Open menu
06 | 07 | 2022

Αθήνα 13/10/2017
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1158


ΘΕΜΑ:
Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, του χρόνου και του τρόπου δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων που δημοσιοποιούνται, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άρσης ή διόρθωσης της δημοσιοποίησης, των αρμόδιων οργάνων για τη διενέργεια της δημοσιοποίησης και την άρση αυτής, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, 2 και 4 του N. 3943/2011.

 

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις για τη Δημοσιοποίηση στοιχείων οφειλών


1. Σε διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο, με κοινή ανάρτηση ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, προς τον Ε.Φ.Κ.Α., υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (εφεξής Κ.Ε.Α.Ο.).
2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προς το Δημόσιο ή τον Ε.Φ.Κ.Α. ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δημοσιοποιούνται λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεών του έναντι του Δημοσίου για τις οποίες έχει δημιουργηθεί και εκκαθαριστεί ατομικό φύλλο ή συγκεντρωτικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) ή, αντίστοιχα, των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων έναντι του Ε.Φ.Κ.Α..
 

 

Άρθρο 2
Διαδικασία δημοσιοποίησης δεδομένων


1. Τα στοιχεία των οφειλών που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνονται σε δύο καταστάσεις εκ των οποίων η μία αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η άλλη τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.

Οι καταστάσεις φέρουν τον τίτλο: «Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α΄147), με ημερομηνία άντλησης των στοιχείων των οφειλών την...» με την προσθήκη μετά τις λέξεις «ληξιπρόθεσμων οφειλών» των λέξεων «φυσικών προσώπων» ή «νομικών προσώπων και οντοτήτων» κατά περίπτωση. Μετά τον τίτλο ακολουθεί η κοινή ημερομηνία άντλησης των στοιχείων των οφειλών.
2. Για τα φυσικά πρόσωπα δημοσιοποιούνται τα εξής στοιχεία:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες  Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

3. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες δημοσιοποιούνται τα εξής στοιχεία: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.
4. Για το σκοπό της παρούσας απόφασης ως συνεισπραττόμενα νοούνται οι τόκοι, τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και οι λοιπές επιβαρύνσεις όπως υπολογίζονται κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων επί της βασικής ληξιπρόθεσμης οφειλής, η καταβολή της οποίας καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία αυτή.
5. Εάν συντρέχει περίπτωση δημοσιοποίησης οφειλών μόνο προς το Δημόσιο ή μόνο προς τον Ε.Φ.Κ.Α. τότε στα πεδία των γραμμών της κατάστασης όπου αναγράφονται οι οφειλές προς τις υπηρεσίες ή τους φορείς για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης τίθεται η ένδειξη «-» (παύλα).
6. Η άντληση των στοιχείων των δημοσιοποιούμενων οφειλών από τα πληροφοριακά συστήματα της Φορολογικής Διοίκησης και του Κ.Ε.Α.Ο. καθώς και η αποστολή των τελευταίων, με ηλεκτρονικά ή μη μέσα, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από το Κ.Ε.Α.Ο. διενεργούνται σε ημερομηνίες που ορίζονται από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. Ο Συντονιστής του Κ.Ε.Α.Ο. και η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. είναι υπεύθυνοι για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου και την τήρηση των σχετικών προθεσμιών. Ο Συντονιστής του Κ.Ε.Α.Ο. είναι υπεύθυνος για την άντληση των στοιχείων των οφειλών του Ε.Φ.Κ.Α. από το πληροφοριακό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο. και για την αποστολή αυτών στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. είναι υπεύθυνος για την άντληση των στοιχείων οφειλών προς το Δημόσιο καθώς και για την ανάρτηση των στοιχείων των οφειλών του άρθρου 2 στο διαδίκτυο.
7. Τα αρμόδια όργανα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 είναι υπεύθυνα για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της Φορολογικής Διοίκησης και του Κ.Ε.Α.Ο., αντίστοιχα, και προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στην ενημέρωσή τους.
 

 

Άρθρο 3
Χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο


1. Οι καταστάσεις των δημοσιοποιούμενων οφειλών αναρτώνται κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας στις 30 Νοεμβρίου 2017 και αντικαθιστούν τις ήδη αναρτημένες, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν. 3943/2011, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4410/2016 , καταστάσεις.
2. Οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί επικαιροποιούνται ανά έτος μέχρι τη 30ή ημέρα του Ιουνίου μήνα μετά από νέα άντληση στοιχείων και αντικαθιστούν τις ήδη αναρτημένες καταστάσεις.

Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2020, οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί επικαιροποιούνται στις 30 Οκτωβρίου 2020 μέχρι την 30.6.2021 31-1-2022.


 

 

Άρθρο 4
Ενημέρωση και διαδικασία αποστολής ηλεκτρονικής ειδοποίησης


1. Η ενημέρωση των οφειλετών που εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3943/2011 διενεργείται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50) τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
2. Συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στην τελευταία δηλωθείσα, στη Φορολογική Διοίκηση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των οφειλετών που εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3943/2011 , με την οποία καλούνται, τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον Ε.Φ.ΚΑ., κατά περίπτωση.
 

 

Άρθρο 5
Τεχνικές Προδιαγραφές και ασφάλεια της επεξεργασίας


1. Τα στοιχεία του άρθρου 2 δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1301) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Η αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων από το Κ.Ε.Α.Ο. προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. με τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται διενεργείται μέσω ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας και σε κρυπτογραφημένη μορφή. Τα σχετικά αρχεία φυλάσσονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τουλάχιστον για μια πενταετία.
 

 

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις άρσης ή διόρθωσης ή εξαίρεσης από τη δημοσιοποίηση


1. Διόρθωση της δημοσιευμένης κατάστασης ή άρση της δημοσιοποίησης ή εξαίρεση οφειλών από τη δημοσιοποίηση διενεργείται μετά από έγγραφη αίτηση του οφειλέτη ή αυτεπαγγέλτως, εφόσον εξοφλήθηκε μερικώς ή ολικώς η οφειλή ή διαπιστώθηκε υπαγωγή στις εξαιρέσεις από τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3943/2011 ή για άλλο νόμιμο λόγο. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση διόρθωση της σχετικής κατάστασης ή την άρση της δημοσιοποίησης κατ΄ εντολή του αρμόδιου οργάνου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7. Στην περίπτωση που η άρση, η διόρθωση ή η εξαίρεση από τη δημοσιοποίηση εμπίπτει στην αρμοδιότητα οργάνου της παραγράφου 2 του άρθρου 7, η σχετική εντολή αποστέλλεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ μέσω του Κ.Ε.Α.Ο.
2. Εφόσον συντρέχει περίπτωση διόρθωσης δημοσιοποιημένης οφειλής ως προς το ποσό, τα αρμόδια κατά τα ως άνω όργανα αντλούν εκ νέου στοιχεία για το συγκεκριμένο οφειλέτη και η νέα ημερομηνία άντλησης αυτών αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων που αφορά τον οφειλέτη.
 

 

Άρθρο 7
Αρμόδια όργανα


1. Αρμόδιος για τη διόρθωση ή την άρση της δημοσιοποίησης ή την εξαίρεση οφειλών προς το Δημόσιο από τη δημοσιοποίηση, την υπογραφή έκθεσης απόψεων της διοίκησης, την παράσταση ή την αποστολή απόψεων ενώπιον διοικητικών αρχών καθώς και για την απάντηση επί σχετικών αιτήσεων ή αντιρρήσεων ορίζεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, προς το Δημόσιο, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή Ελεγκτικού Κέντρου ή Τελωνείου.
2. Αρμόδιος για τη διόρθωση ή την άρση της δημοσιοποίησης ή την εξαίρεση οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. από τη δημοσιοποίηση, την υπογραφή έκθεσης απόψεων της διοίκησης, την παράσταση ή την αποστολή απόψεων ενώπιον διοικητικών αρχών καθώς και την απάντηση επί σχετικών αιτήσεων ή αντιρρήσεων ορίζεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, προς τον Ε.Φ.Κ.Α., Προϊστάμενος του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. ή Υποκαταστήματος Ε.Φ.Κ.Α.
 

 

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές Διατάξεις


1. Για τις καταστάσεις δημοσιοποιούμενων οφειλών που είναι αναρτημένες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. ΠΟΛ. 1185/2011 , όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΟΛ. 1271/2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm