17 | 10 | 2018

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κοινοποίησε Εγχειρίδιο για τη χορήγηση και τη χρήση της Σφραγίδας της Χάγης. Δείτε το Εγχειρίδιο και το Ερωτηματολόγιο Apostille Convention εδώ:

 

 

Ερωτηματολόγιο Apostille Convention