10 | 04 | 2020

Αθήνα 11/6/2004
ΙΚΑ Α23/592

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της εγκυκλίου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινων. Προστασίας σχετικά με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των αλλοδαπών. Διευκρινίσεις επί της τοπικής αρμοδιότητας των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ.


Σχετ.: Η εγκ. 73/04.

1. Με την εγκ. 73/04 κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3242/04 και χορηγήσαμε τις σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή τους, που αφορούν αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στους αλλοδαπούς.
Με το παρόν Γενικό έγγραφο σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.
31046/8.6.04 εγκύκλιο του Υπουργείου  Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας, που αφορά το ίδιο θέμα.
2. Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων μας σχετικά με την τοπική αρμοδιότητα των Υποκαταστημάτων που θα εκδώσουν τις αναγνωριστικές αποφάσεις, επανερχόμεθα στο θέμα και διευκρινίζουμε τα εξής:
Αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα στην περιοχή του οποίου είναι η κατοικία του αλλοδαπού.
Όμως, πέραν των ανωτέρω Υποκαταστημάτων, τα οποία συνεχίζουν να έχουν αρμοδιότητα, ειδικώς για τα έντεκα (11) Υποκαταστήματα που περιέχονται στον πίνακα της
εγκ. 73/04, ορίσθηκε ότι, εκτός της τοπικής αρμοδιότητας που έχουν για τους αλλοδαπούς, που η κατοικία τους είναι στην περιφέρειά τους, θα αποκτούν αρμοδιότητα και για τις περιπτώσεις που ο προσερχόμενος σ' αυτά αλλοδαπός έχει απευθυνθεί για την άδεια εργασίας του στο Νομαρχιακό κατάστημα που αντιστοιχεί σ' αυτό το Υποκατάστημα του ΙΚΑ.
Π.χ. αλλοδαπός κάτοικος περιοχής Πατησίων απευθύνεται για την έκδοση της άδειας εργασίας του στην Νομαρχία Αθηνών -Θησέως 283, όπου διαπιστώνεται ότι πρέπει να αναγνωρίσει συμπληρωματικό χρόνο.
Ο αλλοδαπός αυτός δικαιούται να ζητήσει την αναγνώριση του ελλείποντος χρόνου είτε στο Υποκατάστημα Πατησίων (ως κάτοικος Πατησίων) είτε στο Υποκατάστημα Καλλιθέας, το οποίο (όπως φαίνεται από τον πίνακα της
εγκ. 73/04), αντιστοιχεί στο κατάστημα της Νομαρχίας Αθηνών -Θησέως 283, στην οποία απευθύνθηκε για την άδεια εργασίας του.
Επομένως, ο καθορισμός της επιπλέον αρμοδιότητας των 11 Υποκαταστημάτων του πίνακα δεν αίρει την αρμοδιότητα που έχει το Υποκατάστημα τόπου κατοικίας του αλλοδαπού, όπως αυτή δηλώνεται στην αίτησή του.
 

3. Όσον αφορά τον προσδιορισμό

α) των ημερών ασφάλισης που θα αναγνωρισθούν και

β) του χρονικού διαστήματος στο οποίο αυτές θα ανάγονται, θα προκύπτει είτε από απλό σημείωμα της Νομαρχίας είτε από την αίτηση του αλλοδαπού.

 
Επισημαίνεται ότι για τα ανωτέρω στοιχεία δεν θα ζητείται βεβαίωση της Νομαρχίας.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm