24 | 06 | 2019

Αθήνα 22/08/2016
Αρ. πρωτ.: 1122752


ΘΕΜΑ:
Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία ταξινόμησης ορισμένων κατηγοριών οχημάτων ειδ. χρήσης - ειδ. σκοπού - Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα/Ασθενοφόρα - Συντελεστές Τέλους Ταξινόμησης.

 

ΣΧΕΤ.: α) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 2016/31-5-2016 Ε.Δ.Υ.Ο. β) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1109424 ΕΞ 2016/18-7-2016 Ε.Δ.Υ.Ο. γ) Το αρ. πρωτ.6722/378/18-03-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Σε συνέχεια των ανωτέρω α΄ και β΄ σχετικών E.r.Y.O., αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τους νέους συντελεστές τέλους ταξινόμησης επιβατικών και φορτηγών οχημάτων, ανάλογα με το πρότυπο εκπομπών ρύπων (euro) που αυτά πληρούν εκ κατασκευής, ως προς την ταξινόμηση, κοινοποιούμε το ανωτέρω γ΄ σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία ταξινόμησης ορισμένων κατηγοριών οχημάτων και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Όπως αναφέρεται στο ανωτέρω γ΄ σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβατικά οχήματα με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) άνω των 2500 kg, στην κατηγορία των οποίων εμπίπτουν τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα της μάζας αυτής και τα ασθενοφόρα, εφόσον το βασικό όχημα (πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του οχήματος, προήλθε από όχημα κατηγορίας N1 κλάση ΙΙ και κλάση ΙΙΙ, όπως και όχημα κατηγορίας Ν2) φέρει το κατάλληλο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (χαρακτήρας L ή Μ ανάλογα με την κατηγορία) μπορούν να ταξινομηθούν μέχρι 31/8/2016 (Euro 5b).
Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι για τα οχήματα των ως άνω περιπτώσεων που εγκρίνονται σε πολλά στάδια, το πρότυπο εκπομπών ρύπων που λαμβάνεται υπόψη για την ταξινόμηση, δύναται να είναι αυτό που πληροί το βασικό όχημα (φορτηγό) και ως εκ τούτου, οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης, εφόσον το πρότυπο εκπομπών ρύπων είναι το ισχύον για το βασικό όχημα (φορτηγό), δεν αυξάνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθ. 121 του N.2960/01 .
Για παράδειγμα, επιβατικό όχημα ασθενοφόρο που προέρχεται από διασκευή φορτηγού, για το οποίο ο Κανονισμός ακολουθείται από τον χαρακτήρα Μ, θεωρείται ότι πληροί το ισχύον πρότυπο εκπομπών ρύπων, ως προς την ταξινόμηση, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και στα παραστατικά συμπληρώνεται ο κωδικός 1001 για την επιλογή του συντελεστή τέλους ταξινόμησης, ανεξάρτητα από την περιγραφή του.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16