feed-image Ροή Ειδήσεων
19 | 08 | 2019

Οντότητες

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΣΛΟΤ. 1270/2019. Κατάταξη ενεργειακής κοινότητας (αστικός συνεταιρισμός) σε κατηγορία οντοτήτων του N . 4308/2014 και υποχρέωση τήρησης ή μη διπλογραφικού συστήματος. 06 Ιουλίου 2019
ΣΛΟΤ. 358/2019. Οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και υποχρέωση εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ. 21 Μαρτίου 2019
ΣΛΟΤ. 336/2019. Προσδιορισμός μεγέθους οντότητας και διερεύνηση ύπαρξης υποχρέωσης ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 21 Μαρτίου 2019
ΣΛΟΤ. 186/2019. Υπολογισμός ΕΜΕ για ωρομίσθιους καθηγητές Φροντιστηρίων. 21 Μαρτίου 2019
ΣΛΟΤ. 2971/2019. Υπολογισμός ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ) 22 Ιανουαρίου 2019
ΠΟΛ. 1244/2018. Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167). 17 Ιανουαρίου 2019
ΣΛΟΤ. 2205/2018. Τήρηση Βιβλίων. 17 Νοεμβρίου 2018
ΣΛΟΤ. 1005/2018. Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014. 24 Ιουλίου 2018
ΣΛΟΤ. 710/2018. Υπολογισμός των απουσιών και αδειών άνευ αποδοχών στην διαμόρφωση του μέσου όρου προσωπικού. 19 Ιουλίου 2018
ΣΛΟΤ. 1210/2018. Επανεξέταση Ατομικής Απάντησης με αριθ. πρωτ.: 1216 ΕΞ 19.6.2017 Ένταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ στον ν. 4308/2014 13 Αυγούστου 2018
ΣΛΟΤ. 2364/2018. Λογιστική Απεικόνιση Κοινωφελούς Ιδρύματος. 27 Φεβρουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 2313/2018. ΠΟΛ. 1003/2014 σε σχέση με τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών για την ένταξη της οντότητας σε κατηγορία βιβλίων. 26 Φεβρουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 1674/2017. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Υγείας. 13 Νοεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1129/2017. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων βάσει μεγέθους. 22 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 31637/2017. Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.. 22 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 25976/2017.Ερώτημα σχετικά με την είσοδο μονοπρόσωπης ΙΚΕ σε μονοπρόσωπη Ο.Ε.. 16 Μαρτίου 2017
ΣΛΟΤ. 2375/2016. Παροχή διευκρινήσεων, ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του N . 2081/1992, όπως ισχύει, για την αναφορά σε Νομοθεσία σας. 05 Μαρτίου 2017
ΣΛΟΤ. 258/2017. Η έννοια των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε σχέση με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων. 26 Μαϊος 2017
ΣΛΟΤ. 2275/2016. Χαρακτηρισμός Οντοτήτων με βάση το προσωπικό. 12 Ιανουαρίου 2017
ΣΛΟΤ. 2238/2016. Εφαρμογή ΕΛΠ. 12 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ 08 Σεπτεμβρίου 2016
ΣΛΟΤ. 1363/2016. Τήρηση Βιβλίων 11 Αυγούστου 2016
ΣΛΟΤ. 1389/2016. Κριτήριο μεγέθους οντοτήτων. 07 Αυγούστου 2016
ΣΛΟΤ 1078/2016. Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.; 06 Ιουλίου 2016
ΣΛΟΤ 914/2016. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Εφαρμογή στο Επικουρικό Κεφάλαιο. 09 Ιουνίου 2016
ΣΛΟΤ 822/2016. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων βάσει μεγέθους. 30 Μαϊος 2016
Οικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων 15 Μαϊος 2016
ΣΛΟΤ. 799/2016. Λογιστική απεικόνιση εσόδων - εξόδων εταιρείας με νομική μορφή Ι.Κ.Ε.. 14 Μαϊος 2016
ΣΛΟΤ. 597/2016. Υπαγωγή ΑΕ και ΕΠΕ σε κατηγορίες βάσει του Ν. 4308/2014. 11 Μαϊος 2016
ΣΛΟΤ. 2701/2016. Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες αποτελέσματα εις νέον. 07 Μαρτίου 2016
ΠΟΛ. 1003/2015. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του N. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 31 Δεκεμβρίου 2014