21 | 08 | 2019

Πίνακας σχετικά με την υποχρέωση των γνωστοποιήσεων στην ΔΟΥ που υποβάλονται πλέον ηλεκτρονικά