζ) Πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη πτωχεύσεως και περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως της εταιρείας.

η) Προκειμένου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή μεταποίηση αιθυλικής αλκοόλης, μετουσιωμένης ή μη, αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών, αντίγραφο της άδειας ασκήσεως

επαγγέλματος η οποία εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2969/2001, ή αναφορά του αριθμού της εν λόγω άδειας επί της υποβληθείσας αίτησης.

θ) Προκειμένου για ενεργειακά προϊόντα, αντίγραφο της άδειας εμπορίας ή άδειας διύλισης ή άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, όπου προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3054/2002.

ι) Προκειμένου για καπνικά προϊόντα, αντίγραφο της άδειας σύστασης καπνοβιομηχανίας ή επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 100 Α του ν. 2960/2001 ή αναφορά του αριθμού της εν λόγω άδειας επί της υποβληθείσας αίτησης.

ια) Στην περίπτωση αίτησης για την έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κατόχου άδειας γενικής αποθήκης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία (ΑΦΜ, επωνυμία, ταχ. δ/νση) του/των φυσικού/ών ή νομικού/ ών προσώπου/ων που κατέχουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή-χρήστη της γενικής αποθήκης. Επιπλέον, υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό χρήσης γενικής φορολογικής αποθήκης μεταξύ του κατόχου και του εκάστοτε χρήστη/ών αυτής.

ιβ) Αντίγραφο Άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου «AEOS» για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας ή τύπου «AEOC» για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων ή τύπου «AEOF» σε περίπτωση κατοχής ταυτόχρονα και των δύο ως άνω αδειών, εφόσον υπάρχει, ή αναφορά του αριθμού της άδειας ΑΕΟ επί της υποβληθείσας αίτησης.

ιγ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα που να συνδέεται με παράβαση της τελωνειακής ή/ και φορολογικής νομοθεσίας και με την οικονομική του δραστηριότητα. Στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται επιπλέον ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης.

ιδ) Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας σχετικά με το ύψος του φόρου που αναλογεί στα προϊόντα που πρόκειται να παραχθούν, μεταποιηθούν ή παραληφθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς της. Στην περίπτωση που η εταιρεία λειτουργεί ήδη εκτός καθεστώτος αναστολής δήλωση με τον καταβληθέντα κατά το προηγούμενο έτος Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

ιε) Σχετική κατά περίπτωση εγγύηση, σύμφωνα με την παρούσα.

Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ήδη ως εγκεκριμένοι αποθηκευτές και πρόκειται να γίνουν χρήστες γενικής αποθήκης, παρέλκει η εκ νέου υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου.

3. Ειδικές περιπτώσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

α) Για τη χορήγηση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή σε φορείς που παραλαμβάνουν αιθυλική αλκοόλη, προερχόμενη από υποχρεωτική απόσταξη οίνων, για λογαριασμό του Ελληνικού Οργανισμού Παρέμβασης, σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου με εξαίρεση την προϋπόθεση να κατέχει ή χρησιμοποιεί φορολογική αποθήκη η οποία έχει συσταθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 2960/2001. Στις περιπτώσεις αυτές κατατίθεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, επιστολή από τον πιο πάνω Ελληνικό Οργανισμό Παρέμβασης στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τη χορήγηση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή, τα προϊόντα που παραλαμβάνονται με αναστολή του ΕΦΚ και τη φορολογική αποθήκη εντός της οποίας αποθηκεύονται αυτά. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο οποίο υπάγεται ο εν λόγω οργανισμός καταθέτει δήλωση για την κάλυψη των αναλογούντων φόρων κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής είσπραξης αυτών.

β) Για τη χορήγηση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, κατά την έννοια του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, εφαρμόζεται η Τ.2043/87/22-03-1993 ΑΥΟ, όπως ισχύει.

4. Διαδικασία έκδοσης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

α) Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή Τελωνειακή Αρχή προβαίνει σε έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένης της κατάθεσης εγγυήσεως, η οποία θα προσκομιστεί μετά την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης, ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο το τελωνείο ελέγχου, να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης, αποστέλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

β) Μετά την έκδοση της άδειας Φορολογικής αποθήκης η αρμόδια για την έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή τελωνειακή αρχή προβαίνει, εφόσον προηγουμένως έχει προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο η προβλεπόμενη στην περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εγγύηση, στην έκδοση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή. Η εν λόγω άδεια τυπώνεται σε δύο αντίτυπα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, από τα οποία το πρώτο παραδίδεται στον συναλλασσόμενο και το δεύτερο παραμένει στην εκδούσα αρχή.

 


Άρθρο 5
Τροποποίηση, ακύρωση και ανάκληση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

 

1. Η άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή τροποποιείται κατόπιν αιτήσεώς του εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές επί ορισμένων στοιχείων βάσει οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια.

Ειδικότερα η άδεια τροποποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αλλαγή των στοιχείων του δικαιούχου

β) Μεταβολή των προϊόντων στα οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση

γ) Μεταβολή του είδους δραστηριότητας της φορολογικής αποθήκης το οποίο συνδέεται με την αλλαγή ή επέκταση της δραστηριότητας της επιχείρησης

δ) Αλλαγή του είδους της φορολογικής αποθήκης ε) Αλλαγή του πλήθους των Φορολογικών αποθηκών

στ) Προσκόμιση νέας ή συμπληρωματικής εγγύησης

2. Η άδεια του εγκεκριμένου αποθηκευτή ακυρώνεται εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, χωρίς την συνδρομή των οποίων δεν θα εκδίδετο.

 

3. Η άδεια του εγκεκριμένου αποθηκευτή ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) μετά από αίτημα του εγκεκριμένου αποθηκευτή

β) όταν διαπιστώνεται ότι εκλείπουν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίστηκε η έκδοσή της

γ) όταν δεν κατατεθεί νέα εγγύηση μέσα στις προβλεπόμενες από την παρούσα προθεσμίες ή όταν δεν προ­σκομιστεί συμπληρωματική εγγύηση σε περίπτωση μη επάρκειας της κατατεθείσας εγγύησης.

δ) όταν ο εγκεκριμένος αποθηκευτής δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 και την παρούσα.

ε) όταν ο εγκεκριμένος αποθηκευτής έχει υποπέσει στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 64 του Ν. 2960/2001 παραβάσεις.

4. Η ακύρωση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσματα από την ημερομηνία έκδοσής της, η δε ανάκληση από την επομένη της κοινοποίησής της.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, το εκάστοτε αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης ή των φορολογικών αποθηκών, σε συνεννόηση με την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή η οποία εξέδωσε την εν λόγω άδεια, προβαίνει άμεσα στις δέουσες ενέργειες για τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλομένων, κατά περίπτωση, φόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 56 του Ν. 2960/2001, εφαρμοζομένων εφόσον συντρέχει περίπτωση και των διατάξεων του άρθρου 119Α του ιδίου νόμου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
 
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ
 
Άρθρο 6
Είδη και επάρκεια εγγυήσεων

 

1. Η κατά περίπτωση παρεχόμενη εγγύηση δύναται να είναι οικονομική με τη μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή μέσω εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας ή χρηματική ή εμπράγματη ή αξιόχρεη τρίτου προσώπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσας.

2. Το είδος της παρεχόμενης εγγύησης γίνεται δεκτό μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα φόρων.

3. Η κατά περίπτωση παρεχόμενη εγγύηση είναι τουλάχιστον ετήσιας ή αορίστου διάρκειας, με την επιφύλαξη της μεμονωμένης εγγύησης των παρ. 5α και 6α του άρθρου 14 της παρούσας.

4. Αν η παρεχόμενη εγγύηση δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες γεννάται υποχρέωση καταβολής φόρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2960/2001, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή υποχρεούται να αρνηθεί την παραλαβή της προσφερόμενης εγγύησης και να ζητήσει την αντικατάστασή της με άλλη.

5. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία κατατίθενται οι προβλεπόμενες στην παρούσα εγγυήσεις, με την εξαίρεση της μεμονωμένης εγγύησης των παρ. 5α και 6α του άρθρου 14 της παρούσας που κατατίθεται στο τελωνείο ελέγχου, προβαίνει σε ετήσιο έλεγχο της επάρκειας αυτών μέχρι την τελευταία ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Για το σκοπό αυτό, τα τελωνεία ελέγχου των φορολογικών αποθηκών υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιανουαρίου έκαστου έτους, στην ως άνω αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες των προϊόντων που τέθηκαν σε ανάλωση, παρήχθησαν, με ταποιήθηκαν, διακινήθηκαν ή εξήχθησαν κατά το προηγούμενο έτος.

6. Για την αποδέσμευση των παρεχόμενων εγγυήσεων ορισμένου χρόνου, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ζήτα από το τελωνείο ελέγχου της εκάστοτε φορολογικής αποθήκης, στοιχεία σχετικά με τυχόν εκκρεμότητες που αφορούν το χρονικό διάστημα ισχύος της εν λόγω εγγύησης.

 

Άρθρο 7
Διακρίσεις εγγυήσεων

 

Α. Εγγυήσεις Ατομικής-Ειδικής Αποθήκης

1. Για την έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας, παρέχεται εγγύηση που καλύπτει την παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής.

Η εν λόγω εγγύηση καλύπτει και τους κινδύνους μη εμπρόθεσμης καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων ο οποίος βεβαιώνεται και εισπράττεται το αργότερο μέχρι τις 25 του επομένου μήνα από το μήνα εξόδου των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 110 του Ν. 2960/2001.

2. Για την κάλυψη των κινδύνων της εσωτερικής και ενδοκοινοτικής διακίνησης καθώς και της διακίνησης με προορισμό τόπο όπου εξέρχονται από το έδαφος της Ε. Ένωσης, των εν λόγω προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, παρέχεται εγγύηση διακίνησης.

Β. Εγγυήσεις Γενικής Αποθήκης

1. Για τη χορήγηση της άδειας κατόχου Γενικής Αποθήκης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας, παρέχεται εγγύηση από τον αιτούντα, η οποία καλύπτει την κατοχή των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής.

2. Για την κάλυψη των κινδύνων της εσωτερικής και ενδοκοινοτικής διακίνησης των εν λόγω προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, καθώς και της διακίνησης με προορισμό τόπο από όπου εξέρχονται από το έδαφος της Ε. Ένωσης, παρέχεται εγγύηση διακίνησης είτε από τον κάτοχο της γενικής αποθήκης, είτε από τον χρήστη αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 19 της παρούσας.

3. Για την κάλυψη της μη εμπρόθεσμης καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 110 του Ν. 2960/2001 παρέχεται εγγύηση από τον χρήστη Γενικής Φορολογικής Αποθήκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 της παρούσας.

4. Για την κάλυψη της πίστωσης του Ε.Φ.Κ. και του Φ.Π.Α. βιομηχανοποιημένων καπνών του άρθρου 104 του ν. 2960/2001 παρέχεται εγγύηση από τον χρήστη της Γενικής Φορολογικής Αποθήκης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του εν λόγω άρθρου καθώς και της αριθμ. Δ.1795/1107/30.12.1992 (ΦΕΚ 66/Β΄) Α.Υ.Ο.

 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 
Άρθρο 8
Εγγυήσεις παραγωγής, μεταποίησης και κατοχής ενεργειακών προϊόντων

 

1. Για Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή, προσκομίζεται εγγύηση ίση με το 4% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Προκειμένου για Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού βιοκαυσίμων, εγγύηση ίση με το 4% του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα διακινηθέντα, κατά το προηγούμενο έτος, προϊόντα.

2. Για Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει, προσκομίζεται εγγύηση ίση με το 4% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης, αποτελούμενη από 2% οικονομική και 2% άλλης μορφής εγγύηση, με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τα 235.000 ευρώ.

Το ελάχιστο όριο της εγγύησης αυτής παρέχουν και τα πρόσωπα της παραπάνω περίπτωσης 1, εφόσον παραλαμβάνουν έτοιμα προϊόντα, που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγική τους δραστηριότητα αλλά για εμπορία.

Προκειμένου για Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει βιοκαύσιμα, εγγύηση ίση με το 4% του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα διακινηθέντα, κατά το προηγούμενο έτος, προϊόντα αποτελούμενη από 2% οικονομική και 2% άλλης μορφής εγγύηση, με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση παραβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 για τις οποίες έχει βεβαιωθεί φόρος, κατατίθεται οικονομική εγγύηση για ολόκληρο το ποσό του 4%.

3. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού, Μεταποιητή ή Κατόχου των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1100, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000, εγγύηση ίση με το 4% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 10.000 ευρώ.

 

Άρθρο 9
Εγγυήσεις παραγωγής, μεταποίησης και κατοχής καπνικών προϊόντων

 

1. Προκειμένου για Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή, το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε 8% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 235.000 ευρώ. Προκειμένου για επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών το ελάχιστο όριο καθορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ.

2. Για Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει, προσκομίζεται εγγύηση ίση με το 8% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος, συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης με ελάχιστο όριο το ποσό των 235.000 ευρώ.

Το ελάχιστο όριο της εγγύησης αυτής παρέχουν και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος, εφόσον παραλαμβάνουν έτοιμα προϊόντα, που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγική τους δραστηριότητα αλλά για εμπορία.

 

 

Άρθρο 10

Εγγυήσεις παραγωγής, μεταποίησης και κατοχής αλκοολούχων προϊόντων

 

Α. Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά με εξαίρεση τον ζύθο

1.

α. Προκειμένου για Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή, το ποσό της εγγύησης καθορίζεται στο 4% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος, συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης με ελάχιστα όρια κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

i) Για όσους κατά το προηγούμενο έτος παρήγαγαν ή παρέλαβαν για οποιαδήποτε επεξεργασία ποσότητα μέχρι 10.000 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, εγγύηση 14.000 ευρώ. Το ελάχιστο αυτό όριο εγγύησης προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ποσότητα 5.000 λίτρων άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης και μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ.

ii) Προκειμένου για παραγωγούς ενδιάμεσων προϊόντων το ελάχιστο όριο εγγύησης, καθορίζεται στο ποσό των 7.000 ευρώ.

iii) Για παραγωγούς κρασιών καθώς και ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, το ελάχιστο όριο εγγύησης καθορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ μέχρι την ποσότητα των 100.000 λίτρων τελικού προϊόντος. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ποσότητα 100.000 λίτρων τελικού προϊόντος και μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ.

Οι εγγυήσεις των ελαχίστων ορίων είναι οικονομικές.

β. Στις περιπτώσεις που λειτουργεί φορολογική αποθήκη μόνο για την παραγωγή ειδών διατροφής, η παρε­χόμενη εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στην αιθυλική αλκοόλη που εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς αναστολής.

γ. Για την παραλαβή, κατοχή και μεταποίηση προϊόντων των άρθρων 90 (οίνοι του κωδικού ΣΟ 22.04) και 92 (προϊόντα του κωδικού ΣΟ 22.06) προκειμένου για την παρασκευή ξυδιού, από νομίμως λειτουργούσες οξοποιίες, το ποσό της εγγύησης καθορίζεται στο 4% του αναλογούντος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 που παρελήφθησαν, κατέχονται ή μεταποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, με ελάχιστο όριο εγγύησης το ποσό των 1.000 ευρώ μέχρι την ποσότητα των 100.000 λίτρων των παραλαμβανομένων προς οξοποίηση προϊόντων. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ποσότητα 100.000 λίτρων παραλαμβανομένων προς οξοποίηση προϊόντων και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ.

 2.

α. Για Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει, το ποσό της εγγύησης καθορίζεται στο 15% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελούμενη από 7% οικονομική και 8% άλλης μορφής εγγύηση, με ελάχιστα όρια κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

i) Για τους εμπόρους αλκοολούχων προϊόντων το ελάχιστο όριο εγγύησης ανέρχεται σε 180.000 ευρώ.

ii) Για τους εμπόρους αιθυλικής αλκοόλης το ελάχιστο όριο εγγύησης ανέρχεται σε 470.000 ευρώ. Το ελάχιστο όριο των 470.000 ευρώ περιορίζεται σε 235.000 ευρώ εφόσον οι αποθηκευτικοί χώροι σφραγίζονται από την Τελωνειακή Αρχή, έστω και αν δεν υπάρχει διαρκής παρουσία αυτής.

iii) Στην περίπτωση εμπόρων ενδιάμεσων προϊόντων το ελάχιστο όριο των 180.000 ευρώ περιορίζεται σε 35.000 ευρώ.

iv) Αντίστοιχα για τους εμπόρους κρασιών καθώς και ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, το ελάχιστο όριο περιορίζεται στα 5.000 ευρώ.

Οι εγγυήσεις όλων των ελαχίστων ορίων είναι οικονομικές.

Σε περίπτωση παραβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 119Α του Ν. 2960/2001 για τις οποίες έχει βεβαιωθεί φόρος κατατίθεται οικονομική εγγύηση για ολόκληρο το ποσόν του 15%.

β. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 2α ελάχιστα όρια εγγύησης παρέχουν, κατά περίπτωση και τα πρόσωπα της περίπτωσης Α1 του παρόντος άρθρου, εφόσον παραλαμβάνουν έτοιμα προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγική τους διαδικασία αλλά για εμπορία.

3. Οι αναφερόμενες στις παραπάνω περιπτώσεις Α1 και Α2 εγγυήσεις δεν παρέχονται για τα προϊόντα, στα οποία ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι μηδενικός.

Β. Ζύθος

1. Προκειμένου για Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή, το ποσό της εγγύησης καθορίζεται σε 4% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος, συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης.

2. Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει, εγγύηση ίση με το 15% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης, αποτελούμενη από 7% οικονομική και 8% άλλης μορφής εγγύηση με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης 47.000 ευρώ.

 

Το ελάχιστο αυτό όριο της εγγύησης παρέχουν και τα πρόσωπα της παραπάνω περίπτωσης Β1 του παρόντος άρθρου, εφόσον παραλαμβάνουν έτοιμα προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγική τους δραστηριότητα αλλά για εμπορία.

Σε περίπτωση παραβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 119Α του Ν. 2960/2001 για τις οποίες έχει βεβαιωθεί φόρος κατατίθεται οικονομική εγγύηση για ολόκληρο το ποσόν του 15%.

 

Άρθρο 11
Εγγυήσεις παραγωγής, μεταποίησης και κατοχής προϊόντων που παράγονται, μεταποιούνται ή κατέχονται από πρόσωπα που δεν έχουν προηγούμενη ετήσια δραστηριότητα ή από πρόσωπα τα οποία έχουν προηγούμενη δραστηριότητα εκτός καθεστώτος αναστολής

 

1. Για Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή ενεργειακών-βιοκαυσίμων προϊόντων, το ποσό της εγγύησης καθορίζεται στο 4% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν ή μεταποιηθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς του.

2. Για Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή αλκοολούχων προϊόντων, το ποσό της εγγύησης καθορίζεται στο 4% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν ή μεταποιηθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητας του με ελάχιστα κατά περίπτωση όρια ως ακολούθως:

α) Για τους παραγωγούς ή μεταποιητές αλκοολούχων προϊόντων προβλέπεται ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης 70.000 ευρώ.

β) Στην περίπτωση παραγωγών ή μεταποιητών ζύθου το ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης περιορίζεται σε 20.000 ευρώ.

γ) ενώ για τους παραγωγούς ή μεταποιητές ενδιάμεσων προϊόντων το ελάχιστο όριο περιορίζεται σε 10.000 ευρώ.

δ) Προκειμένου για τους παραγωγούς κρασιών καθώς και ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, το ελάχιστο όριο εγγύησης περιορί­ζεται σε 3.000 ευρώ.

ε) Τέλος για φορολογική αποθήκη προϊόντων των άρθρων 90 και 92 οξοποιού το ελάχιστο όριο εγγύησης περιορίζεται σε 3.000 ευρώ.

3. Φορολογική αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή βιομηχανοποιημένων καπνών, εγγύηση ίση με το 8% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν ή μεταποιηθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς του, με ελάχιστα όρια τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 της παρούσας.

4. Στην περίπτωση παραγωγών ή μεταποιητών βιομηχανοποιημένων καπνών και αλκοολούχων προϊόντων που έχουν προηγούμενη δραστηριότητα εκτός καθεστώτος αναστολής, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 καθώς και των περιπτώσεων Α1 και Β1 του άρθρου 10 της παρούσας.

5. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή ή Κατόχου των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1100, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000, εγγύηση ίση με το 4% του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα που κατά τη δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν, μεταποιηθούν, διακινηθούν υπό καθεστώς αναστολής ή εξαχθούν, με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 10.000 ευρώ.

Για τον υπολογισμό της εγγύησης λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες των πρόσθετων υλών οι οποίες κατά τη δήλωση του ενδιαφερομένου προορίζονται να διατεθούν ή χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κίνησης ή ως καύσιμα θέρμανσης.

6. Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει, εγγύηση ίση με τα ελάχιστα κατά περίπτωση ανάλογα με το προϊόν ποσά, που προβλέπονται για τη φορολογική αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει.

 

Άρθρο 12

Εγγυήσεις παραγωγής, μεταποίησης και κατοχής προϊόντων στη περίπτωση που τα προϊόντα δεν τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας

 

Στην περίπτωση που ο εγκεκριμένος αποθηκευτής δεν θέτει σε ανάλωση προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα παραπάνω ποσά, υπολογίζονται επί του αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που εξήχθησαν σε Τρίτες Χώρες ή διακινήθηκαν υπό καθεστώς αναστολής προς τα λοιπά Κράτη- Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο εσωτερικό της χώρας.

 

 

Άρθρο 13
Μειώσεις Εγγύησης παραγωγής, μεταποίησης, κατοχής.

 

1. Με εξαίρεση τις φορολογικές αποθήκες αλκοόλης, δεν απαιτείται η κατάθεση, της προβλεπόμενης στις παραγράφους Α1 και Β1 του άρθρου 7 της παρούσας, εγγύησης, όταν στη φορολογική αποθήκη υπάρχει διαρκής παρουσία υπαλλήλων του αρμόδιου τελωνείου ελέγχου και ασκείται συνεχής έλεγχος και εποπτεία επί της φορολογικής αποθήκης, με τη δυνατότητα λήψης των αναγκαίων διασφαλιστικών μέτρων. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως διαρκής παρουσία νοείται, είτε η εγκατάσταση κλιμακίου τελωνειακών υπαλλήλων είτε η λειτουργία τμήματος ή γραφείου του αρμόδιου τελωνείου ελέγχου εγκατεστημένου στο χώρο της φορολογικής αποθήκης είτε προκειμένου για ενεργειακά προϊόντα, ο πλήρης έλεγχος με την σε κάθε περίπτωση διενέργεια προμετρήσεων και επιμετρήσεων των εντός σφραγισμένων δεξαμενών, εισερχομένων - εξερχομένων προϊόντων.

2. Δεν απαιτείται η κατάθεση της προβλεπόμενης στις παραγράφους Α1 και Β1 του άρθρου 7 της παρούσας εγγύησης όταν στη φορολογική αποθήκη κατέχονται προϊόντα με μηδενικό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

3. Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, παρέχεται η δυνατότητα, μετά από σχετικό αίτημά τους, μείωσης κατά 50% στα ποσά των εγγυήσεων παραγωγής, μεταποίησης, κατοχής, όπως αυτά υπολογίζονται κατά περίπτωση στα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 15 και 16 της παρούσας, εφόσον αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το μέρος του ποσού που δεν καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.

Η χορήγηση της εν λόγω μείωσης επανεξετάζεται ετησίως κατά τον έλεγχο της επάρκειας της εγγύησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας, με κριτήριο την χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα του αποθηκευτή ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεών του, λαμβανομένων υπόψη του είδους και του όγκου της επιχειρηματικής του δραστηριότητας καθώς και την επάρκεια των οικονομικών του πόρων για το ποσό που δεν καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω επανεξέταση για τη χορήγηση της μείωσης της εγγύησης, σε κάτοχο άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια, δεν χορηγείται εκ νέου η σχετική μείωση.

4. Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν διαθέτουν άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, παρέχεται η δυνατότητα, μετά από σχετικό αίτημά τους, μείωσης κατά 30% της προβλεπόμενης, στα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 15 και 16 της παρούσας, εγγύησης εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Διατηρούν σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γε­νικά αποδεκτές αρχές των διατάξεων του ν. 4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», στο οποίο τηρούνται οι λογιστικές καταχωρίσεις και το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια τελωνειακών λογιστικών ελέγχων και τηρεί ιστορικό αρχείο δεδομένων που καταγράφει τη διαδρομή του λογιστικού ελέγχου από τη στιγμή που τα δεδομένα καταχωρούνται στο φάκελο.

β) Διαθέτουν διοικητική οργάνωση ανάλογη με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης κατάλληλη για τη διαχείριση της ροής των εμπορευμάτων καθώς και σύστημα εσωτερικών ελέγχων, μέσω των οποίων μπορούν να αποτρέπονται, να ανιχνεύονται και να διορθώνονται σφάλματα αλλά και να αποτρέπονται και ανιχνεύονται τυχόν παράνομες ή παράτυπες συναλλαγές.

γ) Φροντίζουν να δοθεί στους ενδιαφερόμενους εργαζομένους, η οδηγία να ενημερώνουν τις τελωνειακές αρχές, οποτεδήποτε εντοπίζονται δυσκολίες σχετικές με τη συμμόρφωση και θεσπίζουν διαδικασίες ενημέρωσης των τελωνειακών αρχών για αυτού του είδους τις δυσκολίες.

δ) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με τις πληρωμές των φορολογικών επιβαρύνσεων.

ε) Δύναται να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το μέρος του ποσού αναφοράς που δεν καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.

στ) Δύναται να αποδείξουν, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες των τελευταίων τριών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, ότι διαθέτουν χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεών τους, λαμβανομένων υπόψη του είδους και του όγκου της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, καθώς και ότι δεν έχουν αρνητική καθαρή θέση, εκτός αν αυτή μπορεί να καλυφθεί.

Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δραστηριοποιούνται στον τομέα των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων λιγότερο από 3 έτη αλλά κατ΄ ελάχιστον 1 έτος, οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις εξετάζονται κατά περίπτωση για το χρονικό διάστημα λειτουργίας αυτού.

Η χορήγηση της εν λόγω μείωσης επανεξετάζεται ετησίως κατά τον έλεγχο της επάρκειας της εγγύησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω επανεξέταση για τη χορήγηση της μείωσης της προβλεπόμενης στην παρούσα παράγραφο εγγύησης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια, δεν χορηγείται εκ νέου η σχετική μείωση.

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
 
Άρθρο 14
Εγγυήσεις Διακίνησης.

 

1. Η εγγύηση η οποία παρέχεται για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή χρησιμοποιείται και ως εγγύηση διακίνησης. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η εγγύηση αυτή πρέπει να καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση το ύψος του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στα αποστελλόμενα προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορεί να υπολείπεται του 75% του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο σύνολο των διακινήσεων για τις οποίες δεν έχει αποδειχθεί η περάτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση για το υπολειπόμενο ποσό κατατίθεται συμπληρωματική εγγύηση στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου.

2. Το ως άνω οριζόμενο ποσοστό μειώνεται σε 50% στην περίπτωση που ο εγκεκριμένος αποθηκευτής έχει λάβει την προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 13 της παρούσας, μείωση της εγγύησης αποθήκευσης.

3. Στις περιπτώσεις που ο εγκεκριμένος αποθηκευτής πληροί τα κριτήρια είτε της παραγράφου 3 είτε της παραγράφου 4 του άρθρου 13 της παρούσας, προκειμένου για την κάλυψη των κινδύνων της διακίνησης προϊόντων Ε.Φ.Κ. μεταξύ φορολογικών αποθηκών στο εσωτερικό χώρας καθώς και διακίνησης προϊόντων με προορισμό τόπο όπου εξέρχονται από το έδαφος της Ένωσης, η οποία πραγματοποιείται εξολοκλήρου στο έδαφος της χώρας, παρέχεται εγγύηση η οποία καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση το 70% του ύψους του αναλογούντος στα αποστελλόμενα προϊόντα Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

4. Στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί εγγύηση για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή λόγω διαρκούς παρουσίας της Τελωνειακής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση διακίνησης η οποία καλύπτει την εσωτερική και ενδοκοινοτική διακίνηση των υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης προϊόντων καθώς και τη διακίνηση των προϊόντων ΕΦΚ με προορισμό τόπο όπου εξέρχονται από το έδαφος της Ένωσης.

5. Η εν λόγω εγγύηση της προηγούμενης παραγράφου δύναται να είναι είτε:

α) Μεμονωμένη, η οποία κατατίθεται στο τελωνείο ελέγχου και καλύπτει το ύψος του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα κάθε συγκεκριμένης διακίνησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

β) Πάγια, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή Τελωνειακή Αρχή. Η εν λόγω εγγύηση είναι ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας και υπολογίζεται στο 8% επί του συνολικού αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που εξήχθησαν ή διακινήθηκαν υπό καθεστώς αναστολής στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή στο εσωτερικό της χώρας κατά το προηγούμενο έτος.

Η εγγύηση αυτή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, πρέπει να καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση το ύψος του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στα αποστελλόμενα προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορεί να υπολείπεται του 75% του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο σύνολο των διακινήσεων για τις οποίες δεν έχει αποδειχθεί η πε­ράτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση για το υπολειπόμενο ποσό κατατίθεται συμπληρωματική εγγύηση στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου. Το ως άνω οριζόμενο ποσοστό (75%) μειώνεται σε 50% στην περίπτωση που ο εγκεκριμένος αποθηκευτής είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, εφόσον αποδείξει ότι διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, όσον αφορά το μέρος του ποσού που δεν καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.

Η χορήγηση της εν λόγω μείωσης επανεξετάζεται ετησίως κατά τον έλεγχο της επάρκειας της εγγύησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας, με κριτήριο την χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα του αποθηκευτή ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεών του, λαμβανομένων υπόψη του είδους και του όγκου της επιχειρηματικής του δραστηριότητας καθώς και την επάρκεια των οικονομικών του πόρων για το ποσό που δεν καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.

 Σε περίπτωση που κατά την ως άνω επανεξέταση για τη χορήγηση της μείωσης της εγγύησης σε κάτοχο άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια, δεν χορηγείται εκ νέου η σχετική μείωση.

6.

α. Για τα προϊόντα με μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στη χώρα μας η αποστολή σε άλλα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης ή η εξαγωγή τους προς τρίτες χώρες μέσω άλλων Κρατών Μελών καλύπτεται με εγγύηση ίση προς το 3% της τιμολογιακής αξίας των προϊόντων κάθε συγκεκριμένης αποστολής η οποία κατατίθεται στο τελωνείο ελέγχου.

β. Αντί της εγγύησης αυτής μπορεί να παρέχεται πάγια εγγύηση το ποσοστό της οποίας ορίζεται σε 1% επί της τιμολογιακής αξίας της συνολικής ποσότητας των προϊόντων που απεστάλησαν κατά το προηγούμενο έτος στα λοιπά Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. ή εξήχθησαν σε τρίτες χώρες μέσω άλλων Κρατών Μελών, με την προϋπόθεση ότι η εγγύηση αυτή καλύπτει σε κάθε περίπτωση το 3% της τιμολογιακής αξίας των αποστολών των οποίων δεν έχει αποδειχθεί η περάτωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν κατατίθεται εγγύηση στην περίπτωση διακίνησης των εν λόγω προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας. Η εν λόγω εγγύηση κατατίθεται στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή Τελωνειακή Αρχή.

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 
Άρθρο 15
Παροχή εγγύησης από Εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών.

 

1. Για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, οι Εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών καταθέτουν οικονομική εγγύηση, ίση με το 4% του αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης επί του συνόλου των προϊόντων που κατά το προηγούμενο έτος διακίνησαν προς φορολογικές αποθήκες άλλων εγκεκριμένων αποθηκευτών, σε άλλα Κράτη-Μέλη ή στο εσωτερικό της χώρας, περιλαμβανομένων και των Κ.Α.Ε., διέθεσαν ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών ή εξήγαγαν σε τρίτες χώρες.

2. Σε περίπτωση που οι εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών θέτουν σε ανάλωση αλκοολούχα ή και καπνικά προϊόντα, ο υπολογισμός της εγγύησης θα ενεργείται, για την ή τις κατηγορίες των προϊόντων που θέτουν σε ανάλωση, με βάση όσα εφαρμόζονται για τον εγκεκριμένο αποθηκευτή που μόνο κατέχει τα αντίστοιχα προϊόντα, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια.

3.Το ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης στην περίπτωση αυτή καθορίζεται σε 120.000 ευρώ ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τις κατηγορίες των προϊόντων που θέτουν σε ανάλωση.

Σε περίπτωση που δεν θέτουν σε ανάλωση προϊόντα μιας κατηγορίας εκ των ανωτέρω η εγγύηση υπολογίζεται για την κατηγορία αυτή με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση παραβάσεων που εμπίπτουν στις δια­τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 119Α του Ν. 2960/2001 για τις οποίες έχει βεβαιωθεί φόρος, κατατίθεται οικονομική εγγύηση για ολόκληρο το ποσό της εγγύησης όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

4. Προκειμένου για εφοδιαστές που δεν έχουν ετήσια δραστηριότητα, κατατίθεται εγγύηση ίση με το 15% του αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελούμενη από 7% οικονομική και 8% άλλης μορφής εγγύηση, στα προϊόντα που κατά δήλωση θα διακινηθούν ή εξαχθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης του επιτηδεύματός τους, με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 47.000 ευρώ.

Σε περίπτωση παραβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 119Α του Ν. 2960/2001 για τις οποίες έχει βεβαιωθεί φόρος κατατίθεται οικονομική εγγύηση για ολόκληρο το ποσόν του 15%.

5. Η παραπάνω εγγύηση χρησιμοποιείται και για την κάλυψη της διακίνησης των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, εφαρμοζομένων αναλόγως των οριζομένων στο άρθρο 14 της παρούσας.

6. Για τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών με υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. προϊόντα που βρίσκονται σε φορολογικές αποθήκες υπό καθεστώς αναστολής, τηρούνται οι ισχύουσες κάθε φορές διατάξεις περί εφοδιασμού, η δε πίστωση του Βιβλίου Αποθήκης γίνεται με το οικείο παραστατικό εφοδιασμού.

 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 
Άρθρο 16
Εγγυήσεις Γενικής Αποθήκης.

 

1. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής κάτοχος Γενικής Αποθήκης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση ίση με το 4% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος, συνολικού ποσού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τα προϊόντα που τέθηκαν σε ανάλωση από τον ίδιο και τους χρήστες της γενικής αποθήκης, τηρουμένων των ελάχιστων ορίων που προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 8, 9, 10 και 11 της παρούσας.

Για τον πρώτο χρόνο άσκησης της δραστηριότητας το ποσό της εγγύησης καθορίζεται σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα ελάχιστα όρια. Το ποσό της εγγύησης επανεξετάζεται εντός του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας της φορολογικής Αποθήκης.

Στην περίπτωση που ο κάτοχος και οι χρήστες της Γενικής Αποθήκης δεν θέτουν σε ανάλωση προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα παραπάνω ποσά, υπολογίζονται επί του αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που εξήχθησαν σε Τρίτες Χώρες ή διακινήθηκαν υπό καθεστώς αναστολής προς τα λοιπά Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο εσωτερικό της χώρας.

2. Για τα είδη των εγγυήσεων καθώς και τη διαδικασία ελέγχου της επάρκειας αυτών από την αρμόδια τελωνειακή αρχή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

3. Για τον υπολογισμό της εγγύησης, η οποία καλύπτει τη μη εμπρόθεσμη καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 110 του Ν. 2960/2001, λαμβάνονται υπό­ψη οι μηνιαίες καταβολές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά το προηγούμενο έτος και ως εγγύηση παρέχεται το μεγαλύτερο καταβληθέν μηνιαίο ποσό. Για τον πρώτο χρόνο άσκησης της δραστηριότητας το ποσό της εγγύησης υπολογίζεται σύμφωνα με τις ποσότητες που κατά δήλωση του ενδιαφερόμενου πρόκειται να τεθούν σε ανάλωση.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ
 
Άρθρο 17
Υποχρεώσεις εγκεκριμένου αποθηκευτή.

 

Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, με τη χορήγηση της άδειας, υποχρεούται:

α) Να τηρεί για κάθε φορολογική αποθήκη χωριστά γραμμογραφημένο Βιβλίο Αποθήκης των εισερχομένων και εξερχόμενων προϊόντων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, θεωρημένο από το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε προϊόντος και αποθήκης.

Το Βιβλίο Αποθήκης δύναται να τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο κατόπιν έγκρισης του τελωνείου ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, η οποία παρέχεται μετά από σχετική αίτηση του εγκεκριμένου αποθηκευτή στην οποία επισυνάπτεται εκτυπωμένο υπόδειγμα του τηρούμενου μηχανογραφημένου βιβλίου. Για τη μηχανογραφική τήρηση της λογιστικής αποθήκης ο αποθηκευτής υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, είτε να εκτυπώνει την αναλυτική μηνιαία κίνηση της λογιστικής αποθήκης σε κινητά φύλλα που φέρουν συνεχή αρίθμηση και έχουν θεωρηθεί από το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης είτε να αποθηκεύει την εν λόγω κίνηση σε μορφή pdf, σε CD τα οποία φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα με αρίθμηση και θεώρηση του τελωνείου ελέγχου. Οι ως άνω θεωρημένες καταστάσεις φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις της φορολογικής αποθήκης και τίθενται στη διάθεση του τελωνείου ελέγχου καθώς και των λοιπών ελεγκτικών αρχών κατά τη διενέργεια των εκάστοτε ελέγχων.

Αντί του βιβλίου αυτού μπορεί να γίνεται χρήση της λογιστικής αποθήκης που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σ΄ αυτή όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.

β) Να ενημερώνει την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας και να παρέχει τα επιβαλλόμενα τυχόν πρόσθετα διασφαλιστικά μέτρα.

γ) Να αποθηκεύει τα προϊόντα με διακριτό τρόπο σε περίπτωση συναποθήκευσης, για τη διευκόλυνση των ελέγχων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, με την εξαίρεση των ενεργειακών προϊόντων.

δ) Να δέχεται οποιοδήποτε έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό, από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

ε) Να τηρεί γενικά και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 64 του Ν. 2960/2001.

στ) Να προβαίνει στην ανανέωση ή αντικατάσταση της κατά περίπτωση παρεχόμενης εγγύησης ορισμένου χρόνου, δέκα (10) ημέρες πριν την λήξη αυτής.

 

Άρθρο 18
Υποχρεώσεις Εγκεκριμένου αποθηκευτή κατόχου Γενικής Φορολογικής Αποθήκης.

 

1. Πέραν των οριζόμενων στο προηγούμενο άρθρο υποχρεώσεων, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής κάτοχος της γενικής αποθήκης με τη χορήγηση της άδειας, υποχρεούται:

α) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική αποθήκης καθώς και στοιχεία αποθεμάτων για κάθε εγκεκριμένο αποθηκευτή - χρήστη που χρησιμοποιεί την γενική αποθήκη στο προβλεπόμενο στο άρθρο 17 βιβλίο αποθήκης.

β) Να αποθηκεύει με διακριτό τρόπο τα προϊόντα για κάθε εγκεκριμένο αποθηκευτή - χρήστη που χρησιμοποιεί την γενική αποθήκη για τη διευκόλυνση των ελέγχων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, με την εξαίρεση των ενεργειακών προϊόντων.

γ) Να παρακολουθεί και να ελέγχει οποιαδήποτε παραλαβή ή παράδοση προϊόντων προς και από τη αποθήκη.

δ) Να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τυχόν απώλειες και ελλείμματα που λαμβάνουν χώρα κατά την παραμονή των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη.

ε) Να υποβάλει τα σχετικά παραστατικά και να καταβάλει τις φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα προϊόντα κυριότητάς του που τίθενται σε ανάλωση, εφόσον υφίστανται.

στ) Να υποβάλει τα διοικητικά συνοδευτικά έγγραφα (e-ΔΕ) σχετικά με την αποστολή και παραλαβή των προϊόντων κυριότητάς του υπό καθεστώς αναστολής καθώς και τα σχετικά παραστατικά εξαγωγής ή εφοδιασμού, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη περί εξαγωγής και εφοδιασμού νομοθεσίας.

ζ) Να υποβάλει για λογαριασμό των εγκεκριμένων αποθηκευτών που χρησιμοποιούν τη γενική αποθήκη τα διοικητικά συνοδευτικά έγγραφα (e-ΔΕ) σχετικά με την αποστολή και παραλαβή των προϊόντων υπό καθε­στώς αναστολής, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική, για το σκοπό αυτό, εξουσιοδότηση από τον εκάστοτε εγκε­κριμένο αποθηκευτή χρήστη της γενικής αποθήκης στο τελωνείο ελέγχου.

η) Να καταθέτει τις σχετικές εγγυήσεις διακίνησης, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική για το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση, από τον εκάστοτε εγκεκριμένο αποθηκευτή - χρήστη της γενικής αποθήκης, στην κατά περίπτωση αρμόδια τελωνειακή αρχή.

 

Άρθρο 19
Υποχρεώσεις Εγκεκριμένου αποθηκευτή Χρήστη Γενικής αποθήκης.

 

Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής - χρήστης γενικής απο­θήκης υποχρεούται:

α) Να υποβάλει τα σχετικά παραστατικά και να κατα-βάλει τις φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα προϊόντα κυριότητάς του που τίθενται σε ανάλωση.

β) Να υποβάλει τα σχετικά παραστατικά εξαγωγής ή εφοδιασμού, κατά περίπτωση, για τα προϊόντα κυριότητας του, σύμφωνα με την κείμενη περί εξαγωγής και εφοδιασμού νομοθεσίας.

γ) Να υποβάλει τα διοικητικά συνοδευτικά έγγραφα (e-ΔΕ) σχετικά με την αποστολή και παραλαβή των προϊόντων κυριότητάς του υπό καθεστώς αναστολής, εκτός εάν έχει εξουσιοδοτήσει για το σκοπό αυτό τον εγκεκριμένο αποθηκευτή κάτοχο της γενικής αποθήκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο.

δ) Να παρέχει εγγύηση για την κάλυψη των κινδύνων διακίνησης των προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φόρων για τα προϊόντα κυριότητάς του, εκτός εάν έχει εξουσιοδοτήσει για το σκοπό αυτό τον εγκεκριμένου αποθηκευτή κάτοχο της φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενο άρθρο.

ε) Να παρέχει εγγύηση για την κάλυψη της μη εμπρόθεσμης καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 110 του Ν. 2960/2001 καθώς και για την κάλυψη της πίστωσης του Ε.Φ.Κ. και του Φ.Π.Α. βιομηχανοποιημένων καπνών του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, εφόσον απαιτείται.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
 
Άρθρο 20
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

 

1. Αιτήσεις για έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. πρωτ. Φ.883/530/99 ΑΥΟ, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη του δικαιώματος υποβολής των προβλεπόμενων σύμφωνα με την παρούσα δικαιολογητικών, για την εξέταση χορήγησης μείωσης των σχετικών εγγυήσεων.

2. Οι ρυθμίσεις που αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας και λειτουργίας των γενικών αποθηκών εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας αυτών στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.

3. Για τα τηρούμενα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της αριθμ. Φ. 883/530/99 ΑΥΟ, όπως ισχύει, βιβλία αποθήκης, παρέχεται μεταβατική περίοδος ενός (1) έτους, για την προσαρμογή τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας απόφασης.

4. Οι αναφορές του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου στην καταργούμενη απόφαση λογίζονται ως αναφορές στην παρούσα απόφαση.

Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. Φ.883/530/99 ΑΥΟ, όπως ισχύει.

 

 
Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 7 Αυγούστου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm