Open menu
25 | 06 | 2022

Αθήνα 04/03/2016
Αρ. πρωτ.:  1036028


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο ισχύος του συμπληρωματικού ορίου που χορηγήθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1061/08, το όριο απαλλαγής με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1167/2015 και τα απαιτούμενα με την 2869/87 δικαιολογητικά.

 

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ........................
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σχετικά με το χρόνο ισχύος του συμπληρωματικού ορίου που χορηγήθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1061/08, πάγια θέση της Υπηρεσίας μας είναι ότι «το συμπληρωματικό όριο απαλλαγής που χορηγείται βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1061/2008 ισχύει μόνο ως συμπληρωματικό όριο για την ίδια δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο για την οποία χορηγήθηκε και το αρχικό όριο, δηλαδή το συμπληρωματικό όριο προσαυξάνει το αρχικό όριο για την ίδια δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο για την οποία αυτό χορηγήθηκε και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν της λήξης της διαχειριστικής περιόδου αυτής».

Προς αναλυτικότερη ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθ. πρωτ. Δ14 1197783 ΕΞ 2013/30.12.2013 έγγραφό μας.
2. Σχετικά με ερώτημά σας, εάν μπορούν να συμπεριληφθούν στο εγκρινόμενο ποσό με βάση την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1167/15:

α) τα τιμολόγια που αφορούν BONUS πωλήσεων που δίνει το Δημοπρατήριο στην ............. στον έλληνα έμπορο, λόγω της καλής ποιότητας του εμπορεύματος, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που μας παρείχατε κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία στις 28/1/2016, καθώς επίσης
β) τα συμπληρωματικά τιμολόγια τα οποία αφορούν τη διαφορά της αξίας του αρχικού τιμολογίου που εκδίδεται κατά την αποστολή των αγαθών από τον έλληνα έμπορο προς το δημοπρατήριο στην ..........................., με την αξία που πουλήθηκαν τα αγαθά από το εν λόγω δημοπρατήριο, και με δεδομένο ότι τα εν λόγω τιμολόγια περιλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, σας γνωρίζουμε ότι:

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας διενεργείται παράδοση αγαθών από τον έλληνα έμπορο προς το Δημοπρατήριο σε άλλο κράτος-μέλος, η οποία απαλλάσσεται με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2859/00, εφόσον πληρούνται οι όροι/προϋποθέσεις που τίθενται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Επίσης, τα ποσά των εν λόγω τιμολογίων ορθά συμπεριλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, εφόσον αποτελούν το τίμημα του «έλαβε ή πρόκειται να λάβει» η ελληνική επιχείρηση, με βάση την συμφωνία της με το δημοπρατήριο, ο έλεγχος του οποίου ως πραγματικό γεγονός υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσία σας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της αριθ. ΠΟΛ. 1167/15 ΑΓΓΔΕ, προκειμένου για την έγκριση ή μη του ορίου απαλλαγής, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. διαπιστώνει τη «συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας και αφού λάβει υπόψη του τα δεδομένα:

i) Των ανωτέρω συγκεντρωτικών καταστάσεων β και γ,
ii) Των υποβληθέντων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων που αφορούν το κρινόμενο χρονικό διάστημα,
iii) Την κατάσταση Εξαγωγών από τα Στοιχεία Τελωνείων ( ICISnet) στο Taxis,..»

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα εν λόγω τιμολόγια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο υπολογισμό του ορίου απαλλαγής.
3. Σχετικά με ερώτημά σας για τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται, στην αίτηση της ΠΟΛ. 2869/87 περί αναστολής καταβολής του ΦΠΑ για επιχειρήσεις με δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από υδραυλική ενέργεια, σας γνωρίζουμε δεν υπάρχει διάταξη κάποιας άλλης απόφασης που να καθορίζει διαφορετικά δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις αυτές.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm