22 | 07 | 2019

Αθήνα 23/08/2017
Αρ. πρωτ.:
185


ΘΕΜΑ:
Αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

 

Πρόεδρος/Προεδρεύων :  ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Περίληψη : Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει δικαίωμα να ασκεί ένσταση ή προσφυγή κατά πειθαρχικών αποφάσεων, που αφορούν υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία συνεστήθη με το ν. 4389/2016 και η Αρχή οφείλει να κοινοποιεί σ’ αυτόν τις εκδιδόμενες σε βάρος υπαλλήλων της πειθαρχικές αποφάσεις. Η ΑΑΔΕ οφείλει επίσης να ενημερώνει τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την πορεία πειθαρχικών υποθέσεων και τη λήψη διοικητικών μέτρων και να χορηγεί τα πορίσματα ερευνών που αφορούν το υπαλληλικό προσωπικό της.
Διατάξεις :  Ν 4389/2016Α1, Ν 4389/2016Α3, Ν 4389/2016Α5, Ν 4389/2016Α14, Ν 4389/2016Α24, Ν 4389/2016Α31, Ν 4389/2016Α33, Ν 3528/2007Α2, Ν 3528/2007Α110, Ν 3528/2007Α116, Ν 3528/2007Α120, Ν 3528/2007Α122, Ν 3528/2007Α123, Ν 3528/2007Α141, Ν 3528/2007Α142, Ν 3074/2002Α1
Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16