Open menu
24 | 09 | 2020

Λογιστικές εγγραφές για αποζημίωση προσωπικού.

1. Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 "Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που υπολογίζονται και σχηματίζονται στο τέλος κάθε χρήσης, καλύπτουν, τουλάχιστον, τις αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης . Κατά την πρώτη χρήση εφαρμογής των διατάξεων αυτού του νόμου παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες να καταχωρήσουν στο λογαριασμό "λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως" τις σωρευμένες προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία του προσωπικού τους κατά τις προηγούμενες χρήσεις. Οι προβλέψεις αυτές αποσβένονται τμηματικά και ισόποσα, μέσα σε μια πενταετία. Αν το ποσό που εμφανίζεται στο λογαριασμό "λοιπές προβλέψεις" είναι σημαντικό, παρέχεται ανάλυση του στο προσάρτημα."

2. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1042/1993, ο ενδεικνυόμενος λογιστικός χειρισμός είναι:
Οι αναλογούσες προβλέψεις θα σχηματισθούν, με χρέωση των οργανικών εξόδων της χρήσεως και συγκεκριμένα του λογαριασμού 68 «προβλέ­ψεις εκμεταλλεύσεως» (και του υπολογαριασμού του 68.00 «προβλέψεις για αποζημίωση προσωπι­κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία») και πίστω­ση του λογαριασμού 44 «προβλέψεις» (και των υπολογαριασμών του). Ο λογαριασμός 44 «προβλέψεις», ο οποίος, ό­πως καθορίζεται στο Γ.Λ.Σ., αναλύεται στους ε­ξής υποχρεωτικούς υπολογαριασμούς:
44.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
44.00.00 Σχηματισμένες προβλέψεις (Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επι­χειρήσεως με διάκριση των προβλέψεων για α­ποζημίωση προσωπικού, σε προβλέψεις για το έμμισθο προσωπικό και σε προβλέψεις για το ημερομίσθιο προσωπικό.)
44.00.01 Χρησιμοποιημένες προβλέψεις
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 44.00.00.
Τα ποσά, που θα καταβάλλονται στο προσωπι­κό, που θα αποχωρεί από την υπηρεσία, θα κα­ταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 44 «προβλέψεις» και του υπολογαριασμού του 44.00.01 «χρησιμοποιημένες προβλέψεις».
Μετά από κάθε τέτοια καταχώρηση θα επακο­λουθεί τακτοποίηση των υπολογαριασμών 44.00.00 «σχηματισμένες προβλέψεις» και 44.00.01 «χρησιμοποιημένες προβλέψεις», ως ε­ξής:
αα) Αν το ποσό που καταβλήθηκε είναι μεγα­λύτερο από το ποσό της σχηματισμένης προβλέ­ψεως, σχηματίζεται ισόποση με τη διαφορά συ­μπληρωματική πρόβλεψη, με πίστωση του λογα­ριασμού 44 και του υπολογαριασμού του 44.00.00 «σχηματισμένες προβλέψεις» και χρέωση του λογαριασμού 68 «προβλέψεις εκμεταλλεύσεως», για το ποσό που αφορά την κλειόμενη χρήση.
ββ) Αν το ποσό που καταβλήθηκε είναι μικρό­τερο από το ποσό της σχηματισμένης προβλέ­ψεως, το επιπλέον ποσό της προβλέψεως μετα­φέρεται, με χρέωση του λογαριασμού 44 και του υπολογαριασμού του 44.00.00, στην πίστωση του λογαριασμού 84.00 «έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων».
Μετά από τις παραπάνω (υπό αα΄ και ββ΄) τακτοποιήσεις, τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπο­λογαριασμών του 44.00.01 «χρησιμοποιημένες προβλέψεις» είναι ίσα με τα αντίστοιχα πιστωτικά του 44.00.00 «σχηματισμένες προβλέψεις», στους οποίους και μεταφέρονται στο τέλος κάθε χρή­σεως.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm