22 | 07 | 2019

Π.Δ.340/1998 (ΦΕΚ 228/Α'/6.10.1998)

Περί επαγγέλματος λογιστή φοροτέχνη και της αδείας ασκήσεώς του

Πατήστε πάνω στο κείμενο για να διαβάσετε το ΠΔ.

Σχετικά άρθρα