24 | 08 | 2019

Αθήνα 11/05/2005
Αρ. Πρωτ.:  1047915/10698/Β0012
ΠΟΛ. 1075

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών λόγω εορτής της Πρωτομαγιάς

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Παρατείνουμε μέχρι την 12η Μαΐου 2005, την προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) λήγει στο ψηφίο 2.
2. Η πιο πάνω προθεσμία ισχύει και για τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα ανωνύμων εταιρειών τρίτων χωρών με τις οποίες υφίσταται σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16