02 | 06 | 2020

Αθήνα 23/11/2017
Αρ. πρωτ.: 0017349


ΘΕΜΑ:
Καθορισμός του τρόπου τήρησης του Μητρώου Δωρεών καθώς και των στοιχείων και πράξεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά σε αυτό.

 

Τον καθορισμό του τρόπου τήρησης του Μητρώου Δωρεών και των στοιχείων και πράξεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά σε αυτό, ως ακολούθως:

1. Το Μητρώο Δωρεών τηρείται χωριστά από το κάθε Υπουργείο σε ηλεκτρονική μορφή.
2. Στο εν λόγω Μητρώο καταχωρίζονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία και πράξεις:

α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
β) ΔΩΡΗΤΗΣ:

Ι. Στοιχεία φυσικού προσώπου: Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του δωρητή και η πλήρης διεύθυνση επαγγελματικής έδρας ή κατοικίας.
II. Στοιχεία νομικού προσώπου: Η επωνυμία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η πλήρης διεύθυνση επαγγελματικής έδρας, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του.

γ) ΔΩΡΕΑ: Ο αριθμός και η ημερομηνία της πράξης δωρεάς καθώς και το έγγραφο αυτής.
δ) ΑΞΙΑ: Η αξία της δωρεάς.
ε) ΟΡΟΣ: Περιγραφή του όρου της δωρεάς.
στ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Περιγραφή των κινητών που δωρίζονται ή των παρεχομένων υπηρεσιών.
ζ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ: Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης της πράξης αποδοχής της δωρεάς καθώς και το έγγραφο της πράξης αποδοχής.
η) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥΜΕΝΩΝ: Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της πράξης παράδοσης - παραλαβής των δώρου μένων κινητών ή υπηρεσιών.
θ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οποιοδήποτε επιπλέον των ανωτέρω στοιχείο που κρίνει το κάθε Υπουργείο ότι πρέπει να καταχωρισθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm