31 | 05 | 2020

Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

(Από την ΓΓΠΣ)

 

Επιμέρους Ερωτήσεις

 1. Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών;

 2. Από που, πως και πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν;

 3. Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται;

 4. Τι έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν και από που παραλαμβάνονται;

 5. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και δίνονται στους πολίτες από τη ΔΟΥ;

 6. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;

1  Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών;

Όσοι απασχολούν υπαλλήλους, μόνιμους ή έκτακτους εργάτες, οικιακές βοηθούς, κηπουρούς κ.λπ. 

2. Από που, πως και πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν;

 • Η προσωρινή δήλωση ΦΜΥ υποβάλλεται κατά περίπτωση κάθε μήνα ή δίμηνο ή εξάμηνο στην αρμόδια ΔΟΥ του εργοδότη.

 • Στο τέλος του έτους, και μέχρι το μήνα Μάρτιο του επόμενου έτους, όσοι υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ πρέπει να υποβάλουν και οριστική δήλωση ΦΜΥ.
   

Επιστροφή 

 3. Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται;

Για την συμπλήρωση της προσωρινής δήλωσης χρειάζονται τα πλήρη στοιχεία και ο ΑΦΜ του υπόχρεου.
Για την συμπλήρωση της οριστικής δήλωσης χρειάζονται τα πλήρη στοιχεία των εργαζομένων, τα σύνολα αποδοχών, φόρων κ.λπ.

 

Επιστροφή 

 

 


4.Τι έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν και από που παραλαμβάνονται;

Συμπληρώνονται προσωρινές ή οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ οι οποίες παραλαμβάνονται από τη ΔΟΥ.

 

Επιστροφή 

 

 


5. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και δίνονται στους πολίτες από τη ΔΟΥ;

Με την υποβολή της δήλωσης ΦΜΥ ο υπόχρεος παραλαμβάνει από τη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση:

 • διπλότυπο για την καταβολή του φόρου και ένα αντίγραφο της δήλωσης.

 • δύο αντίγραφα της δήλωσης χωρίς διπλότυπο

 

Επιστροφή 

 

 

 

 

6. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;

Όσοι επιχειρηματίες διατηρούν και υποκαταστήματα πρέπει να γνωρίζουν ότι από 1/1/2000 οι προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ υποβάλλονται στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την έδρα της επιχείρησής τους

 

Επιστροφή 

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm