23 | 02 | 2020

Αθήνα 21/12/2017
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1212


ΘΕΜΑ:
Θέση σε φορολογική ακινησία επιβατικού οχήματος αποβιώσαντος προσώπου.

 

Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων, σχετικά με τη δυνατότητα θέσης οχήματος αποβιώσαντος προσώπου σε ακινησία σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 22 του Ν. 2367/1953 , όπως ισχύει, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος, δύναται να το θέσει σε εκούσια ακινησία, καταθέτοντας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εκτός από τη δήλωση ακινησίας και τα στοιχεία του οχήματος (άδεια και πινακίδες).
2. Περαιτέρω σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1808/17-10-2000 γνωμοδοτικό έγγραφο του Ειδικού Νομικού Γραφείου Φορολογίας, η δήλωση ακινησίας ή διακοπής ακινησίας αυτοκινήτου, ως μονομερής υλική ενέργεια, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή συγκατοχής του αυτοκινήτου, μπορεί να γίνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη ή συγκάτοχο, χωρίς τη συναίνεση του άλλου ή των άλλων συνιδιοκτητών ή συγκατόχων, αφού η ταυτόχρονη παράδοση των κρίσιμων στοιχείων κυκλοφορίας διασφαλίζει από φορολογικής απόψεως την επερχόμενη έννομη συνέπεια της ακινησίας.
Σημειώνεται, εξάλλου ότι εν προκειμένω δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 2961/2001 (κώδικας φορολογίας κληρονομιών) ούτε απαιτείται η μεταβίβαση του οχήματος σε κληρονόμο, καθώς για τη θέση σε ακινησία δεν ελέγχεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οχήματος, αλλά αρκεί η κατοχή αυτού.
3. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος προσώπου στο αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ., οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την κατοχή του οχήματος δηλαδή έχει τη φυσική εξουσία επί αυτού, ανεξάρτητα αν το ίδιο πρόσωπο έχει και την κυριότητα αυτού, μπορεί να υποβάλει δήλωση ακινησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 2367/1953 με ταυτόχρονη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί της κατοχής του οχήματος.
4. Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για τη θέση του οχήματος σε ακινησία.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm