Open menu
02 | 07 | 2020

Αθήνα 21/09/2016
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1143


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4410/2016 (141 Α΄) που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων.

 

Με το άρθρο 46 του Ν. 4410/2016 αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2948/2001 και της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3986/2011 και επανακαθορίζεται η έννοια της «πρώτης ταξινόμησης» για τις ανάγκες υπολογισμού Τελών Κυκλοφορίας έτους 2017 και επόμενων, στα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης, οχήματα.
Συγκεκριμένα όπου στις παραπάνω διατάξεις γίνεται αναφορά σε «οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα» αντικαθίσταται με την αναφορά σε «οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)».
Κατά συνέπεια, για τα επιβατικά οχήματα που εισάγονται στην Ελλάδα μεταχειρισμένα από άλλες χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, λαμβάνεται πλέον υπόψη για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων, η ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η πρώτη ταξινόμησή τους σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ και όχι η πρώτη ταξινόμησή τους στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα:

Α . Με την παρ.1 του άρθρου 46 του Ν.4410/2016 , ορίζονται τα εξής:

1. α) Για τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ έως την 31.10.2010, καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες Ιδιωτικής Χρήσης ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους, ως εξής:

 

Πρώτη ταξινόμηση
στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ έως το έτος 2000

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α΄

Έως 300

22

Β΄

301-785

55

Γ΄

786-1.071

120

Δ΄

1.072-1.357

135

Ε΄

1.358-1.548

225

ΣΤ΄

1.549-1.738

250

Ζ΄

1.739-1.928

280

Η΄

1.929-2.357

615

Θ΄

2.358-3.000

820

Ι΄

3.001-4.000

1.025

Κ΄

4.001 και άνω

1.230

 

 

Πρώτη ταξινόμηση
στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ από το έτος 2001 έως το 2005

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α΄

Έως 300

22

Β΄

301-785

55

Γ΄

786-1.071

120

Δ΄

1.072-1.357

135

Ε΄

1.358-1.548

240

ΣΤ΄

1.549-1.738

265

Ζ΄

1.739-1.928

300

Η΄

1.929-2.357

630

Θ΄

2.358-3.000

840

Ι΄

3.001-4.000

1.050

Κ΄

4.001 και άνω

1.260

 

 

Πρώτη ταξινόμηση
στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ από το έτος 2006 και μετά

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α΄

Έως 300

22

Β΄

301-785

55

Γ΄

786-1.071

120

Δ΄

1.072-1.357

135

Ε΄

1.358-1.548

255

ΣΤ΄

1.549-1.738

280

Ζ΄

1.739-1.928

320

Η΄

1.929-2.357

690

Θ΄

2.358-3.000

920

Ι΄

3.001-4.000

1.150

Κ΄

4.001 και άνω

1.380

 

β) Για τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ από 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γρμ. CO2/χλμ) ως εξής:

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανα χιλιόμετρο)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)

0-90

0

91-100

0,90

101-120

0,98

121-140

1,20

141-160

1,85

161-180

2,45

181-200

2,78

201-250

3,05

`Ανω των 251

3,72

 

γ) Για τα Επιβατικά Δημοσίας Χρήσεως (με ή χωρίς μετρητή) οχήματα, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε 290€.

δ) Για τα Επιβατικά Δημοσίας Χρήσεως (με ή χωρίς μετρητή) οχήματα, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ από 1.11.2010 και μετά, καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ως εξής:

 

Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γρμ. CO 2/χλμ)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανα γρμ εκπομπών CO2 (€)

0-100

0,00

101-150

2,25

`Ανω των 151

2,80

 

2. α) Για τα καινούργια ή μεταχειρισμένα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και θωρακισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

β) Για τα μεταχειρισμένα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα, με πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά πριν από την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου της πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα/ΕΕ/ΕΟΧ, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα αυτά υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

γ) Για τα Επιβατικά Δημοσίας Χρήσεως αυτοκίνητα που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται στην κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

δ) Για τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας και μετά τη διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, επαναταξινομούνται στη χώρα μας, ως ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης, νοείται η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ., πριν από τη διαγραφή τους.

3. Περαιτέρω, για τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα που εισάγονται με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και στα οποία επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας βάσει του κυλινδρισμού κινητήρα, αυτά καταβάλλουν τέλη σύμφωνα με τους τρείς πίνακες της υποπερίπτωσης α της περ. Α της παρ. 1 βάσει της ημερομηνίας της πρώτης ταξινόμησής τους σε Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, ως κατωτέρω:

 

 

Πρώτη ταξινόμηση
στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ έως το έτος 2000

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α΄

Έως 300

22

Β΄

301-785

55

Γ΄

786-1.071

120

Δ΄

1.072-1.357

135

Ε΄

1.358-1.548

225

ΣΤ΄

1.549-1.738

250

Ζ΄

1.739-1.928

280

Η΄

1.929-2.357

615

Θ΄

2.358-3.000

820

Ι΄

3.001-4.000

1.025

Κ΄

4.001 και άνω

1.230

 

 

Πρώτη ταξινόμηση
στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ από το έτος 2001 έως το 2005

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α΄

Έως 300

22

Β΄

301-785

55

Γ΄

786-1.071

120

Δ΄

1.072-1.357

135

Ε΄

1.358-1.548

240

ΣΤ΄

1.549-1.738

265

Ζ΄

1.739-1.928

300

Η΄

1.929-2.357

630

Θ΄

2.358-3.000

840

Ι΄

3.001-4.000

1.050

Κ΄

4.001 και άνω

1.260

 

 

Πρώτη ταξινόμηση
στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ από το έτος 2006 και μετά

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α΄

Έως 300

22

Β΄

301-785

55

Γ΄

786-1.071

120

Δ΄

1.072-1.357

135

Ε΄

1.358-1.548

255

ΣΤ΄

1.549-1.738

280

Ζ΄

1.739-1.928

320

Η΄

1.929-2.357

690

Θ΄

2.358-3.000

920

Ι΄

3.001-4.000

1.150

Κ΄

4.001 και άνω

1.380

 

4. Για τα Επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα που εκποιούνται μέσω του Ο.Δ.Δ.Υ. και τίθενται σε κυκλοφορία ως Ιδιωτικής χρήσης, αυτά καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων, αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό κινητήρα τους και σύμφωνα με τον τρίτο πίνακα της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 1 ως κατωτέρω:

 

Πρώτη ταξινόμηση
στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ από το έτος 2006 και μετά

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α΄

Έως 300

22

Β΄

301-785

55

Γ΄

786-1.071

120

Δ΄

1.072-1.357

135

Ε΄

1.358-1.548

255

ΣΤ΄

1.549-1.738

280

Ζ΄

1.739-1.928

320

Η΄

1.929-2.357

690

Θ΄

2.358-3.000

920

Ι΄

3.001-4.000

1.150

Κ΄

4.001 και άνω

1.380

 

Ειδικά, υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον ΟΔΔΥ και τίθενται σε κυκλοφορία ως ΙΧ, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία ταξινόμησής τους σε Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών.

Ειδικά προκειμένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον ΟΔΔΥ, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

 

Β. Σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα:

Τα υβριδικά Επιβατικά αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα έως 1929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τα υβριδικά Επιβατικά αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμιση των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Τα υβριδικά Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1549 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τα υβριδικά Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα από 1549 κ.εκ. και άνω, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Για όλα τα παραπάνω υβριδικά οχήματα, ανεξάρτητα κυλινδρισμού κινητήρα, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσης οχήματα.

Τα Επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα Ιδιωτικής και Δημοσίας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τα οχήματα αυτά, εφόσον ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσης οχήματα.

Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες Δημοσίας Χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες Δημοσίας Χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες Ιδιωτικής Χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες Ιδιωτικής Χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα από 1549 κ.εκ και άνω, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Οι Επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες Ιδιωτικής και Δημοσίας Χρήσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

 

Γ. Για τις λοιπές κατηγορίες οχημάτων Ιδιωτικής και Δημοσίας χρήσεως, δηλαδή: Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσεως (ΦΙΧ), Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως (ΦΔΧ), Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσεως (ΛΙΧ), Λεωφορεία Δημοσίας Χρήσεως (ΛΔΧ), ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα), ασθενοφόρα, νεκροφόρες, αλλοδαπά φορτηγά και μοτοποδήλατα (με κυλινδρισμό κινητήρα μικρότερο των 51 κ.εκ.), δεν έχει επέλθει μεταβολή, διότι ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας δεν συναρτάται από την ταξινόμησή τους.

 

Δ. Σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου νόμου, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm