24 | 08 | 2019

Αθήνα 05/04/2017
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1055


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 149/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί απαλλαγής της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων από τέλη χαρτοσήμου.

 

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, την υπ΄ αριθμ. 149/2016 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. , η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.
Με την ως άνω Γνωμοδότηση έγινε, ομόφωνα, δεκτό ότι η κρατική επιχορήγηση των πολιτικών κομμάτων απαλλάσσεται από κάθε φόρο, επομένως απαλλάσσεται και της επιβολής των τελών χαρτοσήμου, κατά εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 1§7 του Ν. 3023/2002 και του άρθρου 1 του Ν. 4304/2014.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16