16 | 07 | 2019

Αθήνα 16/02/2005
YPOIK. 1016358


ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής oφειλών προς το Δημόσιο

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη: ....

κλπ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Το ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/74 (ΚΕΔΕ) όπως ισχύει, μειώνεται και ορίζεται σε ένα (1%) τοις εκατό για κάθε μήνα καθυστέρησης, μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους.
2. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται, χωρίς αναδρομική ισχύ και για τα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και δεν έχουν εξοφληθεί και για όσο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αυτή και μετά καθυστερούν να εξοφληθούν.
3. Η απόφασή μας αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 01/03/2005 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16