Open menu
06 | 08 | 2021

Αθήνα 18/02/2005
Αρ. Πρωτ.:  Δ.179/7
 

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. που  αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε

 

 

Άρθρο 1

Δικαιούχοι απαλλαγής

 

Tα επιδοτούμενα βοηθητικά σκάφη των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, που δικαιούνται απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) για τα καύσιμα που προορίζονται για τον εφοδιασμό τους, θα ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία.

Τα βοηθητικά σκάφη των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, που δικαιούνται απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για τα καύσιμα που προορίζονται για τον εφοδιασμό τους, θα ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία. - Αντικαταστάθηκε ως άνω με την Α.Υ.Ο. 916/59/Α0018/17-06-05

 

 

Άρθρο 2

Διαδικασία εφοδιασμού με υποκείμενα καύσιμα και λιπαντικά


1. Ο εφοδιασμός των ως άνω σκαφών με τις δικαιούμενες ποσότητες καυσίμων, ενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Τ.1940/41/2.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Στις περιπτώσεις των μονάδων υδατοκαλλιέργειας που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου κατά τον εφοδιασμό των σκαφών τους με καύσιμα, αυτός θα πραγματοποιείται με ευθύνη του εφοδιαστή, ο οποίος υποχρεούται να επιστρέφει την άδεια φόρτωσης, εντός 10 ημερών, στο Τελωνείο Εφοδιασμού, βεβαιωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την παραλαβή των καυσίμων.
3. Είναι δυνατή η κατάθεση ενός (1) Παραστατικού Εφοδιασμού για παραδόσεις σε περισσότερα του ενός σκάφη της ίδιας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται από το Τελωνείο Φόρτωσης.
4. Επί πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις, οι ενδιαφερόμενοι θα αναγράφουν στο Παραστατικό Εφοδιασμού, τον ΑΦΜ του πλοιοκτήτη και τον αριθμό μητρώου του σκάφους, επισυνάπτοντας στο παραστατικό εφοδιασμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της Νομαρχίας από την οποία θα προκύπτει ότι:

  • η άδεια λειτουργίας της μονάδας θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας είναι σε ισχύ,

  • το συγκεκριμένο σκάφος (αριθμός Λεμβολογίου ή Νηολογίου, ιπποδύναμη μηχανής κ.λ.π.) έχει επιδοτηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας και ότι ανήκει στην συγκεκριμένη μονάδα.

β. Το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης των σκαφών ή η άδεια εκτέλεσης πλόων, από τα οποία θα προκύπτει, εκτός των άλλων, η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων και η ιπποδύναμη της χρησιμοποιούμενης μηχανής.

"α. Βεβαίωση της αρμόδιας, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, Υπηρεσίας ότι, η μονάδα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας έχει άδεια λειτουργίας σε ισχύ.
β. Βεβαίωση των Λιμενικών Αρχών ότι το σκάφος ανήκει στην εν λόγω εταιρεία.
γ. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο λήξει η άδεια λειτουργίας της μονάδας ή μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σκαφών, θα ενημερώνεται άμεσα η Τελωνειακή Αρχή.
δ. Το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης των σκαφών ή η άδεια εκτέλεσης πλόων, από τα οποία θα προκύπτει, εκτός των άλλων, η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων και η ιπποδύναμη της χρησιμοποιούμενης μηχανής". - Αντικαταστάθηκε ως άνω με την Α.Υ.Ο. 916/59/Α0018/17-06-05

 

 

 

Άρθρο 3

Διαδικασία εφοδιασμού με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα.


1. Ο εφοδιασμός των σκαφών των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύσιμα) με επιστροφή του ΕΦΚ, επιτρέπεται μόνον, εφόσον στις περιοχές εφοδιασμού δεν υπάρχουν καύσιμα ναυτιλίας, ή λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας υπαγορεύουν διαφορετική αντιμετώπιση, οι οποίοι θα εξετάζονται με προσοχή από το αρμόδιο Τελωνείο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.
2. Ο εφοδιασμός των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα με το σύστημα της επιστροφής, ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 της υπ αριθμ. Τ.1940/41/ 2.5.2002 Α.Υ.Ο.
3. Για τον εφοδιασμό των σκαφών των μονάδων υδατοκαλλιέργειας από ελεύθερα αποθέματα καυσίμων με επιστροφή του Ε.Φ.Κ., ζητείται από τον ενδιαφερόμενο με FAX ή τηλεφωνικώς η έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής (Τελωνείο Φόρτωσης) για την πραγματοποίηση του επικείμενου εφοδιασσμού, αναφέροντας την αιτούμενη ποσότητα, ως επίσης τον τόπο και το χρόνο του εφοδιασμού. Η Τελωνειακή Αρχή ορίζει τον τελωνειακό υπάλληλο που θα παραστεί κατά τη φόρτωση και οσάκις αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι καταγράφονται σε πρόχειρο Βιβλίο Αναγγελίας και Πραγματοποίησης Εφοδιασμών, δεν παρέχουν τη δυνατότητα παρουσίας αυτού, ο εφοδιασμός θα πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία του.
4. Ο εφοδιασμός των ανωτέρω σκαφών ενεργείται με την έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου (Δελτίου Αποστολής και Τιμολογίου ή Δελτίου ΑποστολήςΤιμολογίου), επί του οποίου ο Τελωνειακός υπάλληλος όταν παρίσταται, βεβαιώνει με πράξη φόρτωσης την παράδοση της συγκεκριμένης ποσότητας και την καταχωρεί στο βιβλίο ατελειών του σκάφους, αφού προηγουμένως ελέγξει και το ημερολόγιο Κίνησης, θεωρημένο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.
5. Για την επιστροφή του ΕΦΚ:

α) Υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Τελωνείο Φόρτωσης) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Δήλωση

  • Εξαμηνιαίο Δελτίο Παραλαβής Καυσίμων από Πλωτά Μέσα (σκάφη υδατοκαλλιέργειας) από Ελεύθερα Αποθέματα με Επιστροφή ΕΦΚ (Υπόδειγμα 2), το οποίο λαμβάνει αριθμό καταχώρησης από το Βιβλίο Καταχώρησης Εξαμηνιαίων Δελτίων Παραλαβής Υγρών Καυσίμων από Πλωτά Μέσα από Ελεύθερα Αποθέματα με Επιστροφή του ΕΦΚ και η αναγραφόμενη σε αυτό εξαμηνιαία ποσότητα (που περιλαμβάνει τις παραδοθείσες ποσότητες, τόσο με τη παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου, όσο και χωρίς αυτή) καταχωρείται στο Βιβλίο Ατελειών (στήλη Παρατηρήσεις), όπου καταχωρούνται επίσης και οι, ανά φορολογικό στοιχείο, τυχόν ποσότητες, που έχουν παραδοθεί χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου.

  • Μοναδικά αντίγραφα, θεωρημένα από τα αρμόδια τελωνεία (Φόρτωσης) των Δελτίων Αποστολής, Τιμολογίων ή Δελτίων Αποστολής Τιμολογίων που εκδίδονται από τον πρατηριούχο και αφορούν την χορηγούμενη κάθε φορά ποσότητα καυσίμων. Το Τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται και στο τέλος του ημερολογιακού μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ και να περιλαμβάνει όλες τις ποσότητες, οι οποίες έχουν αναγραφεί στα εκδοθέντα Δελτία Αποστολής, τα οποία θα φέρουν οπωσδήποτε την υπογραφή και τα στοιχεία του τελωνειακού υπαλλήλου, εφόσον ο τελευταίος έχει παραστεί στον εφοδιασμό.

Η έκδοση των ως άνω μοναδικών αντιγράφων θα γίνεται με σχετική πράξη επί των πρωτοτύπων φορολογικών στοιχείων, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει χορηγηθεί μοναδικό αντίγραφο για επιστροφή του ΕΦΚ.

β) Προσκομίζονται προς έλεγχο και καταχώρηση, αντίστοιχα, το Ημερολόγιο Κίνησης και το Βιβλίο Ατελειών του σκάφους.

6. Επί πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο, οι ενδιαφερόμενοι θα επισυνάπτουν στην Αίτηση Δήλωση για την επιστροφή επιστροφής τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 2 της παρούσας.

Επί πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο, οι ενδιαφερόμενοι θα επισυνάπτουν στην Αίτηση - Δήλωση επιστροφής του Ε.Φ.Κ., τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας.  - Αντικαταστάθηκε ως άνω με την Α.Υ.Ο. 916/59/Α0018/17-06-05
Η ως άνω Αίτηση Δήλωση θα υποβάλλεται μετά την λήξη του εξαμήνου που πραγματοποιήθηκαν οι εφοδιασμοί, με το Εξαμηνιαίο Δελτίο Παραλαβής Καυσίμων που αφορά τους εφοδιασμούς ενός εξαμήνου, να υποβάλλεται με τα συνημμένα, σ΄ αυτό δικαιολογητικά. Το Δελτίο αυτό αφού ελεγχθεί και καταχωρηθεί, θεωρείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, η συνολική δε ποσότητα που αναφέρεται στο Δελτίο αυτό καταχωρείται στο Βιβλίο Ατελειών.
7. Στη συνέχεια, η ως άνω Τελωνειακή Αρχή φόρτωσης υποβάλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Επιστροφής το ως άνω Δελτίο (πρωτότυπο), με τα λοιπά δικαιολογητικά, ενώ διατηρεί στο αρχείο της ακριβές μοναδικό αντίγραφο αυτού, το οποίο, μαζί με το ως άνω Βιβλίο, το υποβάλλει στο τέλος του έτους, κατά την υποβολή του Ενιαυσίου Λογαριασμού Παραστατικών.

 

 

 

Άρθρο 4

Ποσότητες.


1. Οι ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που χορηγούνται ατελώς στα ως άνω σκάφη, ανεξάρτητα από τη χωρητικότητά τους, πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες τους για ένα μήνα από τον εφοδιασμό τους.
2. Οι ποσότητες υποκείμενων και ελεύθερων καυσίμων που χορηγούνται με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ στα σκάφη των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις ευρισκόμενες από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι πραγματικές ώρες εργασίας των σκαφών είναι περισσότερες από αυτές που αναφέρονται σ αυτόν.
3. Οι πραγματικές ώρες εργασίας των σκαφών αποδεικνύονται από το Ημερολόγιο Γέφυρας που πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά σε κάθε σκάφος. Το Ημερολόγιο αυτό, πριν τη χρησιμοποίηση του, θεωρείται από την αρμόδια λιμενική αρχή.
4. Στο Βιβλίο Ατέλειας των σκαφών των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να γίνεται αναγραφή από το τελωνείο έκδοσης αυτού και ειδικότερα στη σελίδα, που αναγράφονται και τα λοιπά στοιχεία του σκάφους, του είδους του καυσίμου που χρησιμοποιεί, της χωρητικότητας των δεξαμενών του, ως και κάθε μεταβολής που αφορά τα δύο αυτά στοιχεία μετά από την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης πλοιοκτήτριας των σκαφών αυτών.
Για όλες τις ποσότητες καυσίμων που παραλαμβάνονται, θα γίνεται σχετική πράξη εγγραφής στο θεωρημένο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, Βιβλίο Ατέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ αριθμ. Τ.1940/41/2.5.2003 Α.Υ.Ο.
5. Ειδικότερα, τα αναγκαία καύσιμα για τον εφοδιασμό των σκαφών των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας υπολογίζονται ανάλογα με την ιπποδύναμη της κινητήριας μηχανής, σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η χορήγησή τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ( πίνακας)

Κατά τα λοιπά και σε ότι αφορά τη διαδικασία εφοδιασμού, την παρακολούθηση και τους ελέγχους εκ μέρους της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, τις παραβάσεις και τις ποινές, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της υπ αριθμ. Τ.1940/41/2.5.2003 ΑΥΟ.

 

 

 

Άρθρο 5

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2005

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm