31 | 05 | 2020

Λογιστική αντιμετώπιση ειδικών προστίμων

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3843/2010 τα ειδικά για την περίπτωση τακτοποίησης καταβαλλόμενα ποσά έχουν χαρακτήρα ειδικού προστίμου.
Κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2238/94 τα πρόστιμα δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα έσοδα και κέρδη της επιχείρησης. Και κατά τη Νομολογία (Σ.τ.Ε. 1823/1984) τα πρόστιμα που έχουν χαρακτήρα διοικητικών ποινών υπαιτιότητι του φορολογουμένου δεν εκπίπτουν φορολογικά.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm