20 | 07 | 2019

Αθήνα 31/10/2017
Αρ. πρωτ.:
229


ΘΕΜΑ:
Επιτρεπτό ή μη αυτεπάγγελτου συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου, με απαιτήσεις του Δημοσίου εναντίον του, ύστερα από την έκδοση προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3869/2010.

 

Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Περίληψη :

Επιτρέπεται ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974), απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου με απαιτήσεις του Δημοσίου εναντίον του, μέχρι το ύψος που αυτές καλύπτονται, εφόσον οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού συνέτρεξαν πριν από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στο ν. 3869/2010. (πλειοψ.)

Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α94Π4, Σ1975/1986/2001Α95Π5, Ν 3068/2002Α1, Ν 3869/2010Α1, Ν 3869/2010Α4, Ν 3869/2010Α5, Ν 3869/2010Α8, Ν 3869/2010Α15, Ν 3588/2007Α36, ΝΔ 356/1974Α83

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16