Open menu
25 | 07 | 2024

Αθήνα 14/04/2005
Αρ. Πρωτ.:  1039299/10578/Β0012
ΠΟΛ. 1064

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2005 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
 

Έχοντας υπόψη:......

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Κεφάλαιο Α’

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα  πλην Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

 

1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2005 των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμών, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ή οργανισμών και αλλοδαπών επιχειρήσεων έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα (Φ-01.010) το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Α» της παρούσας.

2. Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:

α. Αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογραμμένα.

β. Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (Ν.Δ.4002/1959, Ν.289/1976, Ν.1262/1982, Ν.1892/1990 και Ν.2601/1998),

γ. Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 27 του άρθρου 6 του Ν.2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί.

δ. Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών, κατά κατηγορία, καθώς και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 2004 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του Ν.2601/1998, προκειμένου να καλυφθεί:

αα) το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, που έχει σχηματισθεί από τα αδιανέμητα κέρδη του οικον. έτους 2002,

ββ) το ειδικό αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, που έχουν σχηματίσει οι προελθούσες από μετασχηματισμό ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ή Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης από τα αδιανέμητα κέρδη του οικον. έτους 2003 και 2004, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α’) και

γγ) το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που ορίζεται από την παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α’) και έχει σχηματισθεί από τα αδιανέμητα κέρδη, του οικον. έτους 2004.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία πρέπει να δηλώνεται, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην περ. δ’ προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, για το ειδικό αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, που έχουν σχηματίσει οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης από τα αδιανέμητα κέρδη της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α’), η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

αα. Στοιχεία (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, αντικείμενο εργασιών) των συγχωνευθεισών ή απορροφηθεισών επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 ή του Ν.2166/1993, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.

ββ. Το ποσό των καθαρών κερδών της χρήσης.

γγ. Το ποσό των κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπου υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

δδ. Το ποσό των κερδών που διανεμήθηκε με οποιαδήποτε μορφή.

εε. Το ποσό των αδιανέμητων καθαρών κερδών της χρήσης. και

στστ. Το ποσό των καθαρών κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό του ειδικού αυτού αποθεματικού επενδύσεων.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, για το ειδικό αποθεματικό επενδύσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.3220/2004 που έχει σχηματίσει η επιχείρηση από τα αδιανέμητα κέρδη της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

αα. Το ποσό των καθαρών κερδών της χρήσης.

ββ. Το ποσό των κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπου υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

γγ. Το ποσό των κερδών που διανεμήθηκε με οποιαδήποτε μορφή.

δδ. Το ποσό των αδιανέμητων καθαρών κερδών της χρήσης. και

εε. Το ποσό των καθαρών κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό του ειδικού αυτού αποθεματικού επενδύσεων.

η. Δύο (2) αντίτυπα του υποδείγματος Ε3 «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ».

θ. Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων Ε2.

ι. Απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη πρόταση διανομής των κερδών.

ια. Βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.

ιβ. Την αναφερόμενη στην υπ’ αριθ. 1057764/10466/Β0012/ΠΟΛ.1136/1998 διαταγή, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για το ύψος των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου που έχει αποκτήσει το νομικό πρόσωπο μέσα στη χρήση 2004 και το ποσό του φόρου 10% που αναλογεί σε αυτούς.

ιγ. Έγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις.

ιδ. Την οριζόμενη από την περ. β’ της παρ. 1 της υπ’ αριθ. 1040801/750/Α0012/ΠΟΛ1123/8.4.1997 ΑΥΟ βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το υποκατάστημα, όταν το νομικό πρόσωπο επικαλείται μείωση, κατά 40% του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.2238/1994 (νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων).

ιε. Οι ανώνυμες εταιρείες που κάνουν χρήση μειωμένου συντελεστή φορολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν.2992/2002, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) το χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης ή απορρόφησης των άλλων εταιρειών, καθώς και τις διατάξεις του νόμου βάσει του οποίου έγινε ο μετασχηματισμός,

ββ) τα ίδια κεφάλαια της κάθε μίας απορροφηθείσας εταιρείας καθώς και αυτής που τις απορρόφησε, δηλαδή της εταιρείας που υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας,

γγ) ότι όλες οι μετασχηματισθείσες εταιρείες δεν έχουν καταστεί συνδεδεμένες από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά ή αν έχουν καταστεί συνδεδεμένες από την 1η Ιανουαρίου 1997.

Η υπεύθυνη δήλωση με τα πιο πάνω δηλούμενα στοιχεία υποβάλλεται και από τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Συνεταιριστικές Εταιρείες που εμπίπτουν στην παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2992/2002.

ιστ. Οι τεχνικές εταιρείες που ανέλαβαν από 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά καινούργια δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα πρέπει να υποβάλουν κατάσταση στην οποία θα τα εμφανίζουν, τα ακαθάριστα έσοδα που προήλθαν από τα έργα αυτά, καθώς και τα αντίστοιχα καθαρά τους κέρδη. Στην ίδια κατάσταση θα εμφανίζονται χωριστά τα ίδια στοιχεία των έργων που είχαν αναλάβει μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2001.

ιζ. Οι οικοδομικές επιχειρήσεις: 

αα. Κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποίων η ανέγερση άρχισε μέσα στο έτος 2004.

ββ. Αναλυτική κατάσταση των ακαθαρίστων εσόδων της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994, που προέκυψαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2004 από την πώληση κάθε μίας χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε οικοδομή, η ανέγερση της οποίας άρχισε μέσα στο έτος 2004.

γγ. Κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποίων η ανέγερση άρχισε μέσα στα έτη 2002 και 2003 με το αντίστοιχο έτος αποπεράτωσης αυτής. 

δδ. Αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού των τεκμαρτών κερδών, που προέκυψαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2004 από πωλήσεις οικοδομών των οποίων η ανέγερση είχε αρχίσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002.

ιη. Τη δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο αντίτυπα, όταν το νομικό πρόσωπο έχει στην κυριότητα του τέτοια μηχανήματα, για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α’).

ιθ. Δυο (2) αντίτυπα της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), για τα ακίνητα που κατά την 01.01.2005, τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 είχαν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε αυτά, εφόσον τα έντυπα αυτά δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

 

 

Κεφάλαιο Β’ 

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

 

1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2005 των ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (Φ-01.011) το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Β» της παρούσας.

2. Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή και τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στις περ. α’, η’, θ’, ι, ια’, ιβ’, ιγ’, ιε’ και ιθ’ της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων από τόκους ομολογιακών δανείων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτήθηκαν μέσα στη χρήση 2004 και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε σε αυτούς. 

 

 

Κεφάλαιο Γ’ 

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

 

1. Ορίζουμε όπως για το οικονομικό έτος 2005 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (Φ.01.012), το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Γ» της παρούσας.

2. Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:

α. Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων οικοδομών - γαιών, Ε2.

β. Βεβαίωση για το ποσό των τόκων κ.λπ. και του φόρου που παρακρατήθηκε, κατά περίπτωση, γι’ αυτά. 

γ. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου «Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών» (έντυπο Ε3), εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

δ. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (περ. β’, παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν.2238/1994) (παράρτημα «Δ»).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm