Open menu
03 | 07 | 2022

Αθήνα 20/02/2014
Αρ. πρωτ.:  10372

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ


ΘΕΜΑ: Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Κοινοποίηση άρθρου 18 Ν.4233/2014 (ΦΕΚ Α΄ 22) και υ.α. Β1/9061/647/2014 (ΦΕΚ Β΄ 346)

 

1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή το άρθρο 18 του Ν. 4233/2014 (ΦΕΚ Α΄ 22) και την υπουργική απόφαση αριθμ. Β1/9061/647/2014 (ΦΕΚ Β΄ 346). Με το νέο νόμο σε συνδυασμό με την υπουργική απόφαση επέρχονται οι εξής βασικές αλλαγές:

 • Καταργείται η `Αδεια Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.) που εκδιδόταν από το Υπουργείο μας. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα (ή αλλιώς η "άδεια οδικού μεταφορέα", δηλαδή το λευκό δίπτυχο) που εκδίδεται από τις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών διατηρείται

 • Η οικονομική επιφάνεια των νέων μεταφορικών επιχειρήσεων αποδεικνύεται με εγγυητική επιστολή, ανεξάρτητα αν αποκτούν ΦΔΧ με αρχική χορήγηση ή από μεταβίβαση

 • Η οικονομική επιφάνεια των παλαιών μεταφορικών επιχειρήσεων που αποκτούν ΦΔΧ με αρχική χορήγηση αποδεικνύεται με εγγυητική επιστολή

 • Διευρύνεται η έννοια των "παλαιών" μεταφορέων

 • Καταργούνται οι εκτιμητικές επιτροπές στις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών

Διευκρινίζεται το καθεστώς λειτουργίας των ΙΜΕ-ΕΠΕ έως το 2022

Αναλυτικώτερα:

2. Κατάργηση της `Αδειας Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) από το Υπουργείο. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων (η "άδεια οδικού μεταφορέα", το λευκό δίπτυχο), που χορηγούν οι περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό 1071/2009 και το Π.Δ. 346/2001, αποτελεί πλέον τη μόνη διοικητική άδεια που πρέπει να διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και την απόκτηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) από μεταβίβαση ή με αρχική χορήγηση. Η ΑΟΜ που προβλεπόταν στο άρθρο 5 του Ν. 3887/2010 και εκδιδόταν από τη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου μας καταργείται. Η εισφορά των 1000 ευρώ που εισπράττονταν υπέρ του Δημοσίου στον ΚΑΕ 1372 για την έκδοση της ΑΟΜ από το Υπουργείο μας δεν εισπράττεται πλέον σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, αφού η υ.α. Β1/οικ.7397/786/2012 (Β΄ 249) έχει καταργηθεί μετά την κατάργηση της ΑΟΜ. Οι ΑΟΜ που εκδόθηκαν από το Υπουργείο μας από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του Ν.3887/2010 (27-1-2012) έως τη δημοσίευση του Ν. 4233/2014 (29-1-2014), έχουν παύσει να ισχύουν στις 29-1-2014, χωρίς να απαιτείται να εκδοθεί πράξη για την κατάργησή τους.
3. Το άρθρο 5 του Ν. 3887/2010, όπως ισχύει, προβλέπει την διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την χορήγηση νέας άδειας ΦΔΧ από το κράτος σήμερα ("αρχική χορήγηση ΦΔΧ"), χωρίς να παρεμβάλλεται πλέον η ΑΟΜ και χωρίς να εκδίδεται απόφαση από την περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών. Το ύψος της εισφοράς για την αρχική χορήγηση ΦΔΧ θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής από τον Υπουργό Οικονομικών και θα σας κοινοποιηθεί μόλις δημοσιευθεί.
4. Οικονομική επιφάνεια. Η οικονομική επιφάνεια της μεταφορικής επιχείρησης για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα έχει το ύψος και αποδεικνύεται με τον τρόπο που προβλέπει η υ.α. Β1/9061/647/2014. Αναλυτικώτερα:

Κατηγορία μεταφορικής επιχείρησης

Ύψος οικονομικής επιφάνειας

Τρόπος απόδειξης οικονομικής επιφάνειας

ΠΑΛΑΙΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

   
Παλαιοί μεταφορείς που δεν έχουν λάβει καμία νέα άδεια ΦΔΧ με αρχική χορήγηση 9.000 για το πρώτο ΦΔΧ
5.000 για κάθε επόμενο ΦΔΧ
- βεβαίωση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ή
- εγγυητική επιστολή τράπεζας ή
- γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών
Παλαιοί μεταφορείς, πλην ΑΕ, που έλαβαν έστω και μια νέα άδεια ΦΔΧ με αρχική χορήγηση 18.000 για το πρώτο ΦΔΧ
9.000 για κάθε επόμενο ΦΔΧ
- εγγυητική επιστολή τράπεζας ή
- γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών
Παλαιοί μεταφορείς με μορφή ΑΕ που έλαβαν έστω και μια νέα άδεια ΦΔΧ με αρχική χορήγηση 9.000 για το πρώτο ΦΔΧ
5.000 για κάθε επόμενο ΦΔΧ
- εγγυητική επιστολή τράπεζας ή
- γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών

ΝΕΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Νέοι μεταφορείς, πλην ΑΕ (είτε αποκτούν ΦΔΧ με αρχική χορήγηση είτε με μεταβίβαση) 18.000 για το πρώτο ΦΔΧ
9.000 για κάθε επόμενο ΦΔΧ
- εγγυητική επιστολή τράπεζας Ή
- γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών
Νέοι μεταφορείς με μορφή ΑΕ (είτε αποκτούν ΦΔΧ με αρχική χορήγηση είτε με μεταβίβαση) 9.000 για το πρώτο ΦΔΧ
5.000 για κάθε επόμενο ΦΔΧ
- εγγυητική επιστολή τράπεζας Ή
- γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών

5. Ως "βεβαίωση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού" για την εφαρμογή του άρθρου 2 της υ.α. Β1/9061/647/14-2-2014 εννοείται τόσο η βεβαίωση τραπεζικού υπόλοιπου όσο και το αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού που χορηγεί η τράπεζα, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης και το τραπεζικό υπόλοιπο του λογαριασμού. Τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι μια εβδομάδα πριν την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.
6. Παλαιός και νέος μεταφορέας. Με το νέο άρθρο 2 παράγραφοι 10 και 11 του Ν. 3887/2010 ορίζεται ποιος είναι «παλαιός» και ποιος «νέος» μεταφορέας για το θέμα της οικονομικής επιφάνειας. Πλέον, "παλαιός μεταφορέας" θεωρείται:

- η μεταφορική επιχείρηση που διέθετε άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ στο όνομά της στις 27-1-2012
- η μεταφορική επιχείρηση που αποκτά μεν για πρώτη φορά άδεια ΦΔΧ μετά τις 27-1-2012, αλλά έχει συσταθεί ή προέρχεται αποκλειστικά από παλαιούς μεταφορείς με έναν από τους εξής τρόπους εκτός από τη σύσταση: αλλαγή επωνυμίας, είσοδο και έξοδο εταίρου, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, λύση ή εξαγορά. Για παράδειγμα:

Περίπτωση Παράδειγμα
(1) Σύσταση εταιρείας αποκλειστικά από παλαιούς μεταφορείς (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα) Παράδειγμα: Θεωρείται παλαιός μεταφορέας η εταιρεία που συστήνεται μετά τις 27-1-2012 αποκλειστικά από μεμονωμένους αυτοκινητιστές ή/και φυσικά πρόσωπα με ατομικές επιχειρήσεις ή/και εταιρείες, που διέθεταν ΦΔΧ στο όνομά τους στις 27-1-2012
(2) Αλλαγή επωνυμίας παλαιού μεταφορέα Παράδειγμα: Θεωρείται παλαιός μεταφορέας η εταιρεία που είχε ΦΔΧ στο όνομά της στις 27-1-2012 και αλλάζει επωνυμία μετά τις 27-1-2012
(3) Είσοδος εταίρου σε- / έξοδος εταίρου από παλαιό μεταφορέα Παράδειγμα: Θεωρείται παλαιός μεταφορέας το φυσικό πρόσωπο που αποκτά ΦΔΧ στο όνομά του για πρώτη φορά μετά τις 27-1-2012 αλλά στις 27-1-2012 ήταν εταίρος ή μέτοχος σε μεταφορική εταιρεία που είχε ΦΔΧ στο όνομά της, από την οποία στη συνέχεια αποχώρησε
(4) Μετατροπή αποκλειστικά παλαιού μεταφορέα Παράδειγμα: Θεωρείται παλαιός μεταφορέας η εταιρεία που αποκτά ΦΔΧ μετά τις 27-1-2012 και προέρχεται από μετατροπή μιας ΙΜΕ-ΕΠΕ που είχε ΦΔΧ στις 27-1-2012, με την προϋπόθεση ότι στην εταιρεία μετέχουν ως εταίροι αποκλειστικά παλαιοί μεταφορείς
(5) Συγχώνευση αποκλειστικά παλαιών μεταφορέων Παράδειγμα: Θεωρείται παλαιός μεταφορέας η μεταφορική εταιρεία που προκύπτει από τη συγχώνευση μιας ΑΕ με μια ΕΠΕ, οι οποίες είχαν (και οι δύο) ΦΔΧ στο όνομά τους στις 27-1-2012
(6) Διάσπαση αποκλειστικά παλαιού μεταφορέα Παράδειγμα: Θεωρούνται παλαιοί μεταφορείς οι μεταφορικές επιχειρήσεις που προέρχονται από διάσπαση μεταφορικής εταιρείας που είχε ΦΔΧ στο όνομά της στις 27-1-2012
(7) Λύση αποκλειστικά παλαιού μεταφορέα Παράδειγμα: Θεωρούνται παλαιοί μεταφορείς τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που στις 27-1-2012 ήταν μέτοχοι ή εταίροι μεταφορικής εταιρείας που διέθετε ΦΔΧ στις 27-1-2012 και στη συνέχεια λύθηκε
(8) Εξαγορά αποκλειστικά παλαιών μεταφορέων Παράδειγμα: Θεωρείται παλαιός μεταφορέας το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά μετά τις 27-1-2012 με εξαγορά ολόκληρη την επιχείρηση ενός παλαιού μεταφορέα (ατομική επιχείρηση ή εταιρεία) με όλα τα ΦΔΧ της


- η μεταφορική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο), που αποκτά για πρώτη φορά άδεια ΦΔΧ μετά τις 27-1-2012, λόγω:

 • γονικής παροχής, δωρεάς εν ζωή ή μεταβίβασης από παλαιό μεταφορέα με τον οποίο συνδέεται με συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β΄ βαθμού. Συγγενείς έως β΄ βαθμού είναι οι παππούδες/γιαγιάδες, οι γονείς, τα παιδιά, τα εγγόνια και τα αδέλφια

 • δωρεάς εν ζωή ή μεταβίβασης από σύζυγο παλαιό μεταφορέα και

 • κληρονομιάς από οποιοδήποτε πρόσωπο παλαιό μεταφορέα

Διευκρινίζεται ότι η διάταξη δεν περιλαμβάνει τη γονική παροχή, δωρεά εν ζωή, μεταβίβαση και κληρονομιά ΦΔΧ από νέους μεταφορείς.
Παράδειγμα: Σε αυτήν την περίπτωση ανήκουν, ενδεικτικά, οι εξής μεταβιβάσεις:

 • δωρεά ΦΔΧ εν ζωή από τον πεθερό παλαιό μεταφορέα στον γαμπρό του (συγγενής α΄ βαθμού εξ αγχιστείας)

 • δωρεά ΦΔΧ εν ζωή από παλαιό μεταφορέα προς τον αδελφό της γυναίκας του (κουνιάδος, συγγενής β΄ βαθμού εξ αγχιστείας)

 • δωρεά ΦΔΧ εν ζωή από παλαιό μεταφορέα προς τον σύζυγο της αδελφής της γυναίκας του (μπατζανάκης, συγγενής β΄ βαθμού εξ αγχιστείας)

 • δωρεά εν ζωή από εγγονό παλαιό μεταφορέα προς τον παππού του

7. Απόδειξη ιδιότητας παλαιού μεταφορέα. Η μεταφορική επιχείρηση που επικαλείται την ιδιότητα του παλαιού μεταφορέα θα πρέπει, κατά την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών τα δικαιολογητικά εκείνα τα οποία αποδεικνύουν την συνδρομή μιας από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 παράγραφος 10 Ν. 3887/2010. Ειδικώς στην περίπτωση της εξαγοράς παλαιών μεταφορέων (περίπτωση 8 του ανωτέρω πίνακα), υποβάλλονται πέραν των αποδεικτικών εγγράφων της εξαγοράς και βεβαίωση του ΟΑΕΕ από την οποία προκύπτει το σύνολο των οχημάτων της μεταφορικής επιχείρησης που εξαγοράζεται. Με βάση αυτό το έγγραφο η περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών ελέγχει εάν μεταβιβάστηκε το σύνολο των ΦΔΧ της επιχείρησης.
8. Μεταβατικές ρυθμίσεις. Η υ.α. Β1/9061/647/2014 περιέχει τις εξής μεταβατικές διατάξεις:

α) Μεταφορείς που έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή λόγω ΑΟΜ:

 • εάν εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένοι σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα, τότε η εγγυητική τους διατηρείται σε ισχύ και υποχρεούνται να προσκομίσουν νεώτερη εγγυητική επιστολή όταν γίνει ο επόμενος έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για την άδεια οδικού μεταφορέα (π.χ. ανανέωση άδειας οδικού μεταφορέα λόγω λήξης, λήξη ισχύος εγγυητικής επιστολής, αύξηση στόλου οχημάτων κλπ)

 • εάν δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα, μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή της εγγυητικής από την περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών, καταθέτοντας ταυτόχρονα βεβαίωση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού για τα ανωτέρω ποσά.

Παράδειγμα 1: Φυσικό πρόσωπο που απέκτησε ΦΔΧ με γονική παροχή πριν την έκδοση της εγκυκλίου αριθμ. Β1/52972/5461/4-1-2013 (ΒΕΦ21-ΙΕ2) για τις γονικές παροχές και υποχρεώθηκε σε έκδοση ΑΟΜ και κατάθεση εγγυητικής επιστολής ως νέος μεταφορέας, μπορεί τώρα, εφ΄ όσον ανήκει στην περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 10 γ΄ Ν. 3887/2010, να ζητήσει ως παλαιός πλέον μεταφορέας την επιστροφή σε αυτόν της εγγυητικής επιστολής, αντικαθιστώντας την με άλλη απόδειξη της οικονομικής επιφάνειάς του
Παράδειγμα 2: Μεταφορική εταιρεία που προέκυψε από συγχώνευση αποκλειστικά παλαιών μεταφορέων μετά τις 27-1-2012, έλαβε ΑΟΜ ως νέος μεταφορέας σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις και απέκτησε ΦΔΧ με μεταβίβαση ή εισφορά από τους εταίρους της. Πλέον θεωρείται παλαιός μεταφορέας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 10 (β) του Ν.3887/2010. Επομένως δεν υποχρεούται πια σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής και μπορεί με αίτησή της να ζητήσει την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής που είχε καταθέσει, υποβάλλοντας ταυτόχρονα στην περιφερειακή υπηρεσία βεβαίωση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού για τα ποσά της υ. α. Β1/9061/647/2014. Εάν στο μέλλον αποκτήσει ΦΔΧ με αρχική χορήγηση, τότε θα υποχρεωθεί ξανά να καταθέσει εγγυητική επιστολή, για το σύνολο των οχημάτων του στόλου της.
β) Παλαιοί μεταφορείς που έχουν καταθέσει βεβαίωση τραπέζης: υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού όταν γίνει ο επόμενος έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για την άδεια οδικού μεταφορέα (π.χ. ανανέωση άδειας λόγω λήξης, αύξηση στόλου οχημάτων κλπ)

9. Μετοχές μεταφορικών εταιρειών. Μετά την κατάργηση του άρθρου 3 παράγραφος 3 του Ν. 3887/2010, είναι δυνατή η έκδοση και ανωνύμων μετοχών των μεταφορικών εταιρειών. Οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια των μεταφορικών εταιρειών αποκτώνται και μεταβιβάζονται και σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά που δεν έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.
10. Εκτιμητικές επιτροπές. Από τη δημοσίευση της παρούσας, οι εκτιμητικές επιτροπές του άρθρου 7 του Ν. 3887/2010 παύουν να λειτουργούν. Κατ΄ εξαίρεση διεκπεραιώνονται εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του Ν. 4233/2014, δηλαδή έως τις 29-4-2014, μόνον οι αιτήσεις για εκτίμηση που εκκρεμούν ήδη ενώπιον των επιτροπών, εφ΄ όσον γι΄ αυτές έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών σύμφωνα με την υ.α. Β1/47833/4534/2010 (Β΄ 1644) και τις σχετικές εγκυκλίους. Εκκρεμείς αιτήσεις με ελλείψεις στα δικαιολογητικά επιστρέφονται επί αποδείξει στους αιτούντες μαζί με τον σχετικό φάκελλο. Στο εξής, ο εκτιμητικός έλεγχος των εισφορών σε είδος κατά την σύσταση εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου της πραγματοποιείται και για τις μεταφορικές εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου των εταιρειών που ρυθμίζουν κάθε εταιρικό τύπο.
11. Ζητήματα των ΙΜΕ-ΕΠΕ. Η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 9 Ν. 4233/2014 διευκρινίζει τα θέματα σχετικά με το νομικό καθεστώς των ΙΜΕ-ΕΠΕ που λειτουργούσαν όταν τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 3887/2010. Ειδικώτερα:

 • οι άδειες λειτουργίας των ΙΜΕ-ΕΠΕ θα ανακληθούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία που τις εξέδωσε στις 27-1-2022

 • έως τις 27-1-2022, οι ΙΜΕ λειτουργούν με τους όρους της σύστασης και της έγκρισης λειτουργίας τους. Διέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 383/1976 (Α΄ 182), την υπ΄ αριθμ. Ε/27003/2845/76 (Β΄ 1282/16-10-1976) υ.α. και τις εγκυκλίους ερμηνείας και εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. Δεν επιτρέπεται η σύσταση νέων ΙΜΕ αλλά επιτρέπεται η είσοδος και έξοδος οχημάτων και εταίρων, εφ΄ όσον είναι παλαιοί μεταφορείς με την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10 Ν. 3887/2010.

Παράδειγμα: Φυσικό πρόσωπο αποκτά για πρώτη φορά ΦΔΧ μετά τις 27-1-2012 με γονική παροχή από τον πατέρα του, που είναι παλαιός μεταφορέας. Θεωρείται και το παιδί παλαιός μεταφορέας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 10 γ΄ Ν. 3887/2010, και άρα επιτρέπεται η είσοδος του ως εταίρου σε ΙΜΕ και η εισφορά της χρήσης του ΦΔΧ του στην ΙΜΕ. Εάν το ΦΔΧ που του δόθηκε με γονική παροχή ήταν ήδη ενταγμένο στην ΙΜΕ, σε εφαρμογή και της εγκυκλίου Β1 /21712/2412/3-5-2012 (Β49Ξ1-37Χ) δεν απαιτείται η έξοδος του οχήματος από την ΙΜΕ προκειμένου να γίνει η γονική παροχή.

12. Φοροαπαλλαγές άρθρου 3 Ν. 3887/2010. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Ν. 3887/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4070/2012, σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης μεταφορικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν πριν από την ισχύ του Ν.3887/2010, εφόσον η διαδικασία μετατροπής ολοκληρωθεί έως τις 30-9-2015, απαλλάσσονται κάθε δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και φόρου ή τέλους, με την εξαίρεση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, η μετατροπή ή συγχώνευση, οι εισφορές των εταίρων ή μετόχων, η μεταβίβαση των φορτηγών αυτοκινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και οι συμβάσεις μίσθωσης των φορτηγών αυτοκινήτων.
13. Εισφορά για αντικατάσταση ΦΔΧ. Με την αριθμ. Β1/24316/2431/14-6-2013 εγκύκλιο μας (ΒΕΖ31-9ΣΡ) σας κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1104/13-5-2013 (ΒΕΝ3Η-ΠΦ1) σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση αντικατάστασης ΦΔΧ που κυκλοφορούσε κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 με άλλο, μεγαλύτερου μικτού βάρους, ακολουθείται η διαδικασία καταβολής της εισφοράς για το επιπλέον μεικτό βάρος που ίσχυε πριν το Ν. 3887/2010. Δεδομένου ότι η ανωτέρω εγκύκλιος παραπέμπει στις προϊσχύουσες διατάξεις, διευκρινίζουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαλλαγές από την καταβολή της εισφοράς που προέβλεπαν οι διατάξεις προ του Ν.3887/2010, και ιδίως το άρθρο 11 του Ν. 383/1976.
14. Η παρούσα κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών για ενημέρωση και για την παροχή οδηγιών του σε θέματα αρμοδιότητάς του, ιδίως ως προς τον κωδικό (ΚΑΕ) για την είσπραξη της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για αρχική χορήγηση ΦΔΧ, που θα καθοριστεί με την κ.υ.α. του άρθρου 5 παράγραφος 2 Ν.3887/2010.
15. Για την εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 10 του Ν. 4233/2014, με το οποίο διευρύνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης από δημοσίους υπαλλήλους με εκμίσθωση, θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος του Υπουργείου μας.
16. Προηγούμενες εγκύκλιοι μας για την εφαρμογή του Ν.3887/2010 παραμένουν σε ισχύ εφ΄ όσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν. 4233/2014 ή με την παρούσα.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm